WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Види норм права - Курсова робота

Види норм права - Курсова робота

конституційного ладу держави, основи соціально-економічного, політичного, державного життя, взаємовідносини держави і особистості, форми власності та ін. Ці норми зосереджені насамперед у конституції і дістають свій розвиток та логічне вираження в інших вихідних правових нормах і передусім у нормах-принципах.
2. норми-принципи - це правові приписи, які виражають і закріплюють принципи права. Ці норми розглядаються як результат нормативного узагальнення державно-правових явищ, вони виражають зміст і закономірності цих явищ. Норми-принципи можуть виступати як нормативно-правова основа вирішення юридичної справи, зокрема при виявленні прогалин у праві.
Нормою-принципом є, наприклад, норма закріплена в ст. 5 КУ, в якій зазначено, що Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в України є народ, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
3. визначально-установчі норми - це правові приписи, які визначають мету, завдання окремих інститутів або галузей права.
Визначально-установчою нормою є, наприклад, норма закріплена в ст. 1 ЦКУ. В ній визначено, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичнійрівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
4. норми-дефініції - це норми, які містять повне або часткове визначення юридичних понять чи інших категорій.
Наприклад, ст. 102 КУ: "Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина".
5. декларативні норми - норми, які містять положення програмного характеру, нормативні оголошення.
6. оперативні норми - норми, які визначають порядок, час набрання чинності, подовження чи припинення дії окремих норм права.
Наприклад, ч. 5 ст. 94 КУ: "Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування".
Також прикладом оперативної норми може бути норма, закріплена в ст. 160 КУ: "Конституція України набуває чинності з дня її прийняття".
7. норми-строки - це такі правові приписи, які вказують на час, настання або проходження якого тягне певні юридичні наслідкі (наприклад, строк позовної давності). Строки бувають матеріально-правовими і процесуально-правовими. Більшість строків - це певні проміжки часу, що вимірюються годинами, днями, місяцями, роками. Однак вони можуть визначатися також і вказівкою на випадки або обставини, що мають настати (повноліття людини).
8. колізійні норми - норми, які у разі наявності протиріччя між окремими нормативно-правовими актами з того самого предмета регулювання, повинні застосовуватися в даному випадку, тобто це норми, що регулюють вибір норми. Вони призначені для вирішення колізій (конфлікти норм, пов'язані з особливостями регулювання тих самих суспільних відносин різними правовими актами).
Наприклад, п. 9 р. 15 КУ: "Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування".
Висновки
Норма права - правова дійсність навіть в тому випадку, коли вона жодного разу не застосовувалась для регулювання фактичних відносин. Наприклад, в нещодавній історії конституційне право союзної республіки на вільний вихід із складу СРСР. Визнання цього права являло собою передумову для визначення правового статусу союзної республіки та для державно-політичної практики. Тому можна зробити висновок, що праву відомі норми, які застосовуються безпосередньо та опосередковано - через інші норми.
Таким чином, норми права - це загальне правило, яке вбирає в себе багатство соціального досвіду суспільства і держави, різноманітність особливого, індивідуального, окремого.
Норма права являє собою науковий, об'єктивно обгрунтований припис - модель суспільних відносин, яка відображає інтереси суспільства в розвитку даних відносин.
Загальний характер норми права не виходить з її власної природи. Загальне в праві в кінцевому рахунку є відображення того реального загального, яке об'єктивно існує в чисельних окремих матеріальних відносинах даного виду, які є виробничими відносинами.
В сучасних умовах вдосконалення норм права йде по двом основним напрямкам: покращення змісту норм, зміцнення їх "істинності", впорядкування їх структури та системи вцілому.
Перший напрямок характеризується тенденцією до все більш точного відображення потреб суспільного життя, без чого неможливо забезпечити зростання ефективності дії норм права як регуляторів суспільних відносин. Тому вдосконалення змісту стосується всього комплексу норм - зобов'язуючих, уповноважуючих, забороняючих. Зростає значення рекомендаційних норм. В рамках кожної різноманітності норм виробляються нові, більш ефективні методи впливу на суспільні відносин з допомогою всіх елементів правової норми.
Основними умовами, які дозволяють добитися вдосконалення норм права, є:
1. Точне відображення в правових приписах закономірностей розвитку державно-правової побудови.
2. Відповідання норм права умовам моралі та правосвідомості.
3. Додержання умов системності (непротиріччя) та інших закономірностей діючої системи права при прийняті нових норм.
4. Врахування в процесі нормотворчості загальних принципів регулювання і управління суспільними процесами.
Список використаної літератури
1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М. - 2004.
2. Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала общей теории права. - М. - 2003.
3. Горьова С.Л. Норми адміністративного права в системі соціальних норм. - В кн.: Проблеми законності Респ., Вип. 46-X, 2001.
4. Котюк В.О. Теорія права. - К. - 1996.
5. Конституція України від 28 червня 1996р.
6. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001р.
7. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права. - К. - 2004.
8. Прокопчук О.Ю. Поняття та особливості заохочувальних норм права // Законодавство України - 2004 - №7.
9. Цивільний кодекс України від 1 січня 2004р.

 
 

Цікаве

Загрузка...