WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Акції в акціонерному товаристві - Курсова робота

Акції в акціонерному товаристві - Курсова робота

Реферат на тему:

АКЦІЇ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Визначення і суть акції

Пайові цінні папери представлені у формі акцій акціонерних товариств. Акція, як пайовий цінний папір, істотним чином відрізняється від боргового паперу як по цілях випуску, так і з погляду прав, що надаються своєму власнику. Метою первинного випуску акцій є формування статутного капіталу і організаційне оформлення акціонерного товариства. При цьому, хоча акціонери вкладають свої засоби, насправді вони не є власниками підприємства. Власником всього майна акціонерного підприємства стає юридична особа — акціонерне товариство. Акціонер не може вилучити свою частку з акціонерного підприємства, він може повернути вкладені засоби тільки шляхом продажу акції.

У засновників акціонерного товариства звичайно є безпосередній зв'язок між внесенням грошових коштів в статутний капітал підприємства, яке здійснюється у формі покупки акцій, і участю в управлінні підприємством. Такий зв'язок до певної міри є видимим і у акціонерів закритого акціонерного товариства, де кількість акціонерів невелика, і акціонери звичайно беруть участь в управлінні справами товариства.

Проте при покупці акцій відкритого акціонерного товариства на вторинному ринку, як правило, такого зв'язку вже не існує. В основному (якщо не йдеться про покупку контрольного або крупних пакетів акцій) акції отримуються з метою отримання по них доходу, і в цій своїй якості вони мало чим відрізняються від боргових цінних паперів, наприклад, облігацій і капітал, вкладений в покупку акцій, може бути представлений як капітал, відданий акціонерам і акціонерному товариству в безстрокове користування. Якщо ж врахувати ту обставину, що акціонер не використовує своє право голосу, то це ще більш зближує акцію з борговими цінними паперами. Проте, акція має істотні відмінності від боргового цінного паперу.

По-перше, шляхом випуску акцій і розподілу їх серед засновників відбувається формування статутного капіталу і організаційне оформлення акціонерного товариства. Кожен додатковий випуск акцій має на меті збільшення статутного капіталу товариства. Тобто, акція виступає як структурно зображений елемент такої організаційно-правової форми підприємств, як акціонерні товариства. Жоден інший цінний папір не виступає в такій якості.

По-друге, акція не є боргом підприємства, не підлягає погашенню. Емітент не зобов'язаний викупляти акції у утримувачів, і це є істотною відмінністю акцій від боргових паперів, які емітент зобов'язаний погасити в певний термін. Отже, випуск акцій забезпечує абсолютно інший спосіб фінансування підприємства, ніж випуск боргових паперів.

По-третє, акція дає право на отримання дивідендів. Проте емітент з різних причин може не виплачувати дивіденди на відміну від безумовного зобов'язання емітента виплачувати відсотки по боргових цінних паперах.

По-четверте, тільки акція на відміну від всіх інших цінних паперів дає право на участь в управлінні справами акціонерного товариства. Та обставина, що деякі акціонери не використовують це право, не міняє істоту справи. Головне полягає у тому, що ніякий інший цінний папір такого права не надає.

"Акція, — наголошується у Федеральному законі "Про ринок цінних паперів", — емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації".

Залежно від ступеня повноти прав акції, що надаються своїм власникам, можна підрозділити на привілейовані і звичайні.

Привілейовані акції

Привілейовані акції називаються так тому, що вони дають ряд переваг їх власникам в порівнянні із звичайними (рядовими) акціями.

Перший привілей торкається активів. Вона полягає у тому, що у разі ліквідації акціонерного товариства в першу чергу після задоволення претензій кредиторів будуть задоволені претензії власників привілейованих акцій і лише після цього — претензії утримувачів звичайних акцій.

Другий привілей торкається дивідендів. Дивіденди по привілейованих акціях виплачуються в першу чергу. Тільки після того, як виплатять дивіденди по привілейованих акціях, виплачуються дивіденди по звичайних акціях.

