WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

акти громадянського стану, та надає їм методичну допомогу;
- забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, що здійснюють реєстрацію актів громадянського стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти громадянського стану;
- перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях;
- координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду
- забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державноїполітики стосовно державної таємниці, організовує її зберігання в управлінні юстиції;
- здійснює інші повноваження передбачені положенням [13].
3.4. Організаційне забезпечення діяльності судів - один з основних напрямків роботи Міністерства юстиції України і його органів
Організаційне забезпечення діяльності судів - одне з головних завдань Міністерства юстиції України і його органів, виконання якого органічно пов'язане з правоохоронною діяльністю. Основне призначення реалізації цього завдання полягає в сприянні судам у здійсненні важливої функції - правосуддя. Органи юстиції при організаційному забезпеченні діяльності судів повинні суворо дотримуватися принципу принципу незалежності суддів та підкорення їх лише законові. Це означає, що при здійсненні будь-якого зі своїх повноважень органи юстиції на мають права втручатися в прийняття судами рішень щодо конкретних справ. В тому числі, виключається можливість будь-якої перевірки діяльності судів, пов'язаної з відправленням правосуддя.
Організаційне забезпечення діяльності судів здійснюється з врахуванням компетенції органів юстиції різних рівнів:
Міністерством юстиції України - щодо апеляційних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, місцевих судів, військових судів регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів;
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим - щодо місцевих судів Автономної Республіки Крим;
обласними, Київське та Севастопольське міськими управліннями юстиції - щодо місцевих і апеляційних судів.
При виконанні даного завдання Міністерство юстиції України:
- вносить Президентові України пропозиції з питань організації апеляційних і місцевих судів, їх мережі і кількості в них суддів;
- здійснює у встановленому законодавством порядку заходи щодо матеріально-технічного забезпечення апеляційних і місцевих судів та соціального захисту працівників судів;
- забезпечує в порядку, встановленому законодавством України, добір та підготовку кандидатів у судді, готує за рекомендаціями відповідних кваліфікаційних комісій суддів матеріали для призначення або обрання суддів, голів судів, заступників голів судів, їх переведення на посади в інші суди та звільнення з посад (крім Верховного Суду України та господарських судів), формує резерв на посади суддів, голів і заступників голів місцевих і апеляційних судів;
- здійснює нормування та методичне забезпечення управлінської діяльності голів судів;
- організовує в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів, виконання яких покладено на державних виконавців;
- організовує експертне забезпечення правосуддя, формує державне замовлення на науково-дослідні роботи в галузі судової експертизи, спрямовує і контролює діяльність підвідомчих науково-дослідних інститутів судових експертиз, координує роботу відповідних державних органів з питань розвитку судової експертизи, здійснює ліцензування судово-експертної діяльності та контроль за нею і веде реєстр атестованих судових експертів;
- організовує ведення діловодства в судах (крім Верховного Суду України та господарських судів);
- забезпечує ведення судової статистики.
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції з метою організаційного забезпечення діяльності судів:
- організовує в порядку, встановленому законодавством України, роботу з кадрового забезпечення місцевих судів; готує за рекомендаціями відповідних кваліфікаційних комісій суддів для подання Мін'юсту України матеріали щодо призначення або обрання суддів, переведення їх на посади в інші суди та звільнення з посад; формує резерв на посади суддів, голів судів і заступників голів судів; організовує навчання, стажування і підвищення кваліфікації суддів, голів судів і заступників голів судів та інших працівників судів;
- вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії суддів про порушення дисциплінарного провадження щодо суддів місцевих і апеляційних судів;
- готує для подання до Мін'юсту України матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами суддів місцевих і апеляційних судів;
- здійснює перевірки з питань, віднесених до компетенції управління, в місцевих і апеляційних судах, у разі потреби, проводить цю роботу у взаємодії з апеляційним судом;
- спільно з органами суддівського самоврядування, місцевими органами виконавчої влади здійснює заходи щодо забезпечення незалежності суддів, соціального захисту суддів та інших працівників судів;
- сприяє вирішенню питань, пов'язаних із забезпеченням належної організації в місцевих судах щодо оформлення та ведення діловодства, архівної справи, роботи з речовими доказами, довідкової роботи із законодавства та судової статистики;
- організовує в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів, виконання яких покладено на державних виконавців [22].
Отже, організаційне забезпечення діяльності суду органами юстиції направлене на досягнення загальної цілі - належне здійснення правосуддя.
4. Порядок формування та повноваження органів служби безпеки України
На органи безпеки України покладаються завдання захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. Крім того, Служба безпеки України займається попередженням та розкриттям злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. У своїй діяльності Служба безпеки України керується Конституцією України, Законом України "Про службу безпеки України", іншими актами законодавства України, міжнародними правовими актами, визнаними

 
 

Цікаве

Загрузка...