WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правова держава. Історія розвитку вчень і концепцій правової держави, особливості формування в сучасній Україні - Курсова робота

Правова держава. Історія розвитку вчень і концепцій правової держави, особливості формування в сучасній Україні - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Правова держава. Історія розвитку вчень і концепцій правової держави, особливості формування в сучасній Україні.
Зміст
Вступ……………………….....……………………………..….3-4
Розділ 1. Правова держава: поняття й ознаки
1.1 Ідея виникнення правової держави та її поняття …5-11
1.2 Ознаки правової держави…………...…………………11-15
Розділ 2. Теорія поділу влади
2.1 Система поділу влади в правовій державі…...…….16-20
2.2 Законодавча влада..........................................................20
2.3 Виконавча влада……………...…………………………20-22
2.4 Судова влада ...22
Розділ 3. Верховенство закону
3.1 Закони………………...…………………………………...23-24
3.2 Конституція.....................................................................24
3.3 Органи по перевірці відповідності законів Конституції
та їх значення....................................................................24-25
Розділ 4. Діалектика взаємовідносин громадянського
суспільства і держави. Історія розвитку концепції
громадянськогосуспільства.Структура
громадянського суспільства......................................26-30
Розділ 5. Права і свобода людини у системі цінностей...........31-32
Розділ 6. Взаємні обов'язки і відповідальності особистості і
держави. Соціальна і юридична захищеність
особистості
4.1 Взаємні обов'язки особистості і держави…...…………33
4.2 Соціальний захист особистості..............................33-34
Розділ 7. Теорія і практика формування та становлення
правової держави в сучасному українському
суспільстві….......................................................................... 35-40
Висновок………......…………………….…………….…......41-43
Список використаної літератури………....…...…...…44-45
Вступ
Salus populi suprema lex .
Цицерон
Держава у своїй діяльності пов'язана й обмежена правом стоїть під правом, а не поза і над ним.
Гессен
Кінець другого тисячоліття характеризується ідеологічним і духовним розкріпаченням людства, здійснюване шляхом утвердження гідності кожної особи, нації , а також політичного плюралізму як найвищих суспільних цінностей.
Останнім часом на різних рівнях і з різних приводів часто вживають терміни "демократична держава" і "правова держава". При цьому одні виходять з бажання підкреслити, що , проголосивши себе суверенною і незалежною, Україна стала демократичною правовою державою, а інші - з прагнення довести, що побудова такої держави є справою більш віддаленої перспективи.
В основу правової держави закладена рівність влади, громадянина, товариства і права, їхня правова рівність перед законом.
Вища влада в правовій державі - влада закону, якому рівною мірою підпорядковуються усі: від вищих посадових осіб держави, органів державної влади до рядових громадян. Людина, як суб'єкт права, вільна розпоряджатися своїми силами, можливостями, майном.
Право, будучи формою і мірою свободи, покликане максимально розсунути межі, що сковують особистість.
Проблеми правової держави завжди хвилювали передових людей, прогресивних мислителів старовини, середньовіччя і сучасності. Питання типу - що таке правова держава? Коли з'явилася його ідея і як вона розвивалася? Які його основні ознаки і межі? Які мета і призначення правової держави? - практично завжди знаходилися в полі зору філософів, юристів, істориків незалежно від поглядів і думок, а також від того, як кваліфікувалася і як називалася ця держава - чи державою закону, справедливості, державою загального благоденства або ж державою законності.
Зрозуміло, значення і зміст ідеї правової держави у одних мислителів, політичних і суспільних діячів часто розходилися зі значенням і змістом його у інших мислителів і державних діячів.
Питання правової держави широко обговорюються і в наш час. Основна причина такої уваги до правової держави полягає не тільки в гуманізмі самої ідеї його виникнення, але і в пошуках шляхів її найбільш адекватного оформлення і ефективного здійснення.
Правова держава - це така держава, в якій створюються умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також для найбільш послідовного скріплення за допомогою права політичної влади з метою недопущення зловживань.
Серед існуючих умов і передумов успішного формування і функціонування правової держави потрібно назвати наявність в країні громадянського суспільства.
Словосполучення "громадянське суспільство" умовне, оскільки "негромадянського", а тим більше "антигромадянського" суспільства не існує. Будь-яке суспільство складається з громадян і без них немислиме. Тільки, додержавне нецивілізоване (родове) суспільство не можна було назвати громадянським. По-перше, внаслідок його незрілості, примітивності. По-друге, тому, що там взагалі не було таких понять, як "громадянин", "громадянство".
Не могло бути, просто кажучи, громадянським і рабовласницьке суспільство, оскільки воно не визнавало значну частину своїх членів як вільних і рівноправних. Раби були не суб'єктами, а об'єктами домагань зі сторони собі подібних. Те ж саме можна сказати про феодальне суспільство з його кріпацтвом.
У цій роботі я розгляну історію розвитку вчень і концепцій правової держави і громадянського суспільства, а також особливості взаємовідношення громадянського суспільства і держави, формування правової держави в Україні на сучасному етапі.
Правова держава: поняття й ознаки
1.1 Ідея виникнення правової держави та її поняття
Уявлення про державу як про організацію, що здійснює свою діяльність на основі закону, почали формуватися вже на ранніх етапах розвитку людської цивілізації. З ідеєю правової держави пов'язувалися пошуки більш досконалих і справедливих форм життя. Мислителі античності (Сократ, Демокріт, Платон, Аристотель, Полібій, Цицерон) намагалися виявити такі зв'язки і взаємодії між правом і державною владою, що забезпечували б гармонічне функціонування суспільства. Вчені давнини вважали, що найбільш розумна і справедлива лише та політична форма спільного життя людей, при якій закон обов'язковий як для громадян, так і для самої держави.
Державна влада, що визнає право, і одночасно обмежена ним, на думку древніх мислителів, вважалася справедливою державністю. "Там, де відсутня влада закону, - писав Аристотель, - немає місця і якійсь формі державного ладу". Цицерон говорив про державу як про "справу народу", як про правове спілкування і "загальний правопорядок". Державно-правові ідеї та інститути Древньої Греції і Рима зробили помітний вплив на становлення і розвиток більш пізніх прогресивних вчень про правову державу.
У період розпаду феодалізму ідеї правової державності виклали прогресивні мислителі того часу Н.Макіавеллі і Ж.Боден. У своїй теорії Макіавеллі зробив спробу накидати контури ідеальної держави, щонайкраще відповідає потребам свого часу.

 
 

Цікаве

Загрузка...