WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Форми держави та форми державного устрою - Курсова робота

Форми держави та форми державного устрою - Курсова робота

державах, що звільнились від колоніальної залежності. Не варто взагалі абсолютувати оцінку тих чи інших політичних форм поза залежністю їх від конкретного політичного змісту.
У практиці державного будівництва сучасних держав зустрічаються форми правління, які не вкладаються в звичну для науки державного права класифікацію. Мова йде про змішані форми правління, в яких поєднуються різніелементи, часто досить суперечливі.
3. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ
Розглядаючи способи устрою державної влади, слід зазначити, що в навчальній літературі частіше всього вживається термін "форма державного устрою". Він, по суті, охоплює всю форму держави на даному етапі розвитку в конкретній країні. Не випадково, що цей термін широко використовується в курсі загальної історії держави і права. Мова уданому випадку йде про те, яким чином держава організована як влада на відповідній території.
Тому під формою державного устрою розуміємо територіальну організацію державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством: це взаємозв'язок окремих складових частин держави між собою і її спільними вищими органами державної влади.
Державний устрій може виявлятись у простій або складній формах. Прикладами простої форми державного устрою є унітарні (єдині) держави.1
Унітарна держава - це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають ознак суверенітету. Найважливішими юридичними ознаками унітарної держави вважають такі:
1) до складу унітарної держави не входять державні утворення, що наділені ознаками суверенітету;
2) вона має єдину систему державних органів;
3) в унітарній державі діють єдина конституція і єдина система законодавства;
4) в ній існує єдине громадянство;
5) у міжнародних стосунках унітарна держава виступає як єдиний представник.
У сучасному світі більшість держав - унітарні.
Прикладом складної форми державного устрою є федерація і конфедерація.
Федерація - це складна держава (союзна держава), до складу якої входять декілька державних утворень (суб'єктів федерації), що володіють суверенітетом. Література наводить два різновиди федерації: а) федерація, заснована на договорі, суб'єкти якої - суверенні держави, що зберігають за собою значний обсягу повноважень, аж до права виходу із складу федерації; б) федерація, заснована на автономії, суб'єкти якої - державні утворення, що не мають ознак суверенітету, але мають певну самостійність щодо вирішення питань місцевого значення. Юридичними ознаками федерації є:
1) наявність конституції федерації в цілому і конституцій у кожного з її суб'єктів і, відповідно, системи законодавства всієї федерації та системи законодавства у її суб'єктів;
2) існування громадянства як усієї федерації, так і громадянства її суб'єктів;
3) у міжнародних стосунках може виступати як федерація в цілому, так і кожен з її суб'єктів.
Федераціями є США, Росія, ФРН та деякі інші країни. Конфедерація являє собою союз держав, які oб'єднані для досягнення певних цілей одним або декількома органами (наприклад, військовими) при збереженні в інших питаннях повної самостійності. Ознаками конфедерації є:
1) відсутність загальних для всієї конфедерації законодавчих органів;
2) відсутність загальних для всієї конфедерації законодавства, громадянства, судової та фінансової систем;
3) рішення загальноконфедеративних органів для членів конфедерації не є обов'язковими, і їх невиконання не тягне за собою ніяких санкцій;
4) наявність безумовного права виходу зі складу конфедерації у кожного з її суб'єктів.
За абсолютною більшістю конфедерація - це досить нестійка, перехідна форма від співіснування повністю незалежних держав до їх федерації або до утворення нової унітарної держави. Через етап конфедеративних відносин у своєму розвитку пройшли США, Нідерланди, Швейцарія, яка і нині офіційно називається конфедерацією. З 1981 по 1989 рік існувала конфедерація Сенегамбія, що об'єднувала Сенегал і Гамбію.
4. ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ
Державний режим дуже тісно пов'язаний із формами правління. Державний режим - це різновид політичного режиму, який посідає домінуюче місце в суспільстві.
Державний режим - це спосіб реалізації державою свого призначення в суспільстві. Він складається із системи методів, засобів здійснення державної влади.
В залежності від того, які методи здійснення політичної влади запроваджуються і практикуються в державі, можна виділити такі види режимів: демократичний і терористичний.
Демократичний режим - це сукупність форм і методів здійснення державної влади. Це поняття дає відповідь на питання про те, які методи панують в процесі здійснення державної діяльності і досягнення тих цілей, що стоять перед державою.
Поняття демократичного режиму не слід повністю ототожнювати з поняттям "політичний режим", хоча вони і близькі між собою. Останнє поняття має більш широке значення і характеризує не тільки методи діяльності державних органів (це, власне, визначається поняттям "державний режим"), але й можливості та форми діяльності всіх елементів політичної системи - політичних партій, рухів, інших об'єднань громадян.
Демократичний режим характеризується наступними ознаками:
а) за демократичного режиму вільно діють різні партії, об'єднання, рухи за винятком тих, які ставлять за мету зміну конституційного ладу насильницьким чином, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки;
б) у державі з демократичним режимом не допускається панування жодної ідеології як державної чи обов'язкової;
в) демократичний режим передбачає формування органів влади шляхом виборів і без будь-якої фальсифікації;
г) за демократичного режиму права і свободи громадян реально гарантовані;
д) свободою особи в економічній сфері;
е) плюралізмом у взаємодії з іншими елементами політичної системи;
є) максимальним врахуванням інтересів національних меншин, індивідуальних потреб населення;
ж) правовим характером всіх державних і місцевих органів самоврядування.
Більшість країн світу мають нині демократичні режими. Про демократичний режим мова йде тоді, коли у державі керує більшість, тобто коли сам народ (у своїй спільності) здійснює владу.
Щодо ознак терористичного режиму, то вони наступні:
а) за терористичного режиму не допускається діяльність опозиційних партій, об'єднань;
б) у державі встановлюється як державна єдина ідеологія;
в) у країні панує беззаконня і терор;
г) за терористичного режиму, як правило, відсутні органи влади, які б формувалися шляхом виборів, їх формують недемократичним шляхом;
д) у державі відсутні демократичні права і свободи.
У свою чергу терористичний режим поділяється на такі різновиди: фашистський, тоталітарний і

 
 

Цікаве

Загрузка...