Привілейовані акції займають проміжне положення між облігаціями і звичайними акціями. По привілейованих акціях, як і по облігаціях, виплачується найчастіше фіксований дохід, і це ріднить привілейовані акції з облігаціями. Але на відміну від облігацій, привілейовані акції не є боргом компанії, що випустила їх, не мають терміну погашення і не створюють майнових претензій до акціонерного товариства з боку утримувачів навіть в тих випадках, якщо дивіденди по них не виплачуються.

Привілейовані акції, як правило, не мають права голосу. Проте за умов деяких випусків, вони можуть наділятися правом голосу в тих випадках, коли компанія не виплачує дивіденди.

Випуск привілейованих акцій дає можливість акціонерним товариствам привернути необхідні капітали і в той же час дозволяє власникам звичайних акцій зберегти контроль над компанією.

Можна виділити деякі різновиди привілейованих акцій, що зустрічаються в світовій практиці.

Кумулятивні привілейовані акції характеризуються тією властивістю, що якщо через фінансові труднощі компанія в якийсь рік (2—3) не зможе виплатити дивіденди, то вони виплатять зразу ж після відновлення виплати дивідендів. На відміну від цього, некумулятивні акції не володіють такою властивістю, і неоплачені за минулі роки дивіденди не виплачуються.

Привілейовані акції з участю забезпечують отримання прибутку понад дивіденди, що належать по них, якщо дивіденди на звичайні акції будуть вищими, ніж фіксований рівень дивідендів по привілейованих акціях.

Акції з участю можуть бути як повністю беруть участь в розподілі додаткового прибутку, так і частково беруть участь. У останньому випадку повинна обмовлятися верхня межа виплачуваного дивіденду.

Привілейовані акції з плаваючим дивідендом характеризуються тим, що розмір дивіденду залежить, наприклад, від банківської процентної ставки певного банку або групи банків. При зростанні банківської ставки ростуть і дивіденди. При зниженні банківської ставки знижуються і дивіденди, але не нижче певної гарантованої величини. Випуск таких акцій перш за все відповідає інтересам інвесторів, особливо в періоди інфляції. Тому не випадково, що популярність цих акцій росте, хоча і з'явилися вони порівняно недавно (в кінці 70-х рр. минулого століття).

Відзивні привілейовані акції характеризуються тим, що акціонерне товариство має право "відкликати" їх шляхом викупу. Викуп звичайно здійснюється за номіналом плюс премія 1 % від номінала. Крім того, у момент викупу виплачуються дивіденди, що всі належать на дату викупу.

Невідзивні акції існують до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило їх.

Конвертовані привілейовані акції характеризуються тим, що їх можна обміняти на звичайні акції в певний період часу і по наперед встановленому курсу. Одна привілейована акція обмінюється на 10 звичайних акцій. (Детальніше про конвертовані акції мова піде на чолі 9.)

Привілейовані акції з ордерами характеризуються тим, що власнику акції у момент випуску або через певний час видається спеціальний ордер (варрант), який дає можливість придбати одну або декілька звичайних акцій за наперед обумовленою ціною. Якщо курс звичайних акцій перевищує ціну акції по ордеру, то ринкова ціна акцій з ордерами підвищується. За умов емісії, власникам деяких привілейованих акцій може бути видано декілька ордерів з певним інтервалом.

Звичайні акції

Звичайні акції є найпоширенішим видом акцій. Утримувачі звичайних акцій мають певні права.

По-перше, право голосу на зборах акціонерів. Право голосу може бути передане за дорученням іншій особі.

По-друге, переважне право купити акції додаткових випусків. Це дає можливість акціонеру зберегти свою частку у власності акціонерного товариства. Так, якщо акціонеру належить 4 % акцій, то він має право купити 4 % акцій додаткового випуску.


 
 

Цікаве

Загрузка...