WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Види норм права - Курсова робота

Види норм права - Курсова робота

(критеріями):
1. За предметом правового регулювання (за галузевою ознакою):
" норми конституційного права;
" норми адміністративного права;
" норми кримінального права;
" норми цивільного права та ін.
2. За методом правового регулювання:
" імперативні (від лат. Imperatives - владний) - виражають у категоричних приписах держави чітко визначені діяння, які не допускають ніяких відхилень від вичерпно перелічених прав та обов'язків.
" диспозитивні - приписують варіант поведінки, але дають можливість сторонам відносин самим визначати права і обов'язки, тобто надають суб'єктам свободу вибору поведінки. Диспозитивні норми дають можливість самостійно розпорядитись щодо обрання будь-якої поведінки, передусім такої, яка не передбачена нормою, повністю чи частково в межах загальних принципів права і вимогзаконності. Якщо учасники правовідносин такою можливістю не скористались, вступає в дію правило, яке передбачене у нормі як резервний варіант. Прикладом може слугувати ст. 738 ЦКУ 2004 р. ("Строк виплати ренти"): "Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти".
3. За характером впливу на особу:
" заохочувальні - встановлюють міри заохочення за варіант поведінки, схвалений державою і суспільством. Заохочувальні норми - надають можливість різним суб'єктам стимулювати позитивну соціально-активну поведінку. Наприклад, в Кодексі законів про працю закріплені норми, які передбачають оголошення подяки, премії за добру роботу.
"Сутність правового заохочення полягає в тому, що за допомогою цього юридичного засобу держава підкреслює особливу зацікавленість у запропонованому варіанті поведінки, стимулюючи правомірну поведінку і водночас утримуючи від протизаконних дій. Заохочення виступає одним з найдійовіших методів правового регулювання, оскільки воно спонукає громадян до особливої добросовісності у виконанні своїх обов'язків та ініціативності у виконанні додатково запропонованих для виконання державою завдань".
" рекомендаційні - встановлюють варіант бажаної з точки зору держави і суспільства поведінки суб'єктів. Інакше визначає поняття рекомендаційних норм Володимир Олександрович Котюк. Він вважає, що рекомендаційні норми - це такі норми, які рекомендують різним суб'єктам займатись тією чи іншою підприємницькою діяльністю.
4. За субординацією у правовому регулюванні:
" матеріальні - містять правила поведінки (права, обов'язки, заборони), на підставі яких можливе вирішення справи. До матеріальних норм належать такі, що визначають правила поведінки суб'єктів, які вступають у відносини в реальному суспільному житті, прагнучи досягнення своїх життєвих інтересів і потреб - майнових, сімейних, трудових тощо. Ці норми закріплені, зокрема, у Цивільному кодексі, Кодексі про шлюб та сім'ю, Кримінальному кодексі та інших кодексах і законах.
" Процесуальні - встановлюють оптимальний порядок застосування норм матеріального права. Призначення таких норм - встановити процедуру, "регламент" здійснення прав чи виконання обов'язків закріплених у нормах матеріального права. До процесуальних належать норми, закріплені у Кримінально-процесуальному кодексі, Цивільно-процесуальному кодексі та інших кодексах. Закон, наприклад, Кодекс про адміністративні правопорушення, може охоплювати як матеріальні, так і процесуальні норми. В конкретному випадку - це норми, що визначають адміністративну відповідальність, і норми, які визначають порядок розгляду справ про скоєні адміністративні правопорушення.
До матеріальних та процесуальних норм В.О.Котюк додає ще й колізійні.
5. За суб'єктами правотворчості розрізняють такі норми:
" норми органів представницької влади;
" норми глави держави;
" норми органів виконавчої влади;
" норми трудових колективів та об'єднань громадян.
Корпоративними об'єднаннями можуть бути прийняті корпоративні правові норми. Це особливий вид норм: вони видаються за уповноваженням держави в межах, встановлених законом. До них належать норми, що містяться в колективних договорах, правилах внутрішнього трудового розпорядку, в статутах юридичних осіб, в інструкціях, правилах, положеннях, що видаються адміністрацією організацій. Корпоративні норми регулюють відносини між співробітниками корпорації і кредиторами, робітниками корпорації і клієнтами, адресуються їх членам (акціонерам, робочим, службовцям тощо). Хоч вони і діють усередині певної організації, як і норми громадських некомерційних об'єднань, але між ними є відмінності. Норми комерційних організацій породжують права і обов'язки, забезпечені юридичним механізмом державних органів, норми громадських організацій такого забезпечення не мають.
6. За дією у просторі виділяють такі норми:
" загальні (загальнодержавні) норми поширюють свою дію на всю територію держави. Наприклад, Конституція України.
" місцеві (локальні) норми поширюють свою дію на територію певної адміністративно-територіальної одиниці: область, район, місто, село, селище.
" деякі науковці виділяють ще й республіканські норми, які поширюють свою дію на територію суб'єкта федерації, або територію автономного утворення, що є складовою частиною унітарної держави. Прикладом може бути Автономна Республіка Крим.
7. За дією у часі:
" постійні, час дії яких не визначений. Постіними нормами є норми, закріплені в першому і четвертому розділах Конституції України. Постійні норми діють доти, поки їх не відмінять.
" тимчасові, час дії яких обмежений. Наприклад, тимчасовими нормами є норми, закріплені в п'ятнадцятому розділі Конституції України.
8. За дією по колу суб'єктів:
" загальні норми - поширюють свою дію на всіх суб'єктів права. Наприклад, в ст. 27 КУ зазначається, що: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань". Також прикладом може бути ст. 21 КУ: "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними".
" спеціальні - поширюють свою дію на спеціальних суб'єктів: неповнолітніх, військовослужбовців, пенсіонерів і т.д. Наприклад, в ст. 99 ККУ зазначено, що до неповнолітніх, яких було визнано винуватим у скоєні злочину, судом можуть бути здійсненні наступні види покарання: штраф, виправні роботи, арешт і т.д.
" виняткові - містять виключення із загального права щодо поширення дії загальних та спеціальних норм права на певних суб'єктів права. Наприклад, ст. 80 КУ, в якій зазначено, народним депутатам

 
 

Цікаве

Загрузка...