WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державний режим у Великобританії - Курсова робота

Державний режим у Великобританії - Курсова робота


Курсова робота
Державний режим у Великобританії
П Л А Н
Розділ 1. Форми політичного режиму
Вступ.
Типологія політичних режимів
1. Демократичний політичний режим;
2. Авторитарний політичний режим;
3. Тоталітарний політичний режим.
Висновок
Розділ 2. Державний режим у Великобританії
Державний режим
1. Основи правового статусу особистості
2. Правове регулювання суспільних об'єднань
3. Правове регулювання інститутів безпосередньої демократії
Вищі органи влади
1. Законодавча влада
2. Законодавчий процес.
3. Виконавча влада
4. Уряд.
5. Судова влада
Висновок
Список використаної літератури
Розділ 1. Форми політичного режиму
Вступ.
У навчальній і науковій літературі відсутній єдиний підхід до терміну "політичний режим". Одні автори ототожнюють його з формою держави, управління і пристрою політичної системи в цілому. Саме в такому трактуванні дане поняття давалося в суспільних науках кінця XIX - початку XX в.
Політичний режим означає сукупність прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної державної влади в суспільстві, характеризує ступінь політичної волі, правове положення особистості в суспільстві і визначений тип політичної системи, що існує в країні.
Режим - керування, сукупність засобів і методів здійснення економічної і політичної влади пануючого класу.
У політичному режимі дійсно виявляється функціональна сторона державної влади й інших інститутів політичної системи. Саме через політичний режим держава впливає на суспільство. Але і сам політичний режим стосовно форм функціонування державної влади має самостійність. З його допомогою можна визначити різні періоди життєдіяльності основних інститутів політичної системи суспільства, розвитку або ерозії демократії, ступінь участі мас у формуванні органів влади.
Політичний режим кожної країни не тільки впливає на політичний розвиток суспільства, на його соціально-класову ситуацію, але і сам визначається насамперед соціальною сутністю відповідної держави. У рабовласницькому суспільстві політичний режим будь-якої держави так чи інакше був зв'язаний з розподілом людей на вільних і рабів, що визначало їхній статус у політичній системі і відносини до них з боку державної влади; при феодалізмі той же статус випливав із кріпосницьких, зовнішньоекономічних відносин; в умовах демократії політичний режим обумовлюється фактом визнання рівності всіх людей перед законом при одночасному визнанні з нерівності стосовно власності; у соціалістичному суспільстві конституювалася формальна рівність усіх його членів не тільки в політичній, але і соціально-економічній і духовній сферах.
Історичні типи держав, як правило, не збігалися з типами політичних режимів. У рамках того самого типу держави й однієї і тієї ж форми правління могли існувати різні політичні режими. Афінська і Римська держави в Древньому світі були рабовласницькими республіками, але по характеру політичних режимів істотно відрізнялися друг від друга: якщо в Афінах активна участь у політичному житті приймали усі вільні громадяни, то в Римській республіці фактична влада була зосереджена в руках рабовласницької верхівки.
У сучасному світі можна говорити про 140-160 режимів, що незначно відрізняються друг від друга.
Античний філософ Аристотель дає два критерії, по яких можна провести класифікацію:
" по тому, у чиїх руках влада
" по тому, як ця влада використовується
Типологія політичних режимів визначається не тільки соціальними факторами відповідної держави, але і моральними, світоглядними підвалинами суспільства. Так, більш широка і різноманітна моральна природа демократичного режиму припускає визнання таких загальгуманістичних цінностей, як воля совісті, переконань, слова, політичний плюралізм і т.д.
Моральна природа авторитарного режиму - це, навпаки, однакова ідеологія, що нав'язується зверху, що придушує духовну і культурну самостійність особистості і плюралізм думок, що безроздільно панує над суспільством і правом. Ця ідеологія з'єднується силою держави, гарантується його репресивними органами і прагне уніфікувати і контролювати навіть мислення і смаки громадян. Авторитарна, особливо тоталітарна, держава активна і прямо вторгається поза приналежну їй сферу внутрішнього, духовного життя особистості.
Аналіз різними школами політологів більш ранніх і нинішніх політичних режимів свідчить, що жоден з них не існував у чистому виді. Існують і численні "проміжні" політичні режими. У світі відбувається постійна еволюція політичних режимів. Істотне відновлення або корінна зміна політичних режимів здійснюється або масами за допомогою революційних мір, або правлячими політичними елітами через проведення реформ і військових переворотів.
Одна з досить простих, широко розповсюджених, класифікацій політичних режимів - розподіл їх на тоталітарні, авторитарні і демократичні.
Типологія політичних режимів:
" демократичний політичний режим
" авторитарний політичний режим
" тоталітарний політичний режим
1. Демократичний політичний режим.
Він ґрунтується на демократичних методах і засобах володарювання і політичної участі народу в прийнятті владних рішень. Характеризується наступними рисами:
1. Джерелом влади в державі є народ. Він обирає владу і наділяє її правом вирішувати будь-яке питання, спираючись на власну думку. Закони країни захищають народ від сваволі влади і владу від сваволі окремих людей.
2. Політична влада носить легітимний характер і здійснює свої функції відповідно до прийнятих законів. Основний принцип політичного життя демократичного суспільства - "громадянам дозволене усе, що не заборонено законом, а представникам влади - тільки та діяльність, що передбачена відповідними підзаконними актами".
3. Для демократичного режиму характерний поділ влади (відділення друг від друга законодавчої, виконавчої і судової влади). Парламент наділений виключним правом видавати закони. Вища виконавча влада (президент, уряд) має право законодавчої, бюджетної, кадрової ініціативи. Вищий судовий орган наділений правом визначати відповідність видаваних законів конституції країни. В умовах демократії три галузі влади врівноважують один одного.
4. Демократичний режим характеризується правом народу впливати на вироблення політичних рішень (шляхом схвалення або критики в засобах масової інформації, демонстрацій або лобістської діяльності, участі в передвиборних кампаніях). Політична участь народу у виробленні прийнятих рішень гарантується конституцією країни, а також міжнародними правовими нормами.
5. Важливою характеристикою демократичного політичного режиму є політичний плюралізм, що припускає можливість утворення дво- або багатопартійної системи, конкуренцію політичних партій і їхній вплив на народ, існування на законних підставах політичної опозиції як у парламенті так і поза ним.
6.Демократичний політичний режим характеризується високим ступенем реалізації прав людини. До них відносяться норми, правила і принципи взаємин держави і громадян.
У контексті викладеного, розкриваючи поняття "політичний режим", можна розглянути форму

 
 

Цікаве

Загрузка...