WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Аналіз доктринальних змін японської правової системи - Курсова робота

Аналіз доктринальних змін японської правової системи - Курсова робота

Конституція 1947 гарантувала "непорушність і вічність" основних прав громадян (ст. II і 97); ці формулювання різко контрастують з колишнім Основним законом, згідно з яким лише до імператора країни ставилися терміни "непорушність династії", а його особа була "священна і недоторканна "(ст. 1 і 3 Конституції 1889 р.). Іншими словами, в Акті 1947 права і свободи громадян розглядаються як властиві їм від народження, які не можуть порушуватися навіть Парламентом шляхом видання відповідного закону. Такий підхід до прав і свобод запозичений з правової доктрини США, західноєвропейської теорії природного права.

ІІІ. ОСОБЛИВІСТЬ БУДОВИ

Кидається в очі особливість японського Основного закону - його виразно виражений пацифізм, який різко контрастує з відповідними нормами колишньої Конституції. Відтепер японський народ заявляє, що "відмовляється від війни як суверенного права нації"; тут же в ст. 9 говориться про роззброєння країни, оскільки "ніколи надалі не створюватимуться сухопутні, морські і військово-повітряні сили, так само як і інші засоби війни". Норми цієї статті мають виключно японське, а аж ніяк не американське походження. Вперше сама ідея була запропонована прем'єр-міністром Японії Сідехара, а не генералом Макартуром - командувачем окупаційними силами в Японії, який спочатку вагався: затвердити чи зазначити пропозицію, вважаючи, що наслідки його реалізації можуть порушити інтереси США на Далекому Сході.

Введення зазначеної статті в конституційний текст не є дивним, якщо врахувати, що на частку японського народу випали жахи атомних бомбардувань: 6 серпня 1945 атомна бомба була скинута на Хіросіму, а трьома днями пізніше - на Нагасакі.3 Відмова від війни, втім, була відома і раніше. Вперше цей принцип був закріплений в декреті Установчих зборів від 22 травня 1790 в період Великої французької революції. Потім він був неодноразово повторений у ряді актів Франції (наприклад, у розділі VI Конституції 1791 і в п. 5 преамбули Конституції 1848; преамбула Основного закону 1946 текстуально сприйняла принцип 1790: Французька республіка "не зробить ніякої війни з метою завоювання і ніколи не буде вживати своїх сил проти волі будь-якого народу "). Відмова від агресивної війни містився і в ряді інших актів: у конституціях Бразилії 1891 (ст. 34, 88) і 1946 р. (ст. 4), в Конституції Іспанії 1931 р. (ст. 6 і 77), Таїланду 1932 р. (ст. 54), Філіппін 1935 р. (розд. 3 ст. 2). Цей принцип закріплений і в декількох основних законах, прийнятих після Другої світової війни (наприклад, у ст. II Конституції Італії 1947 р.).

Наявність подібних норм у конституціях ряду держав аж ніяк не применшує значення згаданої ст. 9 Конституції Японії 1947 р. У той же час відмова від війни та утримання збройних сил створює для Японії певні проблеми.

Перш за все, важко уявити без армії країну - другу промислову державу сучасного світу - з населенням більше 100 млн. чоловік. Існуючі міжнародні зобов'язання (членство в ООН, наприклад) можуть вимагати її участі в комплектуванні міжнародних збройних сил, не виключена і можливість ведення оборонної війни. Створення в Японії сил самооборони чисельністю в декілька сот тисяч людей вказує на те, що конституційний принцип про роззброєння не був до кінця реалізований.

Контроль за дотриманням Конституції покладено на суди. Незважаючи на деяку туманність формулювання, ст. 81 не забороняє нижчим судам здійснювати контроль за конституційністю. Основний закон лише встановлює, що подібні справи повинні доходити до Верховного суду. Це положення підтверджено самим Верховним судом у рішенні від 1 лютого 1952

Кардинальними в судовій системі Японії є два положення, встановлені ст. 76 Конституції:

1) жоден адміністративний орган не може здійснювати судову владу з правом остаточного рішення (абз. 2)

2) всі судді незалежні і діють, наслідуючи голос своєї совісті; при цьому вони керуються тільки Конституцією та законами (абз. 3) .

У Японії створена багаторівнева судова система - суди в префектурах, апеляційні суди і Верховний суд. Крім того, діють суди у сімейних справах і суди сумарної юрисдикції. Іншими словами, зовні судова система схожа на аналогічні структури в інших зарубіжних країнах, хоча ставлення населення до судів багато в чому відрізняється.

Японці вважають, що право існує "для стримування особистих прав або діяльності людини".

Юридичною основою для існування інституту конституційного контролю є норма ст. 98, що проголосила Конституцію верховним законом країни і яка вказала, що жодні закони, укази, рескрипт або інші державні акти, які суперечать Основному закону в цілому і частково, не мають законної сили. Конституційний контроль завжди діє відносно конкретного випадку, тобто здійснюється конкретний контроль у зв'язку з яким-небудь казусом, які виникли в суді.

Наслідками винесеного Верховним судом рішення є незастосування норми, визнаної неконституційною. Після такого рішення парламент чи уряд можуть змінити норму таким чином, щоб вона відповідала Основному закону.4

Таке приведення у відповідність відбувається не завжди. Наприклад, 4 квітня 1973 Верховний суд у справі "Айзава проти Японії" визнав не відповідною Основному закону норму ст. 200 Кримінального кодексу, що передбачає більш суворе покарання за вбивство батьків, ніж за інше вбивство.

Мотив такого рішення суду - порушення закріпленого в Конституції принципу рівності. Текст цієї статті Кодексу так і не був змінений; він просто не застосовується.

Спроби-зміни Конституції 1947 неодноразово робилися за весь час її існування. Найбільш гостра боротьба розгорталася навколо скасування або як мінімум зміни "миролюбної" ст. 9. Такі спроби робилися монопольно багато років Ліберально-демократичною партією в 50-80-і роки. Однією з цілей зміни названої статті була легалізація збройних сил Японії, що вважаються силами самооборони. Пропонувалася і невелика коректування існуючого статусу імператора. Проте з моменту свого ухвалення і до цих пір Конституція 1947 не включила жодної поправки. Одна з причин стабільності японського Основного закону - дуже "жорсткий" порядок його зміни, встановлений ст. 96. Для зміни цього акту, здійснюваного з ініціативи Парламенту, потрібна згода не менше двох третин загального числа членів обох палат; схвалені таким чином поправки потім подаються на спеціальний референдум або на розгляд Парламенту після його нових виборів. Спосіб ратифікації визначається рішенням Парламенту. Інша причина стійкості Конституції - існуючий в Японії баланс політичних сил, що не дозволяє партіям, виступаючим за зміну Основного закону, досягти "критичної маси" в Парламенті, достатньою для реформування конституційного правопорядку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Конституционное право зарубежных стран / Под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Етина. – М., 2000. – 500с.

  2. Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядник С. Головатий.– К.: Право, 1996. – 544с.

  3. Лемак В. Нові конституційні системи. – Ужгород, 1995. – 69с.

  4. Шаповал В.М. Державний лад країн світу. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 320с.

1 Конституционное право зарубежных стран / Под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Етина. – М., 2000. – 500с.

2 Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядник С. Головатий.– К.: Право, 1996. – 544с.

3 Лемак В. Нові конституційні системи. – Ужгород, 1995. – 69с.

4 Шаповал В. М. Державний лад країн світу. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 320с.


 
 

Цікаве

Загрузка...