WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Атестація державних службовців - Курсова робота

Атестація державних службовців - Курсова робота

3. Організація і проведення атестації державних службовців

Організація та проведення атестації включає такі етапи:

  1. Підготовка кадровими службами:

   • пропозицій щодо складу атестаційних комісій (непарної кількості, від 5 до 11 осіб), термінів та графіків проведення атестації

   • списків державних службовців, які підлягають атестації

   • необхідних для атестації документів: атестаційного листа чергової та минулої атестації, бланка щорічної оцінки

  2. Затвердження кількісного та персонального складу атестаційних комісій, термінів, місця проведення атестації, графіку її проведення наказом (розпорядженням) керівника державного органу. За цим рішенням керівника державного органу до роботи в комісіях можуть залучатися незалежні експерти (наукові працівники, психологи, професіонали, представники системи навчання державних органів та інші спеціалісти). Оцінка експертами якостей державного службовця не може бути домінуючою, а враховується як один із аргументів, що характеризує державного службовця.

  3. Підготовка керівниками структурних підрозділів апарату державних органів службової характеристики на кожного державного службовця, який підлягає атестації, що подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації, і проведення характеристики з ним співбесіди. На керівників структурних підрозділів характеристики готують заступники керівника державного органу.

Службова характеристика містить:

 • загальні відомості (прізвище, ім'я, по батькові, посада, стаж роботи на посаді)

 • про професійні знання, рівень володіння державною мовою, досвід роботи за фахом

 • аналіз виконання державним службовцем посадових обов'язків, дотримання правил поведінки державного службовця

 • про ділові якості (професійна компетентність, відповідальність, ініціативність, самостійність у роботі, оперативність у прийнятті рішень і здатність до контролю за їх реалізацією, вміння анулювати необхідну інформацію та виділяти найголовніше, працювати з нормативно-правовими актами та іншими документами)

 • про особисті якості (працездатність, комунікабельність, вміння керувати підлеглими, вміння встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, принциповість, послідовність у роботі, самокритичність)

 • характеристику результатів роботи

 • про підвищення кваліфікації (види професійного навчання, що проходив державний службовець чи причини, з яких навчання не проводилося, використання отриманих знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до професійного навчання підлеглих тощо)

 • про можливості професійного і службового просування (за яких умов, на яку посаду, коли)

 • зауваження і побажання державному службовцю, який атестується

 • висновок про відповідність займаній посаді

  1. Проведення атестації. На засідання комісії запрошуються працівник, який атестується та його керівник. Якщо працівник не з'явився на засідання комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше її складу. Рішення комісії приймається стосовно кожного працівника, який атестується, простою більшістю голосів членів комісії. Голосування проводиться на закритому засіданні.

  2. Узагальнення та аналіз результатів атестації головою атестаційної комісії і кадровою службою державного органу. Остаточне прийняття рішення за наслідками атестації керівником державного органу і видачу відповідного наказу (розпорядження), в якому зазначаються всі державні службовці, які проходили атестацію, з відповідними рішеннями щодо них, що можуть мати форму таких висновків:

 • відповідає займаній посаді

 • відповідає займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо)

 • не відповідає займаній посаді

Якщо державний службовець визнаний за результатами атестації таким, що не відповідає займаній посаді, він звільняється з роботи на підставі, передбаченій пунктом 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України і в порядку, визначеному цим Кодексом.

4. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування.

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова.

Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної комісії сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.

За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.

Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради:

1) визнати посадову особу атестованою;

2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Використана література

  1. Оболенський О.Ю. Державна служба. Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 344 с.

  2. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 22.05.2008 р.

  3. Желюк Т.Л. Державна служба. Навч.посібник – К.: ВД "Професіонал", 2005 р. – 576 с.

  4. С.В. Ківалов, Л.Р. Біла Організація державної служби в Україні. Навч.посібник.

  5. Закон України "Про державну службу"


 
 

Цікаве

Загрузка...