WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу - Курсова робота

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу - Курсова робота

Впродовж 2003-2007 років ухвалено 20 технічних регламентів з підтвердження відповідності, розроблених на основі європейських директив. При цьому в рамках щорічних планів з виконання Програми та Робочої програми розроблення технічних правил та стандартів на 2007 рік, яка затверджена наказом Держспоживстандарту від 24 листопада 2006 року № 327, протягом 2007 року було прийнято 3 технічних регламенти та розроблено 23 проекти технічних регламентів. Однак стандарти для таких регламентів, які були б гармонізовані з відповідними європейським та міжнародними вимогами, не були прийняті, внаслідок чого вже прийняті українські технічні регламенти з підтвердження відповідності не набрали чинності.

Для подолання проблеми із впровадженням та застосуванням стандартів, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічних регламентів, Держспоживстандартом України підготовлено та затверджено Програму перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі. Для затвердження стандартів, які є підставою імплементації вищезазначених технічних регламентів потрібно ще декілька років, що відкладає в часі набрання чинності технічними регламентами з підтвердження відповідності.

Рівень адаптації законодавства щодо діяльності залізничного транспорту є досить високим, оскільки вимоги до надання послуг залізничного транспорту в цілому відповідають вимогам acquis ЄС.

Кодекс торгівельного мореплавства 1995 року, який регулює питання морського транспорту в цілому відповідає acquis ЄС.

У сфері законодавства щодо річкового транспорту, адаптація якого перебуває на початковій стадії, триває робота над доопрацюванням проект Закону України "Про внутрішній водний транспорт".

У сфері автомобільного транспорту неадаптованими лишаються деякі аспекти регулювання робочого часу водіїв та перевірки транспортних засобів.

Здійснюється також робота над новою редакцією Повітряного кодексу України, який має імплементувати у внутрішнє законодавство міжнародні та європейські правила і стандарти. Ця робота тісно пов'язана з переговорним процесом щодо укладання угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Прийняття нового Закону України від 23 лютого 2006р. "Про цінні папери та фондовий ринок" дає змогу говорити про удосконалення процедури регулювання ринку цінних паперів та фондового ринку і про значне наближення цієї процедури до європейських стандартів.

Триває робота, у тому числі і в рамках щорічних планів заходів з виконання Програми, з подальшого удосконалення законодавства у цій сфері. Робляться перші кроки до запровадження нагляду за фінансовими установами на консолідованій основі. Проте, зважаючи на необхідність вирішення істотних питань в інших сферах, зокрема бухгалтерському обліку, застосування такого типу нагляду можливе лише в середньостроковій перспективі.

Законами України від 7 березня 1996 р. "Про страхування" та від 12 липня 2001 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" визначено правовий механізм, який в цілому відповідає положенням acquis communautaire. Повністю відповідає acquis communautaire Закон України від 1 липня 2004р. "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Закон України від 9 липня 2003р. "Про недержавне пенсійне забезпечення" також відповідає положенням acquis communautaire, проте не враховує вимог щодо надання інформації, передбачених відповідними положеннями acquis communautaire.

Основну увагу у рамках щорічних планів заходів з виконання Програми зосереджено на розробці нової редакцію Закону України "Про страхування". Внесений на розгляд Верховної Ради минулого скликання проект відповідав істотним умовам регулювання страхової (перестрахової) та посередницької діяльності, що закріплені в нормах європейського права, зокрема, визначення поняття страховика та перестраховика, ліцензування страхової діяльності, видів страхування життя та страхування, іншого, ніж страхування життя, істотних умов договору страхування, перестрахової діяльності тощо. Внесений на розгляд Верховної Ради цього скликання законопроект багато в чому перекликається із згаданим раніше проектом.

Іншим законопроектом розробленим в рамках виконання Програми є проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо черговості задоволення вимог страхувальників в разі ліквідації страховика".

Протягом 2005 року створено інтернет-портал Державного департаменту з питань адаптації законодавства (www.sdla.gov.ua), на якому розміщено перекладені на українську мову акти acquis communautaire, порівняльно-правові дослідження, експертні висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів acquis communautaire, інформацію про останні події в Європейському Союзі тощо.

Започатковано видання вісника „Євроінформ", який має за мету ознайомити широку громадськість як з ходом процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, так і безпосередньо з самим правом ЄС. Перший номер вісника вийшов друком наприкінці 2005 року та присвячений темі „Державні закупівлі". Вісник розповсюджено серед центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, аналітичних та дослідницьких центрів, бібліотек та навчальних закладів. Його електронна версія розміщена на Інтернет-порталі Державного департаменту з питань адаптації законодавства.

ВИСНОВКИ

Одним із ключових елементів успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості законодавства нашої країни з правовими нормами Євросоюзу. Зближення українського законодавства із сучасною європейською системою права забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави в рамках ЄС і сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у державах-членах ЄС, а також створить необхідні передумови для отримання Україною статусу асоційованого члена Євросоюзу, що є головним зовнішньополітичним пріоритетом України в середньостроковому вимірі.

Адаптацiя законодавства України передбачає реформування її правової системи та поступове приведення у вiдповiднiсть iз європейськими стандартами i охоплює приватне, митне, трудове, фiнансове, податкове законодавство, законодавство про iнтелектуальну власнiсть, охорону працi, охорону життя та здоров'я, навколишнє природне середовище, захист прав споживачiв, технiчнi правила i стандарти, транспорт, а також iншi галузi, визначенi Угодою про партнерство та спiвробiтництво. Важливим чинником реформування правової системи України слiд вважати участь України у конвенцiях Ради Європи, якi встановлюють спiльнi для цiєї органiзацiї та ЄС стандарти.

Етапами правової адаптації є iмплементацiя Угоди про партнерство та спiвробiтництво, укладання галузевих угод, приведення чинного законодавства України у вiдповiднiсть iз стандартами ЄС, створення механiзму приведення проектiв актiв законодавства України у вiдповiднiсть iз нормами ЄС.

Список використаної літератури

  1. Конституція України

  2. Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18.03.2004р.

  3. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994р.

  4. Концепція розвитку законодавства України на період 1996-2005 років. Орієнтовна програма законопроектних робіт в Україні на період 1996-2005 років. - К., 1996. - С.60-71.

  5. Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 р. № 870.

  6. Указ Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади"

  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999р. № 1496 "Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 „Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".


 
 

Цікаве

Загрузка...