WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

Україною.
Організаційну структуру СБУ визначає Президент України. Систему Служби безпеки України складають центральне управління СБУ, підпорядковані йому регіональні органи, Служба безпеки Автономної Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ. Центральне управління СБУ відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, урядового зв'язку по роботі зособовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою СБУ [31, c. 62].
Центральне управління видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки, обов'язкові для виконання в системі СБУ. Частиною другою статті 10 Закону України "Про службу безпеки України" визначено, що ці акти не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян. При необхідності центральне управління вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, які є обов'язковими для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. Службою безпеки України створюються її регіональні органи: обласні управління СБУ, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення та територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України.
В інтересах державної безпеки органи і підрозділи СБУ можуть створюватися на окремих державних стратегічних об'єктах і територіях та у військових формуваннях.
Керівництвом всією діяльністю СБУ, її центральним управлінням здійснює голова Служби безпеки України, який призначається Верховною Радою України за поданням Президента України і несе персональну відповідальність за виконання завдань, що покладаються на СБУ. Заступники голови СБУ за його поданням призначаються Президентом України.
Для визначення шляхів виконання покладених на СБУ завдань, прийняття рішень з основних напрямків і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами в СБУ створюється колегіальний дорадчий орган - колегія. Персональний склад колегії призначає Президент України за погодженням з Верховною Радою України.
Начальники підрозділів центрального управління СБУ, а також начальники регіональних органів - обласних управлінь СБУ призначаються Президентом України за поданням Голови СБУ.
Кадри СБУ складають співробітники - військовослужбовці, військовослужбовці строкової служби, а також працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України.
До органів СБУ приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, які за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем та станом здоров'я здатні ефективно виконувати службові обов'язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються Головою СБУ
Кількісний склад працівників СБУ визначається Президентом України за поданням Голови СБУ, виходячи з потреб надійного захисту державної безпеки і в межах встановленого бюджету. На співробітників-військовослужбовців та військовослужбовців строкової служби поширюється порядок проходження військової служби у Збройних Силах України. Вони приймають присягу на вірність народу України [7].
Трудові відносини працівників, які працюють в СБУ за трудовим договором регулюється законодавством України про працю.
5. Місце та роль Міністерства внутрішніх справ та його органів у системі правоохоронних органів України
Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) та його органи володіють значними повноваженнями, які пов'язані переважно з правоохоронною діяльністю. Одними з найосновніших функцій МВС України, як правоохоронного органу, є боротьба із злочинністю, охорона прав та законних інтересів громадян, сприяння зміцненню законності і правопорядку.
МВС України є центральним органом виконавчої влади, зі спеціальним статусом діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.
МВС України та його органи організовують та здійснюють оперативно-розшукову діяльність, забезпечують провадження дізнання та попереднього (досудового) слідства в справах, які віднесені до компетенції органів внутрішніх справ тощо [31, c. 186].
У своїй діяльності МВС України керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням "Про Міністерство внутрішніх справ України", затвердженим Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року №1138/2000. У межах своїх повноважень МВС України організовує виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.
МВС України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.
Як суб'єкт права МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
МВС України, як центральний орган виконавчої влади, має право:
1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
4) перевіряти додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

 
 

Цікаве

Загрузка...