WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правова поведінка - Курсова робота

Правова поведінка - Курсова робота

служить найважливішим чинником вирішення завдань і функцій держави і суспільства; задоволення інтересів суб'єктів права. Правомірною можна вважати і припустиму поведінку, тобто таку, котра спрямована на реалізацію окремих корпоративних інтересів і не торкається інтересів інших людей (наприклад, відправлення культових обрядів релігійними об'єднаннями та ін.);
2) не суперечить нормам і принципам прана, будь яка суспільне корисна поведінка є правомірною, тобто не лише відповідає нормативним приписам законів, але і не суперечить загальнолюдським цінностям, оскільки право присутнє в нормативних договорах, правових звичаях, судових прецедентах, нарешті, у природних правах людини, правосвідомості, правовідносинах. Тому правильно говорити про правомірну поведінку як про таку, котра не суперечить нормам і принципам права, не порушує заборон, встановлених у суспільстві, а не пише заборон, що містяться у законах і підзаконних актах; . [ 6, с 36 ]
3) має свідомо вольовий характер, виражається в усвідомленій мотивації правомірних вчинків для досягнення поставлених цілей;
4) зовні виражається у вигляді дії чи бездіяльності, здійснюється у формах реалізації права - дотриманні, виконанні, використанні (громадянами), правозастосуванні (посадовими особами);
5) спричиняє юридичні наслідки, оскільки виявляється її юридичних фактах (правовстановлюючих, правозмінюючих, правоприпиняючих), що є передумовою правовідносин. Слід врахувати, що правова поведінка не завжди викликає правовідносини;
6) охороняється державою за допомогою дозвільних, зобов'язуючих і охоронних норм, стимулюється за допомогою рекомендаційних і заохочувальних норм.
Правомірна поведінка завжди включає два моменти:
o інформаційний - поінформованість громадянина про свої юридичні права і обов'язки. Важливою є не тільки наявність розвинутого юридичного механізму захисту права на доступ до правової інформації, а й активне практичне використання його громадянами;
o поведінковий - уявлення про законні способи здійснення своїх юридичних прав і обов'язків. [ 7, с 48 ]
Правомірна поведінка складається з елементів - правомірних вчинків (правових вчинків, що мають суспільне корисний характер). Перш ніж відбуваються вчинки, виникають їх мотиви - спонукальна причина до дії (бездіяльності), доказ на користь саме такої дії.
Мотиви правомірної поведінки особи можуть бути різними: 1) переконаність у справедливості і корисності приписів правових норм; 2) відповідальність перед суспільством і державою за вчинки; 3) свідомість громадського обов'язку; 4) егоїстичний особистий інтерес; 5) додержання звичних для неї дій; 6) прагнення робити як усі; 7) острах відповідальності та ін.
Провідне місце в мотивах поведінки людей посідають потреби і інтереси.
Мотиви визначають правову установку - правомірну і неправомірну. У них виявляється соціальна зрілість і юридична грамотність, рівень правосвідомості особи.
Щоб правомірна поведінка стала нормою життя для більшості населення, необхідні: (1) розвинена економіка, достатня для задоволення життєвих запитів громадян; (2) подальше системне правове забезпечення її розвитку; (3) подолання величезного розриву між бідними і багатими; (4) зведення до мінімуму безробіття; (5) виконання соціальних програм; (6) авторитет влади, який можливий за умови, якщо влада не маніпулює законом; (7) стабільний демократичний політичний режим; (8) створення цілісної правової бази організації та діяльності судової системи, органів юстиції і правоохоронних органів; (9) додержання законності всіма посадовими особами і громадянами;
(10) високий рівень правової культури; (11) державна ідентичність громадян, тобто їх усвідомлений зв'язок з українською державою, що розвивається.
Склад правомірної поведінки ( з англ. ) - система ознак поведінки, яка відповідає приписам права.
Правомірна поведінка є соціальне значущою, оскільки завдяки їй відбувається упорядкування суспільних відносин, забезпечується правопорядок, задовольняються інтереси індивідуальних і колективних суб'єктів права.
Види правомірної поведінки за мотивами (суб'єктивною стороною):
o активна (принципова);
o звичайна (звична);
o пасивна (конформістська - її різновид);
o маргінальна.
Активна (принципова) правомірна поведінка- це цілеспрямована діяльність громадян, посадових осіб щодо реалізації своїх прав, обов'язків, компетенції в межах правових норм, яка пов'язана з додатковими витратами часу, енергії, а іноді й матеріальних коштів. До суспільне активної поведінки слід віднести інакомислення - випереджувальну, алармістську ( з англ. - тривожити, турбувати) поведінку громадян, які ініціювали боротьбу за реальні права і свободи особи, що формально закріплені в конституції держави, а в дійсності не виконуються. [ 5, с 75 ]
Активність та принциповість громадянина, який виражає щирість, ініціативу, неформальну (не стандартну) самостійність у думках і діяннях, не повинні виходити за рамки правомірної, соціальне відповідальної поведінки.
Звичайна (звична) правомірна поведінка - вид законослухняної поведінки, то виражається в повсякденній службовій, побутовій та іншій діяльності людини, яка відповідає приписам правових норм, стала звичкою і не потребує додаткових витрат і зусиль.
Пасивна правомірна поведінка - вид поведінки, що виявляється в бездіяльності, у навмисному невикористанні суб'єктом приналежних йому прав і обов'язків (наприклад, неучасть у виборах). Пасивна позиція призводить до конформістської поведінки ( з лат.- подібний), тобто пасивно-пристосовницької, яка не відрізняється від поведінки інших (принцип: "роби так, як роблять інші"), тобто до підпорядкування суб'єкта груповим стандартам і вимогам.Конформісти - це особи, які не сформувалися як особистості, у чомусь позбавлені індивідуальності, легко піддані "синдрому юрби" чи наказу (прикладу поведінки) начальника. [ 12, с 620 ]
Маргінальна поведінка особи виражається в готовності до протиправних дій у разі зниження нагляду за її поведінкою, але не стає антисуспільною, не призводить до правопорушення через страх юридичної відповідальності (наприклад, пасажир оплатив проїзд в автобусі лише тому, що в нього зайшов контролер). Види правомірної поведінки за ступенем виявлення свідомості і волі: - добровільна (явка з повинною до суду); - змушена (доставка до суду під конвоєм). Види правомірної поведінки за об'єктивною стороною:
- активна - дія (своєчасне подання декларації про доходи);
- пасивна - бездіяльність (відмова обвинувачуваного давати показання). Види правомірної поведінки за суб'єктами:
- індивідуальних суб'єктів: громадянина, посадової особи та ін.;
- колективних суб'єктів.
3. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ.
Правопорушення - суспільно шкідливе неправомірне (протиправне) винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктноздатної особи, що спричиняє юридичну відповідальність.
Ознаки правопорушення:
1) суспільне шкідлива (напр., прогул) або суспільно небезпечна (зазіхання на життя людини) поведінка. Суспільна шкідливість, (вина) і суспільна небезпека (злочин) - об'єктивна основна отака, що відрізняє правомірну поведінку від неправомірної. Юридичний аспект шкідливості виражається в порушенні суб'єктивних прав і юридичних обов'язків або в протидії їх виконанню. Матеріальний аспект шкідливості полягає в заподіянні учаснику правовідносин матеріального або морального збитку; [ 10, с 148 ]
2) протиправна, неправомірна поведінка - суперечить нормам права, здійснюється всупереч праву, с

 
 

Цікаве

Загрузка...