WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Види підприємств за формами власності - Курсова робота

Види підприємств за формами власності - Курсова робота

Заява боржника повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості:

 • суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником;

 • розмір заборгованості по податках і зборах (обов'язкових платежах);

 • розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплати авторської винагороди;

 • відомості про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум і дебіторської заборгованості;

 • найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника.

До заяви боржника додаються:

 • рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду з заявою;

 • бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника;

 • перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави;

 • протокол загальних зборів працівників боржника, на якому обрано представника працівників боржника для участі в арбітражному процесі під час провадження у справі про банкрутство, а в разі неможливості скликання таких зборів - рішення конференції (зборів) представників працівників боржника;

 • інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.

Отже, ми можемо зробити висновок, що наведеного в умові задачі переліку документів мало для того, щоб господарський суд почав розгляд справи.

3. Питання, пов'язані з банкрутством регулює низка нормативно-правових актів. Ось основні з них:

 • Господарський процесуальний кодекс України

 • Арбітражний процесуальний кодекс України

 • Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ (в редакції Закону від 30.06.99 р. № 784-ХІV) "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

 • Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-IIІ

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 року № 1403 "Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій"

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 року № 515 "Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств"

 • Наказ Міністерства економіки України від 17 січня 2001 року № 10 "Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства"

 • Наказ Міністерства економіки України від 11 квітня 2001 року № 77 "Про затвердження Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство"

 • Наказ Міністерства економіки України від 25 квітня 2001 року № 87 "Про затвердження Порядку подання пропозицій арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних керуючих"

 • Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 13 лютого 2002 року № 22/35 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)" Методика складання бізнес-планів, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 квітня 1997 року № 56

 • Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 2 червня 1997 року № 73

 • Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27 червня 1997 року № 81

 • Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затверджена наказом Агентства з питань банкрутства від 6 листопада 1999 року № 96

 • Порядок проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 21 листопада 2000 року № 600

 • Положення про порядок продажу па аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затверджено наказом Фонду державного майна України від 22 вересня 2000 року № 1976

 • Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 року № 02-5/611 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову"

Висновок

В якості висновку резюмуємо основні положення курсової роботи. Так, підприємство створюється для виробництва необхідних суспільству матеріальних благ, для надання різноманітних послуг населенню. Безпосереднім стимулом для організації виробництва, створення підприємства є перспектива отримати прибуток і спожити її для задоволення відповідних потреб. Інакше кажучи, завданням всіх виробничих, науково-дослідних, комерційних підприємств є задоволення суспільних потреб в продукції, роботах, послугах і реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу і власника майна підприємства.

До 2004 р. питання функціонування підприємств регулювалося Законом України від 27.03.91 р. № 887-XII "Про підприємства в Україні", який визначав види i організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації та ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки.

Відповідно до Прикінцевих положень Господарського кодексу, прийнятого 16.01.2003 р., вищезазначений Закон втратив чинність з 01.01.2004 р.

На сьогодні питання щодо видів та організаційних форм підприємств регулюється Господарським та Цивільним кодексами, а саме: главою 7 Господарського кодексу та главами 7, 8 Цивільного кодексу. Правова позиція законодавця щодо визначення поняття "підприємства" за нормами Господарського кодексу майже нічим не відрізняється від позиції, викладеної законодавцями ще в 1991 р.

Майже кожний вид підприємства науковці умовно поділяють на певні підвиди, а саме:

 • підприємства, що здійснюють діяльність на основі державної власності:

 • підприємства, що здійснюють діяльність на основі комунальної власності:

 • підприємства, що здійснюють діяльність на основі колективної власності:

 • підприємства, що здійснюють діяльність на основі приватної власності:

 • інші види підприємств.

Список використаної літератури

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

 2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія. Київ: Знання-Прес, 2004, 615 с.

 3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф., Піцан О.М. Правознавство. Київ: Знання-Прес, 2005, 327 с.

 4. Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. Львів: "Новий Світ 2000", 2005, 352 с.

 5. Відп. ред. Г.Н. Климко. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Київ: Знання-Прес, 2004, 615 с.

 6. Галіахметов І. Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 9. - С. 32-36.

 7. Галіахметов І. Підприємство як майновий комплекс в системі об'єктів цивільних прав //Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень '2004". - Том 5. Право. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - 76 с. - С. 14-17.

 8. Галушко О. Вступ до господарського права., Тернопіль., Нова-прес, 2004р.

 9. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. Зобов`язальне право: теорія і практика. Київ: Юрінком Інтер, 2004, 912 с.

 10. Єщенко П.С., Палкін Ю.I. Сучасна економіка. Київ: Вища школа, 2005, 327 с.

 11. За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодій. Правознавство. Київ: Юрінком Інтер, 2004, 752 с.

 12. Котова І. Проблеми запровадження реєстрації прав власності на підприємство як об'єкт нерухомості // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 31-33.

 13. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. Київ: Техніка, 2005, 336 с.

 14. Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність. Київ: Вища школа, 2004, 224 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...