WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Зовнішньополітична діяльність уряду Ю. Хмельницького 1659 - 1662 pp. - Реферат

Зовнішньополітична діяльність уряду Ю. Хмельницького 1659 - 1662 pp. - Реферат

Перед початком роботи сейму гетьман спільно із митрополитом Д.Балабаном надіслали ще один лист до Яна-Казимира з проханням посприяти у справі навернення православної єрархії забраних уніатами церков таземель34. На Варшавському сеймі в травні 1662 р. українське посольство, натрапивши на сильний опір католицьких послів у вирішенні релігійних питань та отримавши звістку про рішення Польщі розпочати переговори в Литві із московськими комісарами, було змушене погодитись, щоб висунуті вимоги були розглянуті наступним сеймом35.

Зволікання польським керівництвом з наданням "потужної" допомоги змушували Ю.Хмельницького погрожувати Варшаві перейти "служити на сторону більш сильнішу". Навесні 1662 р. французький посол при Варшавському дворі відзначав, що "Ю.Хмельницький вислав своїх послів до Туреччини, аби там шукати допомоги для своєї України"36. Протягом квітня-липня 1662 р. гетьман направив сім посольств та посланців до Бахчисараю, щоб просити хана та візиря надати йому військову допомогу37. Щоб не порушувати договірних стосунків із Кримом, Ю.Хмельницький у травні надіслав листа до запорозького полковника І.Сірка, щоб той "із кримським царем сварок не чинив, і під ногайські улуси не ходив" . Відправлений до Варшави в середині жовтня 1662 р. генеральний суддя Г.Лісницький передав королю, що взаємна ворожнеча Польщі і Росії розорила Україну і посилила там позиції Туреччини і Криму. Він також повідомив польське керівництво про остаточне рішення Ю.Хмельницького скласти гетьманські повноваження. Проте, не зважаючи на заборону права міжнародних зносин за умовами цих договорів, уряд продовжує проводити зовнішньополітичну діяльність. Не отримавши суттєвої військової допомоги від Речі Посполитої у спробах об'єднати Правобережну Україну із Лівобережною, гетьман активізує свої відносини із Кримом та Туреччиною, намагаючись розірвати договірні стосунки із Польщею та знайти сильного протектора.

Українська держава в 1659-1662 pp. переживала досить складний і трагічний період свого існування. Міжусобна боротьба за владу породила проблему її територіальної цілісності. Обидва договори - Переяславський з Росією та Чуднівський з Польщею повністю виключали Україну із міжнародних зносин, забороняючи право уряду на самостійну зовнішньополітичну діяльність. Через поразку у втіленні в життя Жердівських статей з кінця 1659 по кінець 1662 pp., він ставить питання перед офіційними колами Речі Посполитої та Росії лише про захист автономних прав Української держави та можливості розширення їх рамок. Непоступливість спочатку першого, а потім і другого штовхають уряд до більш тісного співробітництва із Кримським ханством. При неспроможності самостійно вирішувати внутрішні проблеми, а зокрема, об'єднати Правобережну Україну разом із Лівобережною, закріплюється тенденція покладатися на підтримку іноземних держав. Військова допомога ханського двору Ю.Хмельницькому у боротьбі

3 опозицією та російськими підрозділами призводить до посилення втручання Криму у внутрішні українські справи. Невдалі спроби Ю.Хмельницького об'єднати під своєю булавою обидві сторони Дніпра та загострення боротьби за владу між лівобережною старшиною приводить в кінцевому результаті, до фактичного розколу Української держави на два гетьманства.

Використана література

1 Акты, относящиеся к истории Южной й Западной России, собранные й изданные археографическою комиссиею (далі- АЮЗР). - Спб.: Тип. Ф.Елеонского й К', T.XV. - 1892. - С. 441.

2 Гданський воєводський архів. - Ф.300, 53 Листи і документи. - Спр. 89 Лист Ю.Венгерського до С.Беньовського. - С 77-78.

3АЮЗР. - Спб. : Тип. В.Пратца, T.VII. - 1872. - С 299.

4 Архів Головний Актів Давніх у Варшаві (далі - АГАД). - Ф. АКВ - Відділ Татарський. - Картон 61 Дипломатичне листування урядів Польщі та Криму. - Течка 32.

5 Там само. -Течка 86.

6 Бібліотека музею Чарторийських у Кракові. Відділ рукописів. - Спр. 402. - С. 319.

7 Бантыш-Каменский Д.Н. Источники малороссийской истории. - М.: изд. Ун-та, 1858. - Т.І. - С. 100-102.

8 АЮЗР - Спб.: Тип. П.А. Кулиша, T.V. - 1867. - С. 365-366.

9 Дневальные записки приказа тайных дел (7165-7183), сост. Белокуровым С. А. // ЧОИНДР. - М., 190.

- Кн. 224. - С.З. 10АЮЗР.-Т.5.-С. 122.

11 Російський Державний Архів Давніх Актів. (далі - РДАДА). - Ф. 124 Малоросійські справи. - Оп.1. -1660 р. - Спр.8 Приїзд в Москву послів від Ю.Хмельницького...

12 Акты Московского государства, изданные императорской АН под ред.Д.Самоквасова. - Т.З. - 1901

- С. 46.

13 Там само. - С. 102.

14 Національна Бібліотека Украни, Інститут Рукописів (далі- НБУ, IP). - Ф. II 15577-15581. Молдавські справи Посольського приказу. - Ств. З, 1660 рік. - Указ царя до В.Шереметьева. - С. 3.

15 РДАДА. - Ф. 124 Малоросійські справи. - Оп.1. - 1660 р. - Спр. 12 Список з грамоти до царя від Ю.Хмельницького...-С. 31-34.

16 Volumina Legum: Prawa, Konstytucyc y przywilie Krolestwa Polskiego, Wiekliego xiestwa Litowskiego w szystkich prowncy nalezacych na walnych sejmiech Koronnych. - Petersbyrg, 1859. - T.IV. - S. 299.

17 Бібліотека Народова у Варшаві. Відділ мікрофільмів. - Ф.БІбліотека Чарторийських. -Теки Нарушевича.

- М/ф 16460. - О 381-383.

18 Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов (далі - ПКК). -1898. - Т.Ш. - С. 29-30.

19 Там само. - С. 45-46.

20 НБУ, IP. - Ф. II 22179-22194 Дипломатичні відносини між Росією, Україною, Польщею, Туреччиною, Швецією, татарами (1652-1717). - Спр.22182 Інструкція від Ю.Хмельницького послам на сейм.

21 ПКК. -1898. - Т.ІП. - О 74-77.

22 Wojcik Z. Rywalizacia polsko-tatarska oUkraine na przelomie lat 1660-1661 // Przeglad Historyczny. - 1954.

- T.XLV. - S. 629.

23 НБУ, IP. - Ф. II 15401-15424. Бєлгородський стіл. - Ств.404. Відписка Г.Ромодановського. - С.244-245.

24 АЮЗР. -Т.7. -С. 320.

25 Там само. - О 246.

26 Материалы по истории Малороссии (1660-1664). - Отд.З. - T.IV. - К., 1854. - С. 81-83.

27 Бібліотека Польської Академії Наук у Кракові. Відділ рукописів. - Спр. 1065. - С 46.

28 АГАД. -Ф. Архів Браніцьких із Сухої. - Спр.124/147 Інструкція українському посольству на Варшавський сейм 1661 р. - С 114-116.

29 Материалы по истории Малороссии (1660-1664). - Отд.З. - T.IV. - К., 1854. - С. 106-110.

30 Там само. -С. 115-136.

31 Volumina Legum: Prawa, Konstytucyc y przywilie Krolestwa Polskiego, Wiekliego xiestwa Litowskiego w szystkich prowncy nalezacych na walnych sejmiech Koronnych. - Petersbyrg, 1859. - T.IV. - S. 390.

32 Материалы по истории Малороссии (1660-1664). - Отд.З. - T.IV. - К., 1854. - C.152.

33 Материалы по истории Малороссии (1660-1664). -Отд.З. - T.IV. - К., 1854. - С. 177-179.

34 Там само. - С. 158.

35 Mironowicz A. Prawoslawie I unia panowania Jana-Kazimiera. - Warszawa, 1997. - S. 197.

36 Marcinkowski K. Predlozenia Stef. Czarnieckiego 1661-1662. - Filadelfia. - S. 131.

37НБУ, IP. -Ф. II 15425-15487. Кримські справи Посольського приказу. -Книга 43, 1662 рік. Маметша князь оповідав... - С.3-26. 38 Там само.-С. 10.


 
 

Цікаве

Загрузка...