WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу - Курсова робота

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу - Курсова робота

Однак регулювання нафтогазового та електроенергетичного секторів істотно відрізняється від регулювання зазначених секторів в Європейському Союзі. Головним кроком на шляху до усунення невідповідностей є лібералізація цих ринків. Процес лібералізації енергетичних ринків безпосередньо пов'язаний із створенням ефективного регуляторного органу. Саме ці питання є предметом відповідних актів acquis communautaire.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. та Закон України від 19 вересня 1991р. "Про господарські товариства", які є головними нормативними актами у сфері регулювання діяльності товариств в Україні, у цілому відповідають положенням acquis communautaire. Виняток становлять деякі положення, зокрема, щодо чинності укладених від імені товариства правочинів, окремих відомостей, які повинні міститися в установчих документах товариства, тощо. Водночас, зазначені вище акти залишаються неузгодженими між собою, через що виникає потреба перегляду законодавства.

Важливим аспектом адаптації у сфері права компаній стало прийняття Закону України від 9 лютого 2006р. "Про внесення змін до деяких законів України (щодо державної реєстрації підприємців)", яким встановлено вимоги щодо розкриття інформації про компанію, зокрема її фінансовий стан.

У сфері банкрутства головними питаннями адаптації лишаються транскордонні аспекти банкрутства.

Головним законодавчим актом у сфері авторського права і суміжних прав є Закон України "Про авторське право і суміжні права", прийнятий 23 грудня 1993 року, із наступними змінами та доповненнями.

Законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав адаптоване до вимог Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), виконання яких є обов'язковими при вступі України в СОТ.

Цього року Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки планує завершити кількарічну роботу над законопроектами, спрямованими на системний перегляд базових законів з питань авторського права і суміжних прав та захисту прав інтелектуальної власності. Слід підкреслити, що цю роботу було розпочато кілька років тому у рамках щорічних планів заходів з виконання Програми адаптації.

Митний кодекс України від 11 липня 2002р., розроблений з урахуванням відповідних джерел acquis communautaire, містив окремі положення, які не відповідають правилам, що застосовуються в ЄС. 22 грудня 2005р. прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який значно удосконалив положення Митного кодексу з питань митної вартості та походження товарів.

Триває робота, спрямована на імплементацію Міжнародної Конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Переглянутої Конвенції Кіото), що також сприятиме адаптації законодавства.

У рамках щорічних планів заходів з виконання Програми протягом кількох років планувалася робота щодо продовження удосконалення Митного кодексу з метою його приведення у відповідність до acquis communautaire. Однак роботу було припинено через активну дискусію всередині ЄС щодо перегляду Митного кодексу ЄС. Крім того, беручи до уваги переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, наявні розбіжності митного законодавства мають стати предметом переговорів щодо сприяння торгівлі.

Зрештою, особливої ваги на сьогодні набуває не стільки удосконалення законодавчої бази, скільки практична імплементація законодавства та заходи спрямовані на збільшення ефективності роботи митних органів у боротьбі з нелегальним імпортом-експортом продукції.

Базовим документом у сфері охорони здоров'я в Україні і надалі залишається Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 липня 1992 року, який встановлює загальні принципи правового регулювання у цій сфері. Закон потребує модернізації та актуалізації. Положення цього Закону реалізовано в спеціальних законах та інших нормативно-правових актах, які є головним об'єктом адаптаційних заходів, оскільки законодавство ЄС регулює саме окремі питання охорони здоров'я, зокрема, питання боротьби із вживанням тютюну, з алкогольною залежністю, з інфекційними хворобами, з раком, а також питання обігу генетично модифікованих організмів, донорства крові, боротьби з допінгом у спорті.

Стан адаптованості нормативно-правових актів України, що регулюють зазначені питання, є різним.

Одним з пріоритетів роботи у цій сфері у 2008 році була підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження положення про установи переливання крові.

Основною проблемою усфері охорони праці лишається моральна застарілість нормативно-правової та нормативно-технічної бази регулювання відносин з питань охорони праці, оскільки більшість актів нормативно-технічного характеру діють ще з часів СРСР.

Створений у 2006 році Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду розпочав комплексний перегляд старої нормативної бази з метою приведення ї у відповідність до вимог сучасності. Досить важливим елементом цієї роботи стало забезпечення доступу до нормативної бази у цій сфері через Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці.

У рамках цієї роботи здійснюються також заходи спрямовані безпосередньо на адаптацію законодавства України.

На посилення захисту економічних та соціальних прав працівників спрямовано проект Трудового кодексу України, який також враховує низку положень acquis communautaire.

У сфері прямого оподаткування, де основним нормативно-правовим актом є Закон України від 28 грудня 1994 р. "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції 1997 року), рівень адаптації є недостатнім. Це зумовлено тим, що на рівні ЄС у цій сфері врегульовані насамперед міжнародні аспекти оподаткування прибутку підприємств, а тому передбачати без взаємних домовленостей з ЄС аналогічні положення в законодавстві України є передчасним. Водночас слід взяти до уваги, що зазначене питання буде врегульоване в рамках переговорів щодо укладення нової базової угоди з ЄС.

Оподаткування прибутку малих та середніх підприємств відповідає рекомендаціям Європейської Комісії.

У сфері податку на додану вартість система, встановлена Законом України від 3 квітня 1997 р. "Про податок на додану вартість", ґрунтується на принципах acquis communautaire. Водночас у законодавстві не враховані ряд положень acquis communautaire щодо справляння ПДВ (застосування знижених ставок, запровадження спеціальних схем оподаткування податком на додану вартість для малих підприємств, фермерів тощо).

Аналогічно, у сфері акцизних зборів сама система функціонування акцизних зборів побудована на принципах, які передбачені актами acquis communautaire. Неадаптованими залишаються лише окремі правила, зокрема вимоги щодо режиму функціонування акцизних складів. У свою чергу розбіжності у ставках акцизних зборів між ЄС та Україною можуть стати предметом заходів з адаптації лише після досягнення відповідних домовленостей між Україною та ЄС.

Утім головне місце серед запланованих заходів з адаптації у сфері оподаткування займає розробка проекту Податкового кодексу, яка триває вже кілька років.

У сфері правил конкуренції Закон України від 11 січня 2001р. "Про захист економічної конкуренції", Закон України від 7 червня 1996р. "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Закон України від 26 листопада 1993р. "Про Антимонопольний Комітет України" відповідають положенням acquis communautaire щодо здійснення контролю за концентрацією і злиттям та запобігання зловживанням домінуючим становищем. Проте забезпечення абсолютної відповідності законодавства України acquis communautaire, яке буде необхідним на стадії створення зони вільної торгівлі, потребуватиме внесення редакційних змін до зазначених вище законів.

В усіх щорічних планах заходів з виконання програми було передбачено розробку проекту Конкуренційного процесуального кодексу, тривалість роботи над яким зумовлена реформами конкуренційного процесуального законодавства в ЄС та адміністративного судочинства в Україні.

Найголовнішою прогалиною в українському законодавстві є відсутність регулювання державної допомоги, в той час як в ЄС дане питання є домінуючим при забезпеченні необхідного рівня конкурентного середовища. Це, в свою чергу, не дає можливості говорити про відповідність національного законодавства у сфері конкуренції положенням acquis communautaire.

11 січня 2006р. набрав чинності Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", який приводить законодавство України у сфері технічних правил і стандартів у відповідність до acquis communautaire та вимог СОТ.


 
 

Цікаве

Загрузка...