WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Інститут президента в системі органів державної влади: світовий вимір - Реферат

Інститут президента в системі органів державної влади: світовий вимір - Реферат

Голосування виборщиків відбувається на початку січня і є формальністю, хоча неодноразово траплялося, що окремі виборщики голосували не так, як обіцяли при їх обранні. У частині штатів існують закони, що зобов'язують виборщиків голосувати так, як наказує їм штат.

Виборщики голосують окремо за Президента і Віце-президента. Для обрання кандидат повинен набрати абсолютну більшість (більше половини) голосів виборщиків. Якщо цього не відбувається, то Президента або Віце-президента обирає Палата представників або, відповідно Конгрес США з числа кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів виборщиків, за правилами, визначеними конституцією.

2.) Порядок виборів Президента України

Президент України обирається на п'ять років громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Обрання однієї особи на більш як два терміни поспіль не допускається. Обрання на третій і четвертий строки можливе, але тільки після перерви. Це є певною гарантією від узурпації влади, засобом забезпечення періодичної змінюваності глави держави, стимулює приток свіжих ідей і нових державних діячів.

Вибори Президента України здійснюються на основі Конституції України, законів України "Про вибори Президента України", "Про Центральну виборчу комісію" та нормативних постанов Центральної виборчої комісії.

Право обирати Президента надається громадянам України, які досягли віку 18 років. Участь у виборах є добровільною, кожний виборець має лише один голос. Від виборів відсторонюються лише особи, визнані судом недієздатними.

Юридичні вимоги до кандидатів у Президенти України цілком укладаються у прийняті світовим конституціоналізмом. Ним може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг віку 35 років, має право голосу, постійно проживає в Україні протягом останніх 10 років та володіє державною мовою. Не можуть бути висунуті претендентами на кандидатів у Президенти України громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Від кандидатів не вимагається спеціальної освіти чи досвіду роботи, нема обмежень верхньої вікової межі. Скупі конституційні вимоги до кандидата у Президента – ознака демократичного підходу до виборів глави держави, вони сприяють розширенню кола осіб, з якого може бути обраний Президент. Водночас зрозуміло, що главою держави повинен ставати тільки громадянин, який має великий життєвий і політичний досвід, тісно пов'язаний з інтересами народу і здатний керувати державою. Тому помірні вимоги до кандидатів покладають підвищену відповідальність за якість вибору на самих виборців.

Згідно з ч.5 ст.103 Конституції України чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року його повноважень. У випадку дострокового припинення повноважень Президента України вибори проводяться у період 90 днів з дня припинення повноважень.

Право висування кандидатів на пост Президента належить партіям, які зареєстровані Міністерством юстиції України, і реалізується ними як безпосередньо, так і через об'єднання кількох партій у виборчий блок. Висування відбувається на з'їзді (конференції) партії чи виборчого об'єднання. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України починається за 170 днів і закінчується за 140 днів до дня виборів. Партія чи виборче об'єднання можуть висунути лише одного кандидата, дані про якого повідомляються у Центральну виборчу комісію.

Кандидат може бути висунутий також зборами виборців, якщо в них беруть участь не менше 500 громадян України, що мають право голосу. Збори виборців можуть проводитися за місцем проживання або на підприємствах, в установах, організаціях.

Висування претендента вимагає підтримки виборців. Партія, виборче об'єднання чи ініціативна група зобов'язані зібрати на підтримку свого претендента не менше 1 млн. підписів громадян України, які мають право голосу, у тому числі не менш як 30 тис. громадян у кожному з двох третин регіонів України.

Центральна виборча комісія протягом 2 днів після реєстрації видає кандидату в Президенти України посвідчення встановленого зразка, а претендентам, яким відмовлено у реєстрації, – рішення.

Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претендентів кандидатами в Президенти України і закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Вибори Президента України відбуваються по єдиному загальнодержавному виборчому округу, що включає в себе всю територію України. Підготовку і проведення виборів здійснюють виборчі комісії, які є незалежними від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Голосування проводиться тільки в день виборів або в день повторного голосування з 8 год. ранку до 20 год. вечора. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 15 днів до дня виборів, надсилаючи іменні запрошення за місцем проживання виборців. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.

Підрахунок голосів виборців проводиться безпосередньо членами дільничної виборчої комісії, про що складається протокол. На підставі протоколів територіальні виборчі комісії, підсумовуючи дані, що містяться у цих протоколах, встановлюють підсумки голосування і складають протокол, який передається Центральній виборчій комісії, а та, у свою чергу, підсумовує всі отримані дані. Повідомлення про результати виборів Президента України публікується Центвиборчкомом у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.

Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Центвиборчком визнає вибори такими, що не відбулися, у разі вибуття всіх кандидатів у Президенти України. У випадку, коли до бюлетеня було включено більше двох кандидатів і жоден з них не був обраний, призначається повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів виборців (так званий другий тур, характерний для країн з багатопартійною системою). За підсумками повторного голосування обраним вважається кандидат, що отримав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У разі, коли повторне голосування проводилося лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Новообраний Президент вступає на посаду не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення Центвиборчкомом результатів виборів. При вступі на посаду Президент складає присягу народові України, текст якої міститься у Конституції України. Передбачено, що присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності членів парламенту. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України. З моменту складання присяги Президент приступає до виконання своїх обов'язків.

2. Місце президента в системі органів державної влади

2.1. Правовий статус президента в президентських республіках

Президентська республіка характеризується значною роллю президента в системі органів державної влади, поєднанням в його руках повноважень глави держави і глави виконавчої влади. Її також називають дуалістичною республікою, підкреслюючи, тим самим, факт зосередження сильної виконавчої влади в руках президента, а законодавчої – в руках парламенту.

У президентській республіці президент є главою держави і посідає домінуюче або центральне місце в системі вищих державних органів влади. Він наділений широкими повноваженнями, оскільки є найвищою посадовою особою в державі та одночасно главою виконавчої влади, де сконцентровано реальну державну владу, або призначає главу уряду (прем'єр-міністра) і затверджує представлений прем'єром склад уряду. Крім того, президент у такій республіці обирається народом і відповідно належить до представницьких органів державної влади – до первинних державних органів. Він отримує вотум довіри безпосередньо від народу, а не від парламенту, як у парламентській республіці. Таким чином президент має найбільші державні повноваження в ухваленні політичних і державних рішень у різних сферах. Він сам формує уряд, але за погодженням парламенту – "за порадою і за згодою". Глава держави має одноособове право відставки уряду, відносини між президентом і парламентом будуються за принципом поділу влади. У більшості випадків він призначає державних чиновників, очолює весь державний апарат і армію.

Президент має право видавати укази з різних питань державно-політичного життя, може оперативно впливати на вирішення політичних, економічних та інших проблем у вирішенні питань внутрішньої та зовнішньої політики держави. Наприклад, президент США, крім зазначених вище повноважень, має право вето на закони, прийняті парламентом, право на промульгацію (затвердження і підписання закону). Він бере безпосередню участь у законодавчому процесі та сам реалізує закони через виконавчі органи влади. Водночас у президентських республіках існує система стримувань і противаг. Парламент може оголосити імпічмент президентові у випадках, передбачених конституцією та іншими законами. Отже, у таких республіках президент є основною фігурою в реалізації державної влади та у вирішенні основних завдань внутрішньої та зовнішньої політики.


 
 

Цікаве

Загрузка...