WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Бюджетна компетенція України та місцевих утворень - Курсова робота

Бюджетна компетенція України та місцевих утворень - Курсова робота

Стосовно бюджетів нижчих рівнів органи місцевого самоврядування мають право затверджувати нормативи відрахувань, визначати джерела доходів, здійснювати фінансову підтримку у формі дотацій вирівнювання.

2. Особливості бюджетної компетенції органів державної влади України

Органи державної влади (як представницькі, так і виконавчі), будучи колективними суб'єктами фінансового права, виступають як уповноважені державою органи. Наділені державою компетенцією у галузі його фінансової діяльності, вони перебувають у постійно діючих відносинах з державою і уповноважені втілювати державну волю у встановлених нею межах.

До кола представницьких органів державної влади як суб'єктів фінансового права слід відносити органи як загальнодержавного, так й місцевого значення. Органи виконавчої влади поділяються на органи загальної і спеціальної компетенції.

Органи виконавчої влади спеціальної компетенції (Міністерство фінансів України, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація та ін.) є суб'єктами фінансового права, що реалізують різноманітні функції у галузі фінансової діяльності держави відповідно до встановленої законом їх компетенції.

В свою чергу, органи виконавчої влади загальної компетенції, будучи колективними суб'єктами фінансового права, реалізують свої права під час складання проектів бюджету та їх виконання.

Основні учасники бюджетного процесу: Президент України, органи законодавчої і виконавчої влади, Національний банк України, органи державного фінансового контролю.

Бюджетні компетенції учасників бюджетного процесу:

1) Президент України:

 • підписує закон України про Державний бюджет і закони України про внесення змін і доповнень до закону про Державний бюджет, а також інші закони;

 • має право вето відносно прийнятого Верховною Радою України закону про Державний бюджет України з наступним поверненням його на повторний розгляд;

 • має право законодавчої ініціативи - видає укази і розпорядження з питань, не врегульованих бюджетним законодавством;

2) Верховна Рада України. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. обласні, районні, сільські, селищні, міські і районні ради:

 • розглядають і затверджують бюджет;

 • розглядають і затверджують звіт про виконання бюджету;

 • контролюють виконання рішень про бюджет;

3) Верховна Рада України:

 • визначає бюджетну політику держави;

 • приймає постанови про основні напрямки бюджетної політики;

 • затверджує показники соціально-економічного розвитку країни, необхідні для формування бюджетів;

 • приймає законопроекти, які приводять до зміни дохідної і видаткової частин бюджетів;

4) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету:

 • приймає рішення стосовно бюджетних законопроектів;

 • обробляє і узагальнює пропозиції та висновки комітетів Верховної Ради України і народних депутатів по проекту закону про Державний бюджет та інших пов'язаних з ним законопроектах;

 • заслуховує інформацію відносно виконання бюджетних повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу;

 • оцінює і готує висновок про виконання закону про Державний бюджет протягом року;

 • готує висновок до звіту про виконання закону про Державний бюджет;

 • розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до закону України про Державний бюджету України;

5) Кабінет Міністрів України:

 • розробляє і подає Верховній Раді України основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, проект Основних напрямків бюджетної політики, проект закону про Державний бюджет України, звіт про виконання Державного бюджету України;

 • забезпечує виконання закону про Державний бюджет України;

 • розраховує показники зведеного бюджету України і готує звіт про його виконання;

 • подає інформацію щодо прийнятих законодавчих і нормативних актів на виконання закону про Державний бюджет України;

 • приймає рішення відносно використання закону про Державний бюджет України;

 • приймає рішення відносно використання резервного фонду Державного бюджету України;

 • приймає рішення про здійснення запозичень в обсягах і на умовах, визначених законом про Державний бюджет України;

6) Міністерство фінансів України:

 • готує і узагальнює документи та матеріали, необхідні для формування проекту Основних напрямків бюджетної політики;

 • розробляє проекти нормативів бюджетної забезпеченості;

 • складає проект Закону про Державний бюджет України;

 • організовує виконання Державного бюджету України;

 • організовує методичну роботу з питань фінансово-бюджетного планування для адміністративно-територіальних одиниць;

 • розробляє і затверджує річний розпис Державного бюджету України;

 • здійснює обслуговування державного боргу України;

 • подає Кабінету Міністрів України звіт про виконання Державного бюджету;

7) Національний банк України:

 • визначає основні принципи грошово-кредитної політики України;

 • розробляє законопроекти, пов'язані з формуванням дохідної та видаткової частин бюджету і готує пропозицї до проекту закону про Державний бюджет.

3. Особливості бюджетної компетенції місцевого самоврядування

Законодавчо компетенція місцевих органів влади в галузі бюджетного процесу визначається Конституцією України, Бюджетним кодексом та іншими законодавчими і нормативними актами.

Відповідно до ст.2 Бюджетного Кодексу бюджетний процес –регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Від початку складання бюджету до затвердження звітів про їх виконання весь бюджетний процес проходить під контролем Верховної Ради України та місцевим органів самоврядування. Це дає можливість дисциплінувати роботу всіх органів управління, які пов'язані з бюджетним процесом.

Велика роль у бюджетному процесі відводиться бюджетному плануванню, яке охоплює складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить і якість його виконання.

У відповідності із цим перед бюджетним плануванням ставляться наступні завдання:

  • найбільш повно виявити резерви у галузях народного господарства і спрямувати їх на виконання плану економічного та соціального розвитку;

  • забезпечити виконання плану економічного і соціального розвитку необхідними бюджетними коштами з дотриманням оптимальних фінансових пропозицій;

  • визначити обсяг доходів за окремими джерелами і загальний обсяг доходів бюджету з урахуванням резервів їх збільшення;

  • визначити видатки бюджету за всіма підрозділами бюджетної класифікації і загальний обсяг видатків з урахуванням економного, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів;

  • раціонально розподілити видатки державного бюджету між окремими ланками бюджетної системи і забезпечувати бюджети нижчого рівня;

  • утворити державні матеріальні та бюджетні резерви.

Виконання визначених завдань можна забезпечити шляхом дотримання таких основних принципів, як:

  • тісний взаємозв'язок бюджету з програмою економічного та соціального розвитку;

  • центральне місце бюджетного планування;

  • директивний і цільовий характер бюджетних призначень;

  • повнота бюджету;

  • демократичність;

  • збалансованість доходів і видатків;

  • наявність резервів у кожній ланці бюджетної системи.


 
 

Цікаве

Загрузка...