WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Ознаки корпоративних норм - Контрольна робота

Ознаки корпоративних норм - Контрольна робота

порушника.
Корпоративні норми, що містяться в "Статутах", "Положеннях", за своїм характером не суперечать праву й моралі, наявних в державно-організованому суспільстві. Державні органи, а також органи місцевого самоврядування грають визначену роль у забезпеченні законності й легітимності корпоративних норм.
Принципи моралі, норми моральності, свідомість й дисципліначленів корпоративних організацій визначають порядок у їхній життєдіяльності.
У художній літературі можна знайти приклади вільних й у той же час чітких, злагоджених організацій колективу людей на основі моральних стимулів, позитивних духовних якостей членів організацій, об/єднання. Відомий уклад життя в телемитів по твору Франсуа Рабле "Гаргантюа та Пантагрюель". Статут членів Телемської обителі "складався тільки з одного правила -"роби що хочеш". Тому що людей вільних, таких, що походять від добрих батьків, освічених, таких що обертаються в порядному суспільстві, сама природа наділяє інстинктом та силою, які постійно наставляють їх на добрі справи й відволікають від пороку, й сила ця зветься в них честю".
У той же час необхідно відзначити, що всякого роду корпорації, об'єднання, установи, що діють на підставі Статуту, Положення, входять у єдиний правовий простір держави, на їх діяльність, діяльність членів, учасників цілком розповсюджуються вимоги дотримання законності й правопорядку.Як вид соціальних норм, корпоративні норми характеризуються загальними родовими ознаками і є правилами поведінки.
Корпоративні норми - це загальні правила поведінки громадських організацій. Ці норми, як правило, формалізовані, тобто містяться в статутах цих громадських організацій.
3. Співвідношення корпоративних норм із нормами права
По регулятивних особливостях близькі до норм права - у них окреслюються права й обов'язки членів цих об'єднань. Корпоративні норми забезпечуються мірами, передбаченими даною громадською організацією. Виділяючи різновид соціальних норм, я вважаю за доцільне вказати на співвідношення норм права та крпоративних норм, що виявляється в таких ознаках:
Корпоративні норми Норми права
1. Формулюються і встановлюються від імені конкретного об'єднання громадян і тому є обов'язковими лише для його членів 1. Формулюються і встановлюються від імені держави і тому є загальнообов'язковими
2. Забезпечуються внутрішніми мотивами членів об'єднання, засобами громадського впливу, найтяжчим з яких є виключення з членів об'єднання 2. Забезпечуються державним примусом, можливістю застосування багатьох санкцій аж до позбавлення волі
3. Не можуть суперечити положенням норм права 3. Не залежать від змісту корпоративних норм.
Зауважимо, що норми права завжди більш загальні, ніж корпоративні, і це цілком виправдано. Так, наприклад, в ст. 41. Закону України від 19.09.1991 № 1576-XII "Про господарські товариства" вказується, що до виключної компетенції Загальних зборів акціонерного товариства відносяться:
- внесення змін до статуту товариства;
- затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Повноваження, передбачені вказаними вище, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.
Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання.
Отже правовою нормою передбачено, що акціонерне товариство особисто для себе може встановити власну корпоративну норму щодо виключної компетенції свого вищого органу. І єдиною вимогою до такої корпоративної норми є те, щоб вона не суперечила вимогам закону.
Висновок
Отже, корпоративна норма, як і всяка норма -це відоме веління з метою визначеного упорядкування громадського життя.
Однак, не усяке веління є нормою, а тільки таке, яке розраховано на визначене число типових випадків, які мають загальний характер, звернене до всіх і кожного, хто може опинитися в умовах, передбачених нормою. Тобто, якщо людина прийнята на роботу на будь-яке підприємство, установу, організацію -вона відразу ж має підкорюватися тим корпоративним нормам, які встановлені на такому підприємстві, установі, організації.
Без такого регулювання не можна уявити існування як окремого підприємства, так і суспільства в цілому. Усі соціальні норми мають між собою багато загального, але для науки і практики особливо важливого значення набуває дослідження специфічних ознак кожного виду норм.
Корпоративні норми, як один з видів соціальних норм формуються і утверджуються різними шляхами, але загальним є те, що вони відображують досвід різних варіантів поведінки суб'єктів у тих чи інших ситуаціях. При цьому в нормі закріплюється той варіант поведінки, що гарантує найкращий результат або завдає найменшої шкоди. Отже, норма, що регулює поведінку людей у суспільстві, - це своєрідний результат пізнання і переробки у свідомості людей відпо-відного досвіду поведінки, через який визначається той її варіант, що найшвидше веде до бажаних успіхів.
Список літератури
1. Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII "Про господарські товариства"
2. Алексєєв С.С. Держава і право, Початковий курс, 1993.
3. Алексєєв С.С. Теорія держави і права. 1985.
4. Бабаев В.К. Загальна теорія права (курс лекцій). 1960.
5. Венгеров А.Б. Теорія держави і права, М., 1998
6. Голлунский С.А. До питання про пам'ять правової норми в теорії радянського
права. // Радянська держава і право. 1961. N4.
7. Коваленко А.И. Короткий словник-довідник. М., 1994.
8. Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права, К.// Юрінком інтер, 1999
9. Лазарєв В.В., Липень С.В. Теорія держави і права, М., 1998.
10. Мальтузов Н.И., Малько А.В. "Курс лекцій" М.,1996р.
11. Марченко М.Н. Общая теория государства и права., М. // Зерцало, 1998, т.2.
12. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права., М.// Юристъ., 2002.
13. Нерсесянц В.С. Право в системі соціальної регуляції. 1986.
14. Редокол, Лівшиць. Теорія права: нові ідеї. Збірник статей.
15. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М.1996р.
16. Хропанюк В.Н. Теория государства и права, М.1997р.
17. Черданцев А.Ф. Спеціалізація і структура норм радянського права. //Правознавство. 1970. N1.

 
 

Цікаве

Загрузка...