WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Ознаки корпоративних норм - Контрольна робота

Ознаки корпоративних норм - Контрольна робота

політичні. Всі вони мають певні відзнаки, обумовлені особливостями їх формування, методами впливу на поведінку суб'єктів тощо. Але кожній з них притаманні і загальні для всіхсоціальних норм ознаки: соціальні норми виступають як правила поведінки людей у суспільстві; вони є правилами поведінки загального характеру; здебільшого соціальні норми виникають у результаті свідомо-вольової діяльності людей, тобто формуються і забезпечуються тими групами людей або їх об'єднаннями, воля та інтереси яких знаходять свій вираз у тих чи інших соціальних нормах; вони багато в чому обумовлені соціально-економічним ладом суспільства, ознаки якого в тій чи іншій формі відображуються у їх змісті. Ступінь їх відмінності і єдності залежить від економічної і політичної структури суспільства. Усі вони виражають волю єдиного в моральних і політичних відносинах народу і відповідають його інтересам. Усі вони мають загальну мету, взаємно впливають, і забезпечують одна одну в досягненні своїх цілей.
Нижче приведені головні ознаки тих соціальних норм, які найбільше впливають на регулювання суспільних відносин у сучасних умовах.
Норми моралі регулюють поведінку людей шляхом її оцінки відповідно до категорій добра і зла. Моральним є те, що приносить людям добро. І навпаки - дії, що тягнуть за собою зло, оцінюються як аморальні. Як одна з форм суспільної свідомості і система правил поведінки моральні настанови можуть бути класове обумовленими. Саме тому одне і те саме явище з погляду різних класів або суспільних груп може мати різну моральну оцінку. Наприклад, таке явище, як безробіття, з позиції підприємця - моральне явище, що приносить йому добро. Адже воно забезпечує ринок надлишками робочої сили, дає можливість зменшувати розміри оплати праці робітників і тим самим збільшувати свої прибутки. У той же час з погляду робітників безробіття - зло, бо воно знецінює їх робочу силу, позбавляє засобів до існування.
Слід мати на увазі, що у суспільстві сформувались і моральні вимоги загальнолюдської значущості, які є досягненням цивілізації, зокрема, - це турбота про старих, надання матеріальної та моральної допомоги хворим та незаможним тощо. Проте у суспільстві існують і такі відносини, що не підлягають моральній оцінці. З часів Канта існує переконання, що сфера моральності охоплює сугубо внутрішній світ людини, тому оцінити вчинок як моральний чи аморальний можна лише стосовно особи, що його зробило. Людина як би витягає із себе норми свого поводження, у собі, у глибині своєї "душі", дає оцінку своєю дією. З даної точки зору людина, узята окремо, поза його відносинами до інших людей, може керуватися моральними правилами.
Частиною загальноморальних норм виступає релігійна мораль, низка вимог якої ("не убий", "не вкради" і т. ін.) належить до загальнолюдських цінностей і становить основну частину практично всіх моральних систем, а в деяких випадках - основу правових та судових систем (закони шаріату в мусульманських країнах).
Норми моралі як засіб регулювання поведінки людей у суспільстві характеризуються помітною залежністю від суб'єктивного чинника. Адже поняття добра або зла визначаються внутрішніми переконаннями людини, її почуттями сумлінності, совісті, тобто тими цінностями, які вона визначила як складові частини своєї життєвої мети.
Звичаї - це правила поведінки, що склалися історично і в результаті багаторазових повторень ввійшли у звичку людей. Прикладами звичаїв як регуляторів поведінки людей можуть бути ритуал "Першого дзвоника" у школах, вшанування старших. Звичай, що закріпився у свідомості людей як найбільш розумний або корисний у певних умовах зразок поведінки, виробляє свого роду автоматизм у поведінці, сприймається та реалізується без глибокого обмірковування. Різні нововведення, що мають за мету зміну або відміну поведінки, яка встановлена звичаєм, протягом певного часу відкидаються чи сприймаються а помітними труднощами при реалізації. Як приклад таких процесів можуть бути багаторазові спроби позбутися звичаю вживання спиртних напоїв при святкуванні урочистих подій.
Різновидом звичаїв є традиції. Вони також обумовлені звичкою, природністю формування та утвердження у свідомості людей того чи іншого типу поведінки.
Традиції охоплюють, як правило, відповідний тип поведінки, складаються не з якої-небудь дії, а із стилю поведінки.
Норма права є різновидом соціальних норм, тобто правил поведінки людей у суспільстві.
Оскільки норма права є засобом передачі інформації про найбільш доцільне поводження, вона являє собою один зі способів регулювання людського поводження. По-перше, тому, що норма містить у собі " програму ", що служить моделлю майбутніх дій, а по-друге, у силу того, що вона базується на пізнанні об'єктивних закономірностей розвитку суспільства, проходження її розпорядженням веде до найбільш оптимального варіанта реалізації цілей чи індивіда суспільства в цілому.
2. Корпоративні норми, їх ознаки
Значну групу соціальних норм складають корпоративні норми - установлення, що прийняті в громадських організаціях, трудових колективах, учбових закладах, підприємницьких спілках тощо. Ці норми виражаються в статутах, положеннях, інших актах. Наприклад, організація і діяльність Києво-Могилянської академії регулюється Статутом.
Велика частина корпоративних норм - це правила організаційного характеру. Вони закріплюють порядок формування, організації, побудови, функціонування громадських організації (корпорацій), а також права, обов'язки, відповідальність, взаємини членів таких організацій.
Корпоративні норми встановлюються і забезпечуються об'єднаннями громадян.
Особливості цього виду соціальних норм полягають у тому, що вони регулюють діяльність, зумовлену завданнями певних об'єднань громадян і спрямовану на досягнення цілей, заради яких ці об'єднання створювались.
Корпоративні норми поділяють на внутрішньоорганізаційні, згідно з якими встановлюється структура об'єднання, визначаються компетенція, форми і методи роботи його органів, права і обов'язки їх членів. Другу групу становлять норми зовнішньої дії, що регулюють відносини об'єднань з іншими суб'єктами. Корпоративні норми мають бути відповідати вимогам Конституції країни, законів та інших законодавчих актів. Ця група соціальних норм знаходить свій вираз і закріплення в актах (статути, положення, постанови), що видаються відповідними об'єднаннями.
Корпоративні норми встановлюються самими організаціями, виражають насамперед інтереси громадян, які створили або ввійшли до цих організацій Корпоративні норми дотримуються членами організацій у силу доцільності, справедливості цих розпоряджень. Порушення корпоративних норм викликає визначені організацією санкції, засоби впливу на

 
 

Цікаве

Загрузка...