WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Форми держави та форми державного устрою - Курсова робота

Форми держави та форми державного устрою - Курсова робота

здійсненню влади народу сприяє урядова Рада з законодавчими функціями.
Як бачимо, така класифікація є дужескладною і не виключає перехідних, змішаних державних форм. Зрештою, зосереджуючи увагу тільки на питаннях організації вищих органів державної влади, не враховують інші більш важливіші характеристики держав, зокрема, державного устрою і державного режиму. Тому викладені аргументи не можуть бути визнані основою для визначення форм держави, але до певної міри їх можна використати в ході вивчення особливостей різних форм державного правління.
2. Ознаки, що характеризують сукупність способів організації державної влади з урахуванням внутрішнього поділу держави на частини (в межах її території), взаємодію державних органів і її частин між собою.
Ця сукупність ознак розкриває форму державного устрою.
3. Ознаки, які розкривають сукупність засобів і методів здійснення державної влади, характеризують державно-правовий режим.
Всі ці структурні частини форми держави складають органічну єдність. Це не три форми, а три аспекти єдиної форми держави, які в кожному конкретному випадку мають свої властивості. І все ж таки домінуюча роль належить державно-політичному режиму, оскільки він має вплив на дві інші сторони форми держави. Будь-які зміни в методах здійснення державної влади - чи в бік демократії або, навпаки, автократії - неминуче відображаються на формі правління (хоч і в меншій мірі), а також на формі державного устрою.
Таким чином, форма держави - це складне поняття, що характеризує державу з точки зору існуючих в ній форми правління, державного устрою та державно-правового режиму. Інакше кажучи, кожна держава, які будь-яке інше соціальне утворення, має бути певним чином організована, побудована, сформована, а здійснення нею влади має відбуватися певними способами, методами.
Сутність тієї чи іншої держави проявляється у різних її формах.
Сукупність суттєвих способів організації, побудови і здійснення державної влади, які становлять її суть, відображає поняття "форма держави".
Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Всі її складові елементи (форма правління, державний устрій, державний режим) фіксуються в конституції, законних і підзаконних актах. Але слід мати на увазі, що зміст правових настанов не завжди відповідає дійсному характеру існуючих відносин. Як уже було сказано, в юридичній літературі існують різні думки щодо змісту категорії "форма держави". Одні зводять зміст форми держави лише до характеристики форм правління, інші розглядають сукупність форми правління та територіальної організації держави без врахування державного режиму і т.д. Проте ці позиції не знайшли широкої підтримки у більшості дослідників.
Завершуючи висвітлення цього питання, слід зазначити, що підчас розгляду форм держави необхідно враховувати їх динамічну мінливість, чутливу реакцію на зміни в соціально-економічній структурі суспільства. Форма держави відображає єдність, взаємозумовленість об'єднаних в ній елементів, у результаті чого народжується нова якість, яка не властива жодній з цих окремо взятих складових частин.
2. ФОРМА ПРАВЛІННЯ
Форма правління - спосіб організації вищих державних органів влади і правління.
Серед основних форм правління кожен з нас, безумовно, може назвати монархію та республіку. Але, мабуть, не всі чітко розуміють відмінність між цими поняттями.
Сьогодні все ще існують монархії з високим соціальним та життєвим рівнем і демократичними урядами (наприклад, Швеція, Нідерланди) і, з другого боку, - республіки, де навіть в меншій мірі не помітна соціальна демократія (наприклад, диктатури у Південній Америці).
Монархія - це форма правління, за якої посаду глави держави обіймає одна особа - монарх в порядку спадкового трононаступництва. Особливі юридичні властивості монархії:
1. Безстроковість влади монарха.
2. Спадкове трононаступництво.
3. Представництво монарха від імені держави не за дорученням, а за власним правом. t
4. Непідпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб'єктам.
Крім цього, монарх має особливі почесні права: носити корону, скіптер, а під час урочистостей одягає пурпуровий плащ.
Монархами у різних народів були королі, царі, імператори, султани, шахи, правителі і т.д. За правління монархії вся вища законодавча, виконавча і судова влади належить монарху. Влада монарха передається, як правило, у спадок. Це основна властивість монархії як форми правління. Відомі такі її форми: необмежені та обмежені.
Необмежені монархії - це монархії, в яких влада монарха ніким і нічим не обмежені. У такій країні відсутні будь-які державні органи, які б могли обмежити повноваження монарха.
Різновиди необмеженої монархії:
а) деспотична монархія, в якій влада монарха обожнюється, а він сам визнається божеством. Цей різновид монархії був розповсюджений у державах рабовласницького типу і перш за все на Древньому Сході;
б) абсолютна монархія характеризується відсутністю будь-яких представницьких станів, повним безправ'ям народу і зосередженням всієї повноти влади в руках монарха.
Прикладами абсолютної монархії можуть бути царська Росія, а у наш час - Саудівська Аравія, Оман.
Обмежені монархії - це монархії, в яких влада монарха обмежена конституцією, яка приймається парламентом в сфері законодавства, а також в галузі контролю над діяльністю уряду.
Різновиди обмежених монархій:
а) дуалістична монархія являє собою форму правління, яка виникає в перехідні періоди розвитку суспільства, а саме: коли клас феодалів вже не в змозі одноособово панувати, а буржуазія ще заслабка і їй не під силу взяти всю повноту влади в свої руки. Результатом цього буває політичний компроміс між феодалами і буржуазією. В дуалістичній монархії діє двопалатний парламент. Нижня палата формується виборним шляхом і представляє інтереси буржуазії. Верхня палата складається з феодалів, які призначаються монархом. Уряд підпорядковується монарху. Він на свій розсуд призначає, переміщує і звільняє від посад членів уряду. Дуалізм полягає в тому, що монарх, як правило, відстоює інтереси феодалів, а парламент є виразником інтересів буржуазії і інших верств населення. Монарх наділений правом вето на закони, які приймаються парламентом.
Вище наведено характеристику моделі дуалістичної монархії. Проте в силу історичних обставин вона набуває й інших форм. Так, наприклад, в Марокко діє не двопалатний, а однопалатний парламент - Палата представників.
б) парламентська (конституційна) монархія - на відміну від дуалістичної є чисто буржуазною формою правління. Влада монарха обмежується представницьким органом, що закріплюється, як правило, в конституції, яка затверджується парламентом. Монарх не може її змінити. Виконавча влада належить уряду, який формується парламентом і лише йому підзвітний.
Абсолютна

 
 

Цікаве

Загрузка...