WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота

Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота

адміністративної реформи є поступовий перехід від галузевого до функціонального принципу побудови і діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, перебудова адміністративно-територіального устрою, спрощення і скорочення управлінських структур, удосконалення законодавчої основи адміністративних відносин, провадження ефективних адміністративних процедур.
[8, C.383-384]
2.6. Сімейне право
Норми сімейного права містить новий Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002р. і введений в дію з 1 січня 2004р. Кодекс визначає поняття сім'ї, сімейні обов'язки, механізм захисту сімейних прав та ін. Детально окреслюється особисті та майнові права і обов'язки подружжя, підстави їх виникнення. Шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять років, для чоловіка - вісімнадцять років. Зазначається також, що за заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду, їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
Вперше законодавчо врегульовано процедуру та статус заручин. Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. Кодекс визначає обов'язок особи, яка відмовилась від шлюбу, відшкодовувати другій стороні затрати, що були понесені нею у зв'язку з приготуванням шлюбу та весілля.
Врегульовано право особистої приватної власності членів подружжя, право спільної сумісної власності подружжя, аліментні обов'язки членів подружжя, а також батьків відносно неповнолітніх та повнолітніх дітей, аліментні обов'язки дітей відносно батьків та ін. Законодавчо визначено питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, встановлено права і обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Кодекс передбачає випадки застосування законодавства України про шлюб і сім'ю до іноземних громодян та осіб без громодянства, а також законів про шлюб і сім'ю іноземних держав та відповідних міжнародних договорів до українських громодян.
У новому Сімейному кодексі спрощена процедура розлученння, усиновленнядітей. Встановлюється право на свободу та індивідуальність у межах шлюбу; невиконання цих положень може стати підставою для розторгнення шлюбу.
Вперше в Україні на законодавчому рівні врегульовано питання попередження насилля у сім'ї . Організаційно-правові основи діяльності у цьому напрямі визначає прийнятий 15 листопада 2001р. Закон "Про попередження насилля в сім'ї". До основних заходів спеціального попередження насилля у сім'ї закон відносить: організацію системиреагування на інформацію про вчинене чи заздалегідь підготовлене насилля, зниження віктимності сім'ї, адміністративну чи кримінальну відповідальність за вчинене насилля в сім'ї, позбавлення батьківських прав тощо.[8, C. 389]
ВИСНОВОК
Отже, процес українського державотворення почався з проголошення Декларації про суверенітет української держави. Після цього акту послідувало ряд інших актів, які стосувались цього процесу. Всі органи влади на Україні приймали активну участь в цій роботі. Розбудова української державності - широкий багатоплановий процес, який відбувається в усіх сферах державного і суспільного життя. Необхідність проведення економічних реформ, утвердження демократії спричинили кардинальні зміни у державній системі України. Історична подія - прийняття Конституції України, яка заклала фундамент для становлення України як сувереної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Вперше державна влада в Україні поділилась на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Відбувається розвиток місцевого самоврядування. Триває проведення адміністративної реформи, удосконалення адміністративно-територіального устрою.
Главою держави є президент, він є гарантом конституції, суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод громодян, виступає від імені держави на міжнародній арені, забезпечує незалежність та національну безпеку. До його компетенції входить також вирішення кадрових питань щодо призначення керівників і заступників найвищих органів управління, а також за поданням Премєр - міністра України створення та ліквідація міністерства чи іншого органу державної влади.
Парламент - це Верховна Рада як найвищий законодавчий орган. Керівними особами Верховної Ради є Голова Верховної Ради, його перший заступник та заступник. Голова Верховної Ради веде засідання, організовує підготовку питань, здійснює повноваження передбачені Конституцією України в порядку встановленому Регламентом Верховної Ради України від 27 липня 1994р. Також Верховна Рада затверджує перелік своїх компонентів, які здійснюють законопроектну роботу: готують і попередньо розглядають питання віднесені до
Найвищим у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Він відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній раді України. Кабінет Міністрів вирішує питання державного управління на основі Конституції законів указів та розпоряджень Президента. В межах своїх повноважень він забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави; розробляє і втілює загально державні програми економічного, науково - технічного, соціального і культурного розвитку України; вживає заходи щодо обороноздатності й національної безпеки країни громадського порядку та боротьби зі злочинністю; виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента.
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. За Конституцією України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судовому захистові підлягають усі права, свободи й обов'язки громадян. Судочинство здійснюється Конституційним судом України і судами загальної юрисдикції.
Щодо міжнародного становища, то Україну визнали більше 130 країн світу, дипломатичні відносини було встановлено у повному обсязі з 110 з них, а 40 держав відкрили свої представництва у Києві. Цей факт свідчить про те, що Україна утвердилась як держава. Вона стала частиною світового співтовариства, з якою повинні рахуватись інші.
Після проголошення незалежносі виникна потреба реформування правової системи. По-перше необхідно було відмовитися від положень соціалістичного права, по-друге, в короткі терміни запровадити елементи так званого буржуазного права. Процес створення нового права розпочався у трьох напрямках: шляхом пристосування частини норм радянського права; прийняття нормативно-правових актів у тих сферах відносин, які не врегульовані нормами чинним законодавством; проведення широкомаштабної кодифікації права, при якій реформуванню підлягають усі галузі права. Реформування правової системи грунтується на цивілізованих принципах і нормах права, що сприяє утвердженню гуманізму і законності в

 
 

Цікаве

Загрузка...