WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

судів та вирішує інші питання, пов'язані з організацією роботи судів;
- спільно з органами суддівського самоврядування, місцевими органами виконавчої влади здійснює заходи щодо забезпечення незалежності суддів, соціального захисту суддів та інших працівників судів;
- вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів, уживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;
- за дорученням Мін'юсту України організовує, забезпечує та контролює виконання міжнароднихдоговорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності судів та установ юстиції;
- у встановленому порядку здійснює легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій та здійснює контроль за додержанням своїх статутів;
- організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює контроль за законністю вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами, нотаріального архіву, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату;
- здійснює оплату праці адвокатів, судових експертів, перекладачів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі у кримінальній справі адвоката, судового експерта, перекладача за призначенням;
- контролює діяльність підвідомчих органів реєстрації актів громадянського стану щодо додержання ними чинного законодавства при реєстрації актів громадянського стану, перевіряє їхню роботу;
- перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;
- здійснює інші повноваження.
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції здійснюють свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції [13].
3.3. Формування та повноваження районних структур системи органів Міністерства юстиції України
Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції підпорядковуються Мін'юсту України та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.
Загальну чисельність працівників, структуру управлінь юстиції нижньої ланки затверджує відповідно Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції у межах, визначених Мін'юстом України.
Керівництво діяльністю даних управлінь здійснюють їх начальники, які призначаються на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у містах управлінь юстиції затверджують положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників цих управлінь юстиції та організовують контроль їх виконання.
Вони мають у підпорядкуванні: заступника - начальника відділу реєстрації актів громадянського стану, заступника - начальника відділу державної виконавчої служби та, при потребі, заступників начальника за іншими напрямками роботи управління. Заступники начальників управлінь юстиції нижньої ланки призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальниками обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції.
Начальники районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.
Відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затвердженому наказом Міністерства юстиції України 30.08.2000 р. № 36/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2000 року за № 559/4780 нижча ланка системи органів юстиції:
- здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах, містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
- бере участь у розвитку системи правової інформатизації;
- забезпечує через відділи державної виконавчої служби в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державних виконавців;
- узагальнює практику виконання судових рішень;
- організовує та контролює відповідно до своєї компетенції виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов'язаних з діяльністю судів та установ юстиції;
- сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
- здійснює згідно з чинним законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об'єднань громадян та місцевих громадських організацій, реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) та об'єднань громадян; здійснює контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо провадження підприємницької діяльності з юридичної практики та судово-експертної діяльності;
- забезпечує повну, правильну та своєчасну реєстрацію актів громадянського стану;
- вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства при реєстрації актів громадянського стану;
- перевіряє дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють

 
 

Цікаве

Загрузка...