WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правова держава і громадянське суспільство - Курсова робота

Правова держава і громадянське суспільство - Курсова робота


Курсова робота
Правова держава і громадянське суспільство
ПЛАН
Вступ 3
1. Сутність поняття громадянського суспільства 4
2. Поняття та ознаки правової держави 7
3. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави 20
4. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні 23
Висновок 29
Список використаної літератури 31
Вступ
Громадянське суспільство - це спільність вільних рівноправних людей, кожній з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником, користуватися економічною свободою і надійним соціальним захистом, брати участь у політичному житті.
Правова держава - це такий тип держави, в якій втілюються у життя принципи, головним серед яких є принцип панування закону. Цей принцип виявляється у високому авторитеті закону в суспільстві, загальній повазі до нього, у тому, що усі підзаконні акти відповідають законові, а всі рішення державних органів і посадових осіб приймаються лише на основі закону і з дотриманням його вимог.
Історія вчень про правову державу охоплює систему ідей, думок і концепцій (закордонних і власних авторів), без знань і врахування яких є неможливим теоретичне розроблення концепції правової держави.
Без теоретичної моделі правову державу не втілити в практичне життя під час розбудови державності й правової системи в Україні.
Важливе значення у створенні нормативної бази на основі нової Конституції України має досвід закріплення конституційно-правовими актами основних принципів правової держави, що юридичне зафіксовані в законодавстві інших країн.
Використовуючи метод історизму, слід зважати на досвід минулого, його позитивні та негативні аспекти, щоб не припускатися помилок під час розбудови правової соціально-відповідальної держави в Україні.
1. Сутність поняття громадянського суспільства
Громадянське суспільство - це спільність вільних, незалежних, рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником, користуватися економічною свободою та надійним соціальним захистом, іншими правами та свободами, брати активну участь у політичному житті та в інших сферах життєдіяльності людини і громадянина.
Громадянське суспільство - це етно-соціальний простір, в якому люди взаємно пов'язані і взаємодіють між собою як незалежні особистості, що володіють власністю, вільно розпоряджаються результатами своєї праці, є носіями політичних прав і культури.
Ознаками громадянського суспільства є:
а) приватна власність, вільна праця, підприємництво;
б) існування вільних політичних партій, громадських організацій, трудових колективів та інших об'єднань громадян на добровільній основі;
в) багатоманітність виховання, освіти, науки, культури;
г) наявність незалежної системи засобів масової інформації;
ґ) вільний розвиток сім'ї як первинної основи співжиття людей;
д) переважне регулювання поведінки людини з допомогою етичних норм і здійснення людиною своїх потреб та інтересів у решті сфер приватного та суспільного життя на засадах свободи, незалежності й недоторканності.
Розвинені демократії мають розвинену правову систему, яка здатна до самоочищення. Усі три ланки влади незалежні й контролюють себе взаємно. Проте раю на землі немає, і час від часу якісь пошкодження трапляються і в західних країнах.
Щоб убезпечитись від цього зла, суспільство мобілізує систему розвинених громадянських інституцій - передусім вільну пресу, незалежні політичні партії, розмаїття правозахисних та інших громадських організацій. Так, це вони, виходячи з тих інтересів, які вони захищають, відслідковують порушення прав людини з боку державних органів, це вони роблять ці порушення об'єктом суспільної уваги й аналізу. А як наслідок ці порушення рано чи пізно породжують в суспільстві кризу.
За такими добровільними, самодіяльними й незалежними від держави структурами закріпилася назва громадянське суспільство.
Отже, для громадянського суспільства, окрім добре налагодженої правової системи, надзвичайно важливим є:
- по-перше, наявність розвиненого й структурованого громадянського суспільства;
- по-друге, загальна обізнаність населення у своїх правах і обов'язках.
Таким чином, навіть якщо у демократичних суспільствах на якийсь час станеться пошкодження правової системи, суспільство через найрізноманітніші свої ланки спроможне знешкодити "вірус" і відновити рівновагу.
Зовсім інша ситуація, коли, навпаки, правова система пошкоджена такою значною мірою, що в меншості опинилося все чисте і правильне. Тут активнішим і ефективнішим виявляється поки що суспільне зло. Так складається ситуація, коли залежна від влади й покірна їй преса, кволі й корумповані громадські організації використовуються владою (ширше - суспільним злом), навпаки, для того, щоб дискредитувати й вилучити з суспільства всіх, хто відвертою критикою домагається відновлення порядку й справедливості. Типовий приклад цього процесу - боротьба із дисидентами за радянських часів.
Однак така модель держави прирікає її на періодичні бунти й революції. Коли критика й інакодумство в державі заборонені, тоді хиби управління із системи вчасно не виводяться. В результаті вони поволі накопичуються, а тоді настає момент, коли ніякий, навіть найжорстокіший, терор не в змозі втримати систему від вимушеного раптового очищення. Так виводяться з системи суспільні шлаки, які не дають змогу системі нормально функціонувати, однак раптовість цього процесу прирікає тогочасні покоління людей на великі труднощі й страждання.
У громадянському суспільстві повинна існувати правова держава, себто така, в якій лише юридичними засобами забезпечуються зверхність права, реальне здійснення, гарантування, охорона, захист і поновлення порушених прав людини і громадянина, взаємна відповідальність держави й особи, контроль і нагляд за створенням і застосуванням юридичних законів.
2. Поняття та ознаки правової держави
Концепція правової держави має довгу і повчальну історію. Ще в давні часи почався пошук справедливості, принципів, форм і конструкцій взаємозв'язку, взаємодії та взаємодоповнення влади і права. Погляди на державу і право, на його місце і роль у суспільстві поступово викристалізували ідею розумності й справедливості такої форми політичної влади, за якої життя людей регулюється правом, яке за підтримки державної влади стає самостійною владною силою.
До основних ознак правової держави слід віднести такі:
- вона сприймається як об'єднаність, солідарність і корелятивність усіх людей;
- у ній панує право як загальна міра свободи, рівності й справедливості в суспільстві, що й визначає зміст чинних законів, інших нормативних та індивідуальних правових актів;
- вичерпне врегулювання правового статусу людини і громадянина та забезпечення його ефективної реалізації;
- розвинена система чинного законодавства;
- взаємна відповідальність особи і держави, її органів іпосадових (службових) осіб;
- провідна роль суду у вирішенні спірних питань і конфліктних ситуацій;
- ефективна діяльність інших правоохоронних органів у забезпеченні законності й правопорядку;
- високий рівень правосвідомості та правової культури громадян, професіоналізму працівників правоохоронних органів і т. ін.
Держава, її державні

 
 

Цікаве

Загрузка...