WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Політична система в сучасній Україні - Курсова робота

Політична система в сучасній Україні - Курсова робота

реалізації прав і свобод.
Порядок створення і діяльність об'єднань громадян визначається Законом України "Про об'єднання громадян".
Види об'єднань громадян:
1. За порядком утворення і формами діяльності -
політичні партії;
громадські організації:
органи громадської самодіяльності;
громадські рухи, фонди тощо.
2. За умовами членства -
із формально фіксованим (документованим) членством;
об'єднання з формальним нефіксованим (вільним) членством.
3. За кількістю членів - масові, елітарні,
4. За внутрішньою структурою - централізовані, нецентралізовані.
5. За територією діяльності - місцеві, загальнодержавні, між-державні, міжнародні.
6. За соціально-правовим статусом - легальні (юридичне дозволені), нелегальні.
7. За соціальним призначенням - прогресивні, консервативні, реакційні.
Критерії поділу громадських організацій були розроблені в Університеті Джона Гопкінса як частина дослідження діяльності неурядових організацій країн світу. Ця система дістала назву Міжнародної класифікації недержавного (та неприбуткового) сектора. Вона поділяє неурядові громадські організації на десять головних категорій, а саме:
1. культура та відпочинок;
2. освіта і наукові дослідження;
3. охорона здоров'я;
4. соціальні служби;
5. охорона довкілля;
6. розвиток і житлово-комунальне господарство,
7. адвокатура і політика;
8. філантропічні посередники,
9. міжнародна діяльність;
10. бізнес, професії, спілки.
Об'єднання громадян і громадські організації діють з волі громадян. Вони повинні дотримуватись Конституції, не зазіхати на суверенітет і територіальну цілісність держави, підрив її безпеки, не створювати воєнізованих формувань.
Усі об'єднання громадян рівні перед законом. Заборона їх діяльності здійснюється лише в судовому порядку.
Орган громадської самодіяльності - це добровільне об'єднання людей, яке створюється при державній або громадській організації для допомоги у виконанні її завдань (напр., батьківський комітет у школі, товариський суд на підприємстві).
Громадський рух - це добровільне об'єднания людей з метою досягнення значних соціальних цілей, яке діє шляхом організації масових заходів, що здійснюються його ініціативною групою (напр., рух прихильників миру).
Трудовий колектив - це об'єднання працівників підприємства або установи, яке виконує передбачені законом, статутом чи договором певні функції в економічній, соціальній, політичній