WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

установам з питань вчинення нотаріальних дій;
- реєструє адвокатські об'єднання, забезпечує фінансування щодо оплати праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та звільнення громадян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських об'єднань;
- видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії наздійснення юридичної практики, контролює дотримання ліцензійних умов при здійсненні зазначених видів діяльності, веде реєстр ліцензій на здійснення юридичної практики;
- здійснює заходи щодо вдосконалення роботи органів реєстрації актів громадянського стану, контролює їх діяльність;
- координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення;
- готує в межах своїх повноважень пропозиції з питань міжнародно-правових відносин та приєднання України до міжнародних договорів і конвенцій;
- укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує в межах своїх повноважень взаємодію з ними;
- забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з правових питань, здійснює у встановленому порядку опублікування міжнародних договорів, що набрали чинності;
- бере участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;
- здійснює на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України інші повноваження [22].
Мін'юст України здійснює свої повноваження безпосередньо та через створені у встановленому порядку Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські (міст обласного підпорядкування) управління юстиції, підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління.
Міністерство юстиції України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти Міністерства юстиції є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та громадянами [28, c. 152].
3.2. Порядок формування та повноваження обласних управлінь юстиції
До обласних управлінь юстиції прирівнюються Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Київське та Севастопольське міські управління юстиції. Вони підпорядковані Міністерству юстиції України і є його територіальними органами. Очолюють дані управління начальники, які мають заступників. Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.
Заступники начальника є відповідно начальником відділу реєстрації актів громадянського стану і начальником відділу державної виконавчої служби. При потребі можуть бути заступники начальника з інших напрямків роботи управління. На одного із заступників начальника управління покладаються обов'язки Голови Регіонального відділення Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Заступники начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Заступники начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного управління юстиції [22].
З метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, інших організацій та методичного забезпечення правової освіти населення управління юстиції вносить місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування пропозиції про створення міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти з представників відповідних органів, установ та організацій, про склад цієї ради, та проект положення про неї; бере безпосередню участь у роботі ради.
Повноваження Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції передбачені в Положенні про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, затвердженому наказом Міністерства юстиції України 30.08.2000 р. № 36/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2000 року за № 558/4779. Відповідно до нього кожне з управлінь:
- бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;
- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мін'юсту України;
- здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
- сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб;
- забезпечує функціонування та розвиток системи правової інформатизації;
- здійснює контроль та координацію управлінської діяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;
- вносить пропозиції з питань організації діяльності місцевих судів та щодо змін у мережі цих судів та їх штатів;
- організовує в порядку, встановленому законодавством України, роботу з кадрового забезпечення місцевих

 
 

Цікаве

Загрузка...