WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Право як особлива форма соціального регулювання - Реферат

Право як особлива форма соціального регулювання - Реферат

Реферат на тему:

Право як особлива форма соціального регулювання

Право є мистецтвом чинити добро і справедливість – так стверджував визначний юрист стародавнього Риму Ульпіан.

Водночас одним з найскладніших суспільних явищ є саме право. Воно викликає до себе надзвичайно широкий інтерес, оскільки завжди торкається інтересів кожної людини, різних соціальних груп населення.

Цінність права виражається в тому, що воно є юридичною мірою досягнутої в суспільстві соціальної свободи. По мірі соціального прогресу воно все більше наповнюється ідеями свободи, рівності, справедливості, і внаслідок цього здійснює все більший моральний виховний вплив на суспільство.

Сучасний розвиток людства все більше викристалізовує загальні закономірності вдосконалення права як першооснови цивілізації і культури, що проявляється у все більшому втіленні права в законодавстві, а законодавства в суспільних відносинах, наслідком цього є підвищення ефективності права, як особливої форми соціального регулювання, створення соціально здорових умов для життя людини.

Право характеризується такими основними ознаками, як: виражає міру свободи, рівності та справедливості що означає здатність права з достатньою повнотою втілювати основні права та свободи людини, визнані у світовому співтоваристві. Право є мірою свободи та рівності людей, установленою державою таким чином, щоб свобода одного не обмежувала свободи іншого. І цією мірою є справедливість. Повної свободи досягти не можна, проте можна бути вільним у тій мірі, у якій вільні інші. У праві свобода трансформується в суб'єктивні права, яким відповідають обов'язки, що їх обмежують. Своїм загальним масштабом і рівною мірою право вимірює, "відміряє" і оформляє саме свободу в людських взаємовідносинах, свободу індивіда.

Право зайняло основне, найважливіше місце в усій системі соціального впливу на суспільне життя. Власне у праві народжуються, фіксуються і реалізуються процеси співжиття людей. Право перетворилося у соціальний феномен - головний регулятор, при допомозі якого ефективно, економічно і раціонально вирішуються істотні питання цивілізованого розвитку спільноти людей, створюютья умови для піднесення соціальної активності учасників відносин, кожної особистості. Це сталося завдяки: властивостям права, таким як - нормативність, формальна визначеність, державна забезпеченість, загальна обов'язковість, системність, регламентованість, рівність вимог, ефективність, регулятивність; а також наявності у права соціальної енергетики.

Але важливо зазначити, що соціальні норми утворюють єдину систему. Норми права співвідносяться із соціальними як частина з цілим, оскільки вони – важлива, але не одна лише форма регулювання суспільних відносин.

Розвиток права та законодавства в кожній країні має бути спрямованим на посилення їх цінності, тобто соціальної ефективності. Саме тому, і є таким головне завдання правових реформ .

Таким чином, соціальна цінність права, виражена в загальній формі, проявляється в регулюванні ним суспільних відносин, встановленні правопорядку, який відповідає інтересам суспільства, держави, громадян. Його роль особливо зростає в переломні періоди історії, зокрема в умовах краху тоталітарних режимів. У цих умовах право сприяє формуванню якісно нових суспільних відносин - економічних, соціальних, політичних, а також закріпленню і охороні моральних устоїв суспільства.

Найбільша цінність права не у встановленні заборон, обов'язків, відповідальності, а у ствердженні дозволів, що регламентують соціальну свободу, громадянську активність людей.

Воно характеризується тим, що за своєю регулятивною, нормативною суттю і сталістю покликане бути першоосновою, головною цінністю суспільства. Така історична роль і призначення права визначилась завдяки його престижності і суспільному авторитету. Право є показником суспільного розвитку і культури людства, в житті загалу (соціуму) визначене його особливими основними властивостями та завданнями, що покладені на нього.

Завдання права, як особливої форми соціального регулювання, можна визначити наступним чином, це: ввести чіткі, постійні, гарантовані, зразкові нормативні критерії, побудовані на принципах громадянського миру, злагоди, врахування різних інтересів у складне, соціальне життя, викликане політичною боротьбою, етнічними конфліктами, особистими колізіями у стосунках людей; забезпечити і захистити статус автономності особи та межі її вільної поведінки.

Хочу завершити свою роботу висловлюванням Імператора Юстиніана, який в "Конституції про утвердження Дигест" проголосив, що немає нічого більш вагомого ніж: влада законів, яка розставляє у порядку божественні і людські справи і відганяє всяку несправедливість.

Література:

  1. Алєксеев С.С., Проблеми теорії держави і права.- М.: Юрид. літ. 1979.-391 с.

  1. 2.Скакун О.Ф., Теорія держави і права. – Х.: Б.в., 1996. – 324 с.

  2. Малько А.В., Теорія держави і права. – М. : Юристь, 2000. – 300 с.

  3. Теорія держави і права – М. Зерцало, 2001 – ХІІ, - 611 с.

  4. Марченко М.Н. – М.: Юристь, 2001 - 655с.

  5. Кравчук М.В., Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права., Тернопіль: Карт-бланш, 2002 – 243 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...