WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Авторське право та суміжні права - Курсова робота

Авторське право та суміжні права - Курсова робота

Крім того, до результатів творчої діяльності належать комерційне найменування, торговельна марка, комерційні таємниці та інше. Призначення їх – індивідуалізація учасників цивільного обігу, товарів, послуг.

Цивільне законодавство встановлює, що всі результати творчої діяльності визнаються товаром і, отже, є об'єктами права інтелектуальної власності.

Права на об'єкти інтелектуальної власності виникають за фактом їх створення або внаслідок надання їм правової охорони уповноваженим державним органом у випадках і в порядку, встановлених Цивільним кодексом України або іншими Законами.

Отже, всі результати творчої діяльності з погляду цивільно-правової охорони умовно можна поділити на три групи: одна група охороняється авторським правом, друга – правом промислової власності, третя – правом на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг.

Авторське право - це особисті немайнові та майнові права авторів і їх правонаступників, пов'язані зі створенням і використанням здобутків науки, літератури і мистецтва.

Авторське право встановлює сприятливі правові умови для творчої діяльності, забезпечує доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. воно визначає і забезпечує широкий захист особистих (немайнових) і майнових прав авторів.

Суміжні права – це права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення.

Суміжні права є сукупністю цивільно-правових норм, що регулюють відносини з використання виконань творів, фонограм, відеограм та програм мовлення і які разом з нормами авторського права складають єдиний інститут права інтелектуальної власності – інститут авторського права та суміжних прав. Сама назва "суміжні права" вказує на тісний зв'язок предметів регулювання авторського права та суміжних прав, що дозволило поєднати їх в один інститут. Цей зв'язок пояснюється тим, що, по-перше, об'єкти суміжних прав – виконання творів, фонограми, відеограми та програми мовлення – з'являються в результаті використання творів науки, літератури та мистецтва, а тому є вторинними стосовно об'єктів авторського права. По-друге, використання об'єктів суміжних прав відбувається одночасно з використанням об'єктів авторського права, оскільки вони є однією з форм існування авторських прав.

Таким чином, ми бачимо, що авторське право та суміжні права поєднанні між собою в один інститут і, взаємодіючи, мають неабияке значення для суспільства, як українського окремо, так і для світового взагалі. Саме за допомогою цього інституту і отримує людство найкращі надбання світового суспільства в найрізноманітніших галузях його життєдіяльності, які відповідають світовим стандартам та не мають собі рівних.

Перелік посилань

1. Стаття 54 Конституції України № 254к/96-ВР від 28.06.96 року.

2. Стаття 41 Закону України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 11 липня 2001 року № 2627-ІІІ.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 547 с.

4. Стаття 5 Закону України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 11 липня 2001 року № 2627-ІІІ.

5. Гражданское право: Учебник / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. - К.: Юринком Интер, 2001. - 225 с.

6. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 387 с.

7. Стаття 12 Закону України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 11 липня 2001 року № 2627-ІІІ.

8. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 205 с.

9. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 197 с.

10. Словарь гражданского права / Под ред. В.В. Залесского. - М.: Юристь, 1998. - 498 с.

11. Стаття 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 11 липня 2001 року № 2627-ІІІ.

12. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 681 с.

13. Стаття 438 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.03 року.

14. Стаття 423 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.03 року.

15. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 725 с.

16. Стаття 22 Закону України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 11 липня 2001 року № 2627-ІІІ.

17. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 557 с.

18. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юр. вузів і фак-тів ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 207 с.

19. Стаття 449 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.03 року.

20. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 740 с.

Список використаної літератури

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.96 року.

2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.03 року.

3. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ.

4. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16 листопада 1992 року № 2782-ХІІ.

5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 року № 3759-ХІІ.

6. Закон України "Про авторське право і суміжні права" в редакції від 11 липня 2001 року № 2627-ІІІ.

7. Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР.

8. Закон України "Про видавничу справу" від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР.

9. Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7 жовтня 1997 року № 554/97-ВР.

10. Закон України "Про кінематографію" від 13 січня 1998 року № 9/98-ВР.

11. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20 травня 1999 року № 687-ХІV.

12. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" від 23 березня 2000 року № 1587-ІІІ.

13. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня 2001 року № 2623-ІІІ.

14. Законодавство про інтелектуальну діяльність: Збірник нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 798 с.

15. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 856 с.

16. Гражданское право Украины: Учебник / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. - Харьков: ТОВ "Одіссей", 1996. - 621 с.

17. Право інтелектуальної власності: Підручник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Атіка, 1998. - 385 с.

18. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юр. вузів і фак-тів ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 336 с.

19. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов, С.Н. Приступа, В.М. Ігнатенко. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2000. - 534 с.

20. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов. - Харків: ТОВ "Одіссей", 2000. - 678 с.

21. Гражданское право: Учебник / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. - К.: Юринком Интер, 2001. - 461 с.

22. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.1. - 642 с.

23. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.2. - 708 с.

24. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 448 с.

25. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

26. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 736 с.

27. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.2. - 640 с.

28. Словарь гражданского права / Под ред. В.В. Залесского. - М.: Юристь, 1998. - 709 с.

29. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 1309 с.

30. Право інтелектуальної власності і погляд на проблеми / Р. Шишка // Право України. - 1999. - № 1. - 99 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...