WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота

Державно-правова система України у період незалежності. - Курсова робота


Курсова робота
Державно-правова система України у період незалежності.
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………….....3
Розділ 1 Державна система України
1.1. Україна на шляху до здобуття незалежності……………………………….6
1.2. Історичні предумови розвитку конституційного процесу в Україн і……...11
1.3.Прийняття Конституції 1996р. історична подія в житті незалежної України……………………………………………………………………….…...19
1.4. Державний лад України…………………………………………………….21
1.5. Міжнародне визнання України…………………………………………….29
Розділ 2 Правова система України
2.1. Цивільне право……………………………………………………………...32
2.2. Трудове право ………………………………………………………………35
2.3. Конституційне право……………………………………………………….36
2.4. Кримінальне право…………………………………………………………39
2.5. Адміністративне право……………………………………………………..41
2.6. Сімейне право………………………………………………………………42
Висновок…………………………………………………………………………44
Список використаної літератури ……………………………………………….49
ВСТУП
За всю історію існування, Українська держава не була повністю самостійною і незалежною. Завжди існували сусідні держави, які претендували на її територію, її ресурси. Проте український народ намагався відстоювати свої інтереси, але йому це не завжди вдавалось. З періодів незалежності Української держави можна виділити такі: Київська Русь та Галицько-Волинське князівство, Козацьку та Гетьманську держави, УНР та ЗУНР, які об'єдналися; і сучасна Українська держава, яка розглядається в цій роботі.
Як і кожна інша держава, Україна має свою власну державну і правову системи, які обумовлюють взаємне існування.
Формування незалежної державності в Україні на відміну від попередніх років відбувалось мирним шляхом. Затвердженню незалежності сприяло позитивне ставлення до України інших держав. Зокрема велике значення має для України визнання її з боку Росії, яка була впевнена у збереженні своїх керівних позицій у межах СНД. Україна вступила у СНД на рівних та вільних умовах і взяла курс на економічне співробітництво. Це передбачає існування двосторонніх чи багатосторонніх взаємовигідних відносин між країнами, які входять до складу СНД. Проте з Росією Україні поки що не вдалося встановити таких відносин, які б повністю задовольнили обидві сторони. Найгострішими питаннями на сьогоднішній день є Крим та Чорноморський флот у Севастополі, а також газовий конфлікт, який виник зовсім недавно. Українська політика щодо Росії має зважений характер, усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів.
Автор намагається розкрити в цій роботі основні моменти, тобто вловити головну суть процесу державотворення на Україні. В роботі подана деяка інформація про події, які передували цьому процесу, а також дається аналіз деяким актам, які були прийняті в результаті державотворення. Ціль курсової роботи - показати, як проходив цей процес після проголошення незалежності України. Що ж стосується права, то тут подається характеристика тих нормативно-правових актів, які були прийняті за період реформування правової системи, створеної у радянські часи. Вони мали на меті зміну та доповнення певних правових норм, які не відповідали об'єктивним суспільним потребам. І ці норми ввійшли до нових кодексів галузей права.
Курсова робота складається з 2-ох розділів. Перший розділ "Державна система, України". В ньому автор розкриває основні поняття державності і причини, які спонукали український уряд проголосити незалежність української держави. В розділі описуються ті умови, які передували проголошенню незалежності, адже український народ з давніх-давен прагнув утворити свою державу, але в цьому йому заважали і тому дуже важливим став процес державотворення, який почався з проголошення суверенітету української держави. Також в цьому розділі подається аналіз державного ладу України. До нього входять державні та недержавні органи, які приймають участь в управлінні нашою країною.
Другий розділ "Правова система України". Тут подається характеристика основних галузей права, які були сформовані за період від початку процесу державотворення і майже до наших днів. Їхнім основним змістом діяльності є регулювання суспільних відносин у всіх сферах життя. Своє відображення правова система знаходить у законодавстві. Норми права в Україні грунтуються на нормах моралі.
Об'єктом дослідження цієї курсової роботи є державно-правова система України у період незалежності.
Предметом даної курсової роботи є державні органи влади, Конституція України, джерела права, система законодавства.
Завдання даної курсової роботи - проаналізувати всі державотворчі та правотворчі процеси, які відбувалися і продовжують відбуватися у період незалежності України.
Мета курсової роботи - дослідити основні події у державному формуванні України, її державний устрій, а також дати аналіз основним нормативно-правовим актам, які стосуються тої чи іншої галузі права.
РОЗДІЛ 1
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Державна система - це цілісна система внутрішньо організованих елементів, яка має єдині принципи побудови і єдині завдання та цілі діяльності. Кожний із суб'єктів держави як його системний елемент є органічно обумовленим усіма іншими його елементами і функціонуванням системи в цілому.
1.1 Україна на шляху до здобуття незалежності.
Останнє десятиріччя XX ст. ввішло в історію вельми суттєвими геополітичними змінами. Серед нових політичних реалій - творення Української незалежної держави з-поміж інших країн пострадянського простору.
Передумовами глобальних зрушень на континенті були: подолання військово-політичного протиборства Схід - Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей західної демократії. Внаслідок цих подій світ із двополюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи держав і народів. Тісно пов'язані між собою процеси подолання розколу Європи й Німеччини, ослаблення полюса сили, що його уособлювала Москва, та самовизначення народів східноєвропейських держав і національно-державного волевиявлення народів колишнього Радянського Союзу. На Сході припинили існування воєнно-політичний блок країн Варшавського Договору, Рада Економічної Взаємодопомоги та СРСР як світова наддержава.
Поява на політичній карті світу незалежної України започаткувала глобальні трансформації не лише в даному регіоні Досягнення суверенного статусу Українською державою, за визначенням американського політолога 3. Бжезінського, є однією з найвідчутніших геополітичних подій XX ст.
Верховна Рада Української РСР 16 липня 1990 p. прийняла знаменний, історичного значення документ - Декларацію про державний суверенітет України. Із 385 депутатів, присутніх у цей день на засіданні парламенту, за Декларацію

 
 

Цікаве

Загрузка...