WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Громадянське суспільство в Україні: проблеми теорії і практики - Реферат

Громадянське суспільство в Україні: проблеми теорії і практики - Реферат

Звернення до класичних теоретичних джерел та досвіду формування громадянського супільства в західному світі, з однієї сторони, дає підстави для використання цих ідей в практиці формування інститутів громадянського суспільства в Україні? Відповідаючи на поставлене питання, необхідно виходити, передусім, з того, що будь-які форми соціальної самодіяльності ґрунтуються, щонайменше, на громадському усвідомленні необхідності цих інституцій для задоволення індивідуальних потреб, захисту прав і свобод особистості тощо. Саме наявність приватного інтересу, який потребує захисту на соціальному рівні, і формує "рух" окремих особистостей до таких Інституцій, а відтак, і є головною рушійною їх діяльності і довірчою базою підтримки. "Інтреграл" приватного інтересу і усвідомлення соціальної цінності суспільних форм його забезпечення і є становою конструкцією взаємної довіри членів суспільства і їх здатності діяти разом.

Отже, основною причиною розвалу радянської системи громадських організацій було не сприйняття більшістю їх учасників сумнозвісного "добровільнообовязкового" принципу їх організації І діяльності. Зневіра в можливості цих утворень на якісь позитивні дії підсвідомо настільки глибоко вкорінилась у свідомість населення, що масовий вихід їх членів, а відтак, і повна анемія, стали цілком природним фіналом. Причому такі настрої за часів незалежності, як свідчать результати соціологічних опитувань, не тільки не зникли, а, навпаки, посилились. І особливо драматично, що навіть такі громадські організації, яким в нових умовах "народу було написано" дистанціюватися від держави і самомобілізуватися - профспілки, - на превеликий жаль, у своїй більшості, ще не знайшли своєї дієздатності,так і не перетнули пуповину, яка зв'язувала їх ще з тоталітарною державою. Тому відновлення довіри населення до цих організацій можливе тільки тоді, коли вони стануть дійовими формами волевиявлення соціальних угруповань та захисту прав і інтересів своїх членів.

До оптимістичних виявів майбутніх перспектив громадянського суспільства в Україні слід віднести значний інтерес молодого покоління українських громадян до цієї проблематики. Студентські наукові конференції, конкурси творчих робіт школярів останніх років, які стали традиційними у Київському національному університеті, Києво-Могилянській академії, Одеській національній юридичній академії та інших вузах країни, свідчать, що саме ці проблеми хвилюють найбільше нашу майбутню не тільки гуманітарну, але й технічну інтелігенцію. Очевидно саме у цього покоління громадян України накопичиться "критична маса" соціального прагнення до громадянського суспільства і правової держави, що й має стати рушійною силою реальних перетворень в суспільно-правовому житті. Як підкреслюється в резолюції Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1995 р. "Всесвітня програма дій щодо молоді до 2000 р. і на подальший період", саме молодь виконує роль сили, яка перетворює усталений в суспільстві порядок і є провідником значних змін в суспільстві . Автор цілої низки моніторингових досліджень молодіжної проблематики Н.С.Тихонова дійшла висновку, що молодь скоріше і більш охоче адаптується до умов ринку, опановує престижні "ринкові" професії, отримує знання, вміння та навички, які сьогодні високо ціняться у співробітників. Серед молоді вдвічі більше тих, хто може працювати на комп'ютері, і в півтора рази - тих, хто має навички спілкування іноземною мовою чи водіння автомобіля . Зважаючи на те, що саме молодь стає в найближчому майбутньому основним джерелом формування середнього класу в Україні, вона й має бути головним носієм цінностей громадянського суспільства.

Завданням же науки в цих умовах є відслідковування багатовимірного процесу визрівання громадянського суспільства в Україні і аналіз всіх чинників його становлення.

Література

1.Громадянське суспільство. Юридична енциклопедія. Т.І. - К., 1998. - С 646 - 647; Громадянське суспільство і підприємництво в Україні: проблеми і шляхи становлення. Збірник наукових праць. - К., 1996; Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава І політична свідомість громадян. - К., 1994.

2. Див.: Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах. Тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Одеса: Юридична література, 2000

3 Культура мира и демократии//Международный Институт культуры мира и демократии (Москва), ЮНЕСКО.-М, 1997.- С. 370.

4. Тихонова Н.Е. Фактори социальной стратификации в условиях перехода крыночной экономике. - М., 1999. - С. 109 -110.


 
 

Цікаве

Загрузка...