WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота

Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота

суспільстві. Разом з тим існує ще низка проблем, які необхідно вирішити для того, щоб правова система України відповідала міжнародним стандартам.
Ухваливши Цивільний кодекс, Україна зробила важливий крок до інтеграції в континетальну правову систему. Сфера правового регулювання цивільних відносин значно розширилися, що дало підставу називати збірник Кодексом громадянського суспільства. Кардинальні зміни, щонайперше, торкнулися визначальних принципів, закладених в основу нового Цивільного кодексу. Він базується на таких принципах цивільного права, як справедливість, добросовісність, розумність, свобода договірних відносин. Останній має винятково важливе значення, адже надає право особі укладати будь-яку угоду, зокрема непердбачену законом, якщо вона йому не суперечить.
Важливим напрямом реформування трудового законодавства є приведення його у відповідність до міжнародних норм. Верховною Радою ратифіковано близько 50 конвенцій спеціалізованого органу ООН з питань праці - Міжнародної організації праці.
28 червня 1996 року в житті Українського народу й Української держави сталася історична подія - в результаті тривалого, напруженого і багатогранного конституційного процесу була прийнята нова Конституція України. Нова Конституція України є якісно новим політичним і правовим актом за змістом та формою. Вона охопила своїм регулюванням значно ширше коло суспільних відносин порівняно з попередньою Конституцією в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, закріпила якісно новий статус особи - людини і громадянина, держави й суспільства, органів державної влади і місцевого самоврядування. Нова Конституція є Основним Законом і актом вищої юридичної сили, що обумовлює прийняття законів та інших нормативно-правових актів на основі Конституції і у повній відповідності з нею. Разом з тим норми цієї конституції є нормами прямої дії, тобто кожен може звертатись за захистом своїх прав безпосередньо на основі конституції. Конституція України містить 15 розділів, 161 статтю. Вона проголошує Україну суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, в якій найвищою соціальною цінністю визнається людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека, аносієм суверенітету і єдиним джерелом влади - народ. Конституція визнає принципи поділу влади і верховенства права.
Новий Кримінальний кодекс України набрав чинності з 1 вересня 2001 року, є значним кроком вперед порівняно з попереднім законодавством України. Насамперед у ньому усуното деякі розбіжності з Конституцією України. Так, наприклад, установлено заборону на притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, за які особа відбула покарання за кордоном; усунено диференціацію відповідальності за злочини проти власності залежно від її форми; скасовано відповідальність за відмову давати свідчення проти себе, а також членів сім'ї чи близьких родичів тощо.
Завданнями адміністративної реформи є поступовий перехід від галузевого до функціонального принципу побудови і діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, перебудова адміністративно-територіального устрою, спрощення і скорочення управлінських структур, удосконалення законодавчої основи адміністративних відносин, провадження ефективних адміністративних процедур.
Норми сімейного права містить новий Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002р. і введений в дію з 1 січня 2004р. Кодекс визначає поняття сім'ї, сімейні обов'язки, механізм захисту сімейних прав та ін. Детально окреслюється особисті та майнові права і обов'язки подружжя, підстави їх виникнення. Шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять років, для чоловіка - вісімнадцять років. Зазначається також, що за заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду, їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
Підводячи підсумки роботи, автор хоче зауважити, що в основному процес державотворення був здійсненим на початковому етапі розвитку України. Були вжиті заходи для створення незалежної правової держави. Протягом цього часу було прийнято ряд законів вищим законодавчим органом держави, були проведені реформи у всіх галузях суспільного життя. На кінець автор хоче сказати, що в основному всі цілі даної курсової роботи вважає досягнутими і тема роботи висвітлена. Український народ здобув свою державу і тепер він повинен робити все задля її процвітання у всіх відношеннях.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1)Боярська З. І. Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 278 с.
2)Еволюція державного устрою в Україні : від тоталітаризму до демократії // Віче.,1997-№1,С.21-31.
3)Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник. - К.: Атіка 2004 - 368 с.
4) Панюк А., Рожик М. Історія становлення української державності. - Львів: Центр Європи, 1995. - 166 с.
5) Історія української Конституції/ Упоряд. А.Г.Слюсарено, М.В.Томенко. - К.: Право, 1997. - 464 с.
6)Історія держави і права України. Частина 2: Підруч. Для вищих навч. закладів; У 2ч./А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко та ін., За ред. Академії правових наук України А.Й. Рогожина. - К.: Ін. Юрс. - 1996
7)Іванов В.М. Історія держави і права України. Навчальний посібник. - К. : Атіка, 2003. - 416 с.
8)Кузьминець О. А., Калиновський В. С., Дігтяр П. А. Історія держави і права України: Навч.посіб. / Я.Ю. Кондратьєв (заг.ред.). - К.: Україна, 2000. -428с.
9)Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2001. - 318 с.
10)Конституція України. - К., 1998
11)Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч.посіб.. - 2-ге вид., стереотип. - К.: Знання, 2000. - 662 с.
12)Нова Конституція України: огляд, коментарії. - К., 1997
13)Основи конституційного ладу України/ А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медведчук. - К.: Либідь, 1997. - 206 с.
14)Правові проблеми суверенітету і незалежності України // П.У.,-1992-№10,С.10-22.
15)Проблеми формування суверенної правової України.- Львів.,1993.
16)Соціальні і політичні передумови організації конституційного процесу в Україні // Адвокат.,1996-№3, ст.3-13.
17)Сучасна історія України // Культурол. Студія.,1996. Вип.1,С.9-13.
18)Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії./ К.,1996.,С.110-126.
19)Чайковський А. С., Батрименко В. І., Копиленко О. Л. Історія держави і права України: Навч. посіб. / Інститут економіки, управління та господарського права. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 384 с.
20)Шемшученко Ю. Сила демократії - у силі влади ! // Віче. - 1995. - № 6. - С.9.

 
 

Цікаве

Загрузка...