WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державний устрій і суспільний лад країн Стародавнього Сходу - Реферат

Державний устрій і суспільний лад країн Стародавнього Сходу - Реферат

землевласника в залежності від розмірів його земельного володіння. З податком на землю був введений чіткий адміністративно-територіальний поділ, а також кругова порука в десяти-, п'ятидворках, покликаних на основі взаємного стеження охороняти порядок на своїх територіях. З метою запобігання тривалих чвар сімейних кланів була заборонена кревна помста. Введено єдині міру і вагу й ін.
Політика легістів у царстві Цинь завдала сильний удар головному супротивнику централізації - спадкової титулованої аристократії. По новому положенню про ранги знатності вони присвоювалися не в зв'язку з аристократичним походженням, а за заслуги перед правителем. Наприкінці III в. до н.е. в імперії Хань була створена система 20 чиновних рангів, відповідно яким чиновники займали посади й одержували платню. Останнє означало виплату від 10 тис. данин зерна в рік володарю 1-го рангу, до 100 данин - володарю 20-го рангу.
Влада монарха в циньсько-ханьському Китаї обожнювалась. Правитель царства Цинь, що об'єднав у межах Циньської імперії великі території, прийняв титул імператора (ді). Імператор виступав у якості символу, уособлення єдності країни. Важливе місце в державному апараті займали органи, що були пов'язані з ритуалом і обрядами, покликаними підтримувати міф про божественне походження "сина Неба". У руках китайського деспота зосереджувалася повнота військової і законодавчої влади. Він був вищим суддею, стояв на чолі багатоступінчастого військово-бюрократичного апарату, призначав усіх вищих чиновників центрального і місцевого апаратів.
Центральнийапарат імперії містив у собі ряд відомств: фінансове, військове, судове, обрядів, сільського господарства, відомство імператорського подвір'я, палацевої стражі. Глави головних відомств запрошувались на наради до імператора, на яких обговорювалися важливі питання державного життя.
У порівнянні з державним апаратом інших стародавньосхідних держав цей апарат відрізнявся і численністю, і великим об'ємом повноважень, що у свою чергу визначало соціальну значимість, престиж чиновництва.
2. Характеристика суспільного ладу
Схід у древності був представлений багатьма країнами, поруч найбільших регіональних цивілізацій (індо-буддійської, асирійсько-вавилонської, конфуціансько-китайської), але вищевказані особливості (відсутність пануючої ролі приватної власності, застійний характер розвитку) були головними визначальними рисами їхньої типологічної подібності на відміну від античних країн, що розвиваються динамічно, а потім і країн Західної Європи, спадкоємця античної цивілізації.
Однієї з основних соціальних форм, що грають вирішальну роль в еволюції стародавньосхідного суспільства, була сільська община, що зберегла багато в чому риси патріархально-родової організації. Значною мірою вона визначала характер політичної влади в цих суспільствах, роль і регулюючо-контролюючи функції стародавньосхідної держави, особливості правових систем.
У Древньому Китаї, наприклад, основою соціального життя протягом тривалого часу були патронімії (цзун), що об'єднували декілька сотень (до тисячі і більш) сімей, що належать до однієї родинної групи. Структура замкнутих сільських общин із натуральним характером виробництва, із сполученням ремесла і землеробства в рамках кожної общини, слабким розвитком товарно-грошових відносин складала основу соціального життя й у Древньої Індії.
Міцність общинних, родиноплеменних і інших зв'язків гальмувала процеси утворення класів, зокрема розвиток тут рабовласництва, але не змогла стримати соціального і майнового розшарування в суспільстві.
В міру виділення надобщинних управлінських структур стали укладатися і власне царсько-храмові господарства, утворювані головним чином за рахунок присвоєння общинних земель. Володіти ділянками царсько-храмових земель могли лише люди, що виконують ту або іншу роботу, що несуть службу на правителя або храм. Тут рано почала використовуватися праця рабів, різноманітних категорій підневільних осіб.
Строй багатоукладного господарського життя визначав винятково строкатий соціальний склад древньосхідних суспільств, що можна диференціювати в межах трьох основних соціально-класових утворень: 1) різноманітні категорії осіб, позбавлених засобів виробництва, залежні підневільні робітники, до яких відносилися і раби; 2) вільні дрібні виробники - общинники-селяни і ремісники, що живуть своєю працею; 3) пануючий соціальний прошарок, куди входили придворна і служива аристократія, командний склад армії, заможна верхівка землеробських общин і ін.
Загальні закономірності розвитку древньосхідних багатоукладних суспільств не можуть перекреслити конкретних особливостей кожного з них, пов'язаних як із домінуючим положенням того або іншого укладу і різноманітних форм їхньої взаємодії, так і з особливостями їх соціальних і політичних інститутів, із специфічними рисами їхнього культурно-цивілізаційного розвитку, особливостями побуту, світосприйняттям людей, їхніх засобів релігійної орієнтації.
У Древньому Вавилоні, наприклад, значне царсько-храмове господарство співіснувало з відособленим общинно-приватним господарством, основою якого була праця вільних общинників-селян, що сплачують ренту-податок державі. У царсько-храмових господарствах використовувалася праця рабів і осіб, що знаходяться в тієї або іншій ступені залежності, ряди яких поповнювалися за рахунок вільних хліборобів, що загубили свою общинну ділянку. Наявність сильного царсько-храмового господарства з розвитим ремеслом, що широко веде торгові операції за допомогою купців-тамкарів, послабляло податкову експлуатацію общинників-селян.
У Древньому Єгипті общинно-приватний сектор ще в II тисячоріччі до н.е. був поглинений заснованим на рабській і полурабській експлуатації царсько-храмовим господарством.
Специфічні риси древньоіндійського суспільства були пов'язані з жорстким становим розподілом на чотири варни (брахманів, кшатрієв, вайшиєв і шудр), із властивої йому особливою общинною організацією, що відрізняється високим ступенем замкнутості й автономності. Відношення рабовласництва тут тісно перепліталися із станово-варновими, кастовими. Традиційна соціальна приниженість нижчих каст, майже повне безправ'я тих, хто знаходився поза варн індійським суспільством, створювали можливості для полурабських форм експлуатації різноманітних категорій залежного люду.
У Древньому Китаї рано склалася система експлуатації управлінською знаттю общинників-селян шляхом стягування

 
 

Цікаве

Загрузка...