WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Ознаки корпоративних норм - Контрольна робота

Ознаки корпоративних норм - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Ознаки корпоративних норм
ОЗНАКИ КОРПОРАТИВНИХ НОРМ
План
Вступ……………………………………………………………...3
1. Поняття, види та основні ознаки соціальних норм……..4
2. Корпоративні норми, їх ознаки…………………………….9
2. Співвідношення корпоративних норм із нормами
права………………………………………………………….11
Висновок…………………………………………………………13
Перелік літератури……………………………………………..14
Вступ
Людське суспільство, як і будь-яка інша складна система, може нормально функціонувати та розвиватися лише на основі певних правил, з-поміж яких обирається один з багатьох можливих варіантів поведінки того або іншого суб'єкта. Задля регулювання поведінки людей та їх об'єднань у суспільстві формуються певні правила поведінки, які орієнтують на досягнення тієї чи іншої мети. Правила, що покликані регулювати життя суспільства, забезпечувати в ньому бажаний порядок і стабільність, називаються соціальними нормами.
У перекладі з латинської "норма" означає правило, точне розпорядження, зразок. Іншими словами, безпосереднім змістом норми є укладена в ній інформація про належне поводження в тих чи інших умовах. Людина в процесі діяльності пізнає навколишню дійсність і на цій основі виробляє правила поведінки, узагальнюючи накопичені знання і досвід. Створене правило являє собою єдність об'єктивного і суб'єктивного факторів, де об'єктивним є пізнана закономірність розвитку суспільства, а суб'єктивним - реакція індивіда чи соціальної групи на цю закономірність.
Після того як норма сформульована і виражена зовні в тій чи іншій формі, вона як би абстрагується і починає самостійне існування. Наслідком такого відриву від реальної підстави може виявитися старіння норми, викликане зміною або самої дійсності, або інтересів і цілей суб'єкта. Однак норма, як правило, не реагує негайно на всі зміни названих умов.
Кожне історично конкретне суспільство вимагає суворо визначеної міри соціального регулювання суспільних відносин.
1. Поняття, види та основні ознаки соціальних норм
Соціальні норми здійснюють нормативне регулювання поведінки суб'єктів шляхом встановлення дозволених чи не дозволених діянь, здійснюють визначення умов, за яких передбачуване діяння дозволяється або забороняється, визначаються суб'єкти, на яких за певних умов поширюється правило поведінки, що встановлено тією чи іншою нормою.
Призначення соціальних норм полягає у впорядкуванні поведінки суб'єктів, що забезпечує системність і певне передбачення розвитку суспільних відносин. На основі цього учасники цих відносин можуть прогнозувати свою поведінку та поведінку інших суб'єктів у ситуаціях, передбачених конкретними соціальними нормами. Соціальні норми регулюють поведінку, що має соціальний характер, пов'язану із взаємовідносинами між людьми, їх об'єднаннями, суспільними групами. Саме цим соціальні норми відрізняються від норм технічних, медичних, біологічних тощо, які встановлюють порядок поводження людей з штучними або природними об'єктами, а також явищами природи, представниками тваринного світу тощо. Слід також брати до уваги, що деякі технологічні вимоги за різних обставин набувають суспільного значення і тому закріплюються не тільки в технічних, але й соціальних нормах. Наприклад, правила безпечної поведінки людей у місцевостях, що потерпіли від епідемії або радіоактивного забруднення, мають медичний характер. Але з метою більш ефективного впливу їх на повсякденну поведінку людей ці правила відтворюють в актах, що мають юридичне значення (інструкції, накази). А відтак, такі правила набувають властивостей соціальних норм.
У загальному плані соціальні норми - це правила поведінки суспільного характеру, що регулюють взаємини людей і діяльність організацій у процесі їхньої взаємодії.
Соціальні норми складаються разом з виникненням і розвитком людського суспільства в зв'язку з необхідністю охопити і врегулювати поводження людей загальними правилами. Призначення загальних правил поведінки полягає в організації виробництва і підтримці дисципліни і порядку в суспільному житті. Вони являють собою необхідну й елементарну умову підтримки суспільних зв'язків людей. Громадське життя вимагає наявність таких правил за додержання яких люди могли б погоджувати своє поводження, вимірювати свої вчинки, розраховувати на визначені результати і бути впевненими в них.
Але соціальні правила /норми/ - це не тільки міра поводження, це також вимоги пред'явлені до особистості суспільством, до установи, організацій, поводитися певним чином, діяти так, а не інакше.
Соціальні норми відбиті в суспільному житті, основою якої є економічна структура суспільства, визначається формою власності на засоби виробництва. Але це не просто зліпок із суспільної діяльності, а визначені правила, мета яких породжується визначеними умовами й полягає в регулюванні суспільних відносин в інтересах усього суспільства чи окремого класу шляхом організації діяльності людей, громадських організацій і державних установ. Норма вимагає, щоб поводження людей їй відповідало. Іншими словами, норма - це вказівка про те, якою повинна бути поведінка людей на думку всього суспільства чи окремого класу. Інакше кажучи, норма це не просто констатація дійсності, не судження про ті чи інші його властивості, а обов'язкове правило поведінки, що завжди вимагає належних результатів. Норма завжди є правило належного і можливого поводження, що зобов'язує, забороняє, дозволяє визначену дію при наявності відомих умові. Норма це імператив, що регулює належний зв'язок між людьми. Норма сполучена з погрозою невигідних наслідків, для всякого, хто відступає від її вимог. Сенс існування впливу норми на поводження людей у тім і складається, що вона має справу зі свідомими вчинками людей.
Соціальні норми здебільшого зорієнтовані на інтереси пануючих верств населення.
Останні свідомо і цілеспрямовано заохочують формування і забезпечують всіма належними засобами дотримання цих правил поведінки відповідно до їх потреб.
Класовий характер мали, наприклад, конституційні норми багатьох держав на певних етапах їх розвитку. За цими нормами прямо (як у Конституції РРФСР 1918 р.) чи приховано, за допомогою вста-новлених різного роду цензів (конституції більшості держав світу до 50-60-х років XX ст.), не допускалися до участі у діяльності державних органів опоненти пануючого на той час класу.
Розмаїття, складність та інші особливості суспільних відносин обумовлюють функціонування багатьох норм, які їх регулюють. У своїй сукупності існуючі норми являють собою єдину систему соціального регулювання, в якій ефективність кожного виду норм найбільшою мірою виявляється лише у взаємодії з іншими елементами цієї системи. Основними видами соціальних норм є моральні, звичаєві, правові, корпоративні,

 
 

Цікаве

Загрузка...