WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України - Курсова робота

затверджує та звільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Міністра. Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра [21].
З метою забезпечення конституційних прав і свобод людини й громадянина відповідно до міжнародних стандартів приМіністерстві юстиції України створено інститут Уповноваженого в справах додержання Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Виконання Уповноваженим своїх функцій забезпечується Національним бюро в справах додержання Конвенції, створеним у складі центрального апарату та регіональними відділеннями Національного бюро при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції.
У Міністерстві юстиції України можуть бути утворені наукова, науково-консультативна ради та інші органи дорадчого і координаційного характеру. Їх завданням є розгляд наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних напрямів розвитку правової системи України. Склад цих рад і органів та положення про них затверджує Міністр.
У складі Мін'юсту України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління.
Граничну чисельність працівників Мін'юсту України затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Міністр.
3.1. Система та повноваження органів юстиції України
Систему органів юстиції складають:
- центральний орган юстиції - Міністерство юстиції України;
- місцеві органи - Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські (міст обласного підпорядкування) управління юстиції;
- підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Мін'юсту.
Для здійснення покладених завдань Міністерство юстиції може утворювати підпорядковані йому підприємства і організації.
Структура і гранична чисельність місцевих органів затверджуються Міністерством юстиції. Граничну чисельність працівників Міністерства юстиції України затверджує Кабінет Міністрів України. Керівництво місцевими органами здійснюють їх начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України.
Основними завданнями органів юстиції є забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, формування у громадян правового світогляду, здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення діяльності судів.
Основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України відповідають тим завданням, які покладені перед системою органів юстиції, і є тими функціями, які відображають цілі, завдання і сутність відповідного органу. До них відносять:
- підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;
- забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;
- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;
- планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;
- забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;
- організаційне, матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України, господарських та вищих спеціалізованих судів), організація виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;
- організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану;
- розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
- здійснення міжнародно-правового співробітництва [21].
Під час виконання покладених на нього завдань, Міністерство юстиції України взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав. Для здійснення даних напрямків діяльності Міністерство юстиції України повинне бути наділеним певним колом повноважень. Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30.12.1997 року №1396/97 центральний орган системи органів юстиції:
- готує разом з відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими установами проекти концепцій напрямів розвитку законодавства та їх наукове обгрунтування з урахуванням світового досвіду;
- розробляє за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, відносин між громадянином і державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства, або разом з іншими органами державної влади бере участь у їх підготовці;
- готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів України при підготовці їх на підпис Президентові України;
- розробляє і подає Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;
- здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;
- веде Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, надає інформацію з бази даних цього реєстру;
- координує роботу з проведення судової реформи;
- реалізує організаційне забезпечення діяльності судів;
- організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, контролює законність вчинення нотаріальних дій державними і приватними нотаріусами;
- здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає допомогу консульським

 
 

Цікаве

Загрузка...