WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота

Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота

рад. Постановою про набуття чинності цим Законом на 26 червня 1994р. призначалися вибори місцевих рад та їхніх голів. Закон встановив, що після виборів та формування виконавчих органів рад втрачає чинність Закон України "Про Представника Президента України". Після виборів місцевих рад та їхніх голів влітку 1994р. й було скасовано інститут Представника Президента України і місцевої державної адміністрації. Фактично це стало ліквідацією президентської державної виконавчої влади на місцях.
Ради (сільські, селищні, міські) та їхні виконавчі комітети виступають органами місцевого самоврядування. Останнє є правом територіальної громади - жителів села, селища чи міста. Крім цих органів місцевого самоврядування місцеві жителі можуть утворювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
Місцеве самоврядування і є виявом народовладдя. Ст.143 Конституції України визначила конкретні повноваження територіальних громади. Вони безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально - економічного та культурного розвитку і контролюють їхвиконання; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.[6, C. 301-307]
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. За Конституцією України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судовому захистові підлягають усі права, свободи й обов'язки громадян. Судочинство здійснюється Конституційним судом України і судами загальної юрисдикції.
Конституційний суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конституційного суду є гарантування верховенства Конституції України на всій її території. Конституційний суд утворюють: Президент, Верховна Рада України та з'їзд суддів України, призначаючи по 6 суддів кожен (всього 18).
До повноважень Конституційного суду України належать:
" вирішення питань про відповідність Конституції України, законів та інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
" офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
" подання висновків про відповідність Конституції України, законність актів органів державної влади, місцевого самоврядування тощо.
Майнові права громадян України, як і інших суб'єктів, та захист цих прав регулювалися нормами Цивільного кодексу 1964р. Останній протягом 1992 - 1998 рр. зазнав суттєвих змін, особливо норми цивільного права.
Суть захисту права власності полягає у забезпеченні можливості правомочність щодо володіння, користування і розпорядження майном. Для захисту права власності подаються такі позови, як виндикаційний ( спрямований на вилучення свого майна з чужого незаконного володіння) і негаторний ( вимога власника усунути перешкоди на шляху здійснення його права власності). Основним правовим актом регулювання права власності є Закон України "Про власність"(7 лютого 1991р.), який зазнав змін і доповнень.[17, C.151-152]
Важливими об'єктами цивільного права є результати духовної та інтелектуальної творчості, так звана інтелектуальна власність. Держава Законом України "Про авторське право і суміжні права"(1993р.) зобов'язалася охороняти особисті немайнові і майнові права авторів та їхніх правонаступників. Особливість українського цивільного права полягає у тому , що його норми містять широкий арсенал заходів впливу на поведінку громадян та організацій через їхні інтереси й за допомогою інтересів, зокрема шляхом застосування цивільно - правової відповідальності.
Як свідчить практика законодавства, цивільно - правові акти поєднуються з господарсько - правовими й публічними.
Проект Цивільного кодексу будувався за традиційною для України системою. Але з урахуванням змін у змісті приватного права в проекті було кодифіковано нові правові масиви. В проекті Цивільного кодексу розробники намагалися втілити юридичний порядок, що ґрунтується на принципі свободи людини.
Розвиваючи вітчизняне законодавство, Верховна Рада України проводила його у відповідність до Конституції України, а також до міжнародно - правових актів.
Від дня проголошення незалежності в Україні здійснювалася державно - правова реформа. Основним завданням її було:
" формування нормативно - правової бази, що визначала організацію і функціонування державних органів та органів місцевого самоврядування відповідно до Конституції України.
" реорганізація системи державної влади й місцевого самоврядування на основі Конституції України і законів України, утвердження режиму законності в діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб.
" ефективне правове забезпечення економічних, соціальних і політичних реформ, спрямованих на утвердження і гарантування державою конституційних прав і свобод громадянина.
1.5. Міжнародне визнання незалежної України
Після референдуму 1 грудня 1991 р. розпочався процес міжнародного визнання нової держави. Першою 2 грудня 1991 р. незалежність України визнала Польща і вирішила встановити з нею дипломатичні відносини. Того ж дня прем'єр-міністр Канади Братан Малрупі заявив, що Канада визнає Україну, як незалежну державу і розпочинає переговори про встановлення дипломатичних відносин. Наступного дня підписано протокол про встановлення міжнародних відносин між Україною та Угорською республікою і розпочало роботу перше в Україні посольство.
4 грудня Україну визнали Литва та Латвія, 5 грудня - Росія і Болгарія. Серед західноєвропейських країн першими були Швеція (19 грудня) і Норвегія (24 грудня). 25 грудня Вашінгтон визнав незалежність України. Того ж дня це зробили Мексіка, Ізраїль, далі ФРН, Австралія та Бразілія (26 грудня), КНР (27 грудня), Японія та Італія (28 грудня), Великобританія та Данія (31 грудня). Загалом протягом першого місяця після референдуму Україну визнало 57 держав світу, а на початок березня 1992 р. - 104. Водночас 47 з них встановили з республікою повномасштабні дипломатичні відносини.
Протягом першого року існування незалежної України її державну самостійність визнали більш як 130 країн, дипломатичні відносини було встановлено у повному обсязі з 110 з них, а 40 держав відкрили свої представництва у Києві.
26 лютого 1992 р. Україна зробила важливий крок у напрямі інтеграції в Європу, коли в столиці Фінляндії Президент Кравчук підписав Гельсінський заключний акт. Ця подія знаменувала собою курс на

 
 

Цікаве

Загрузка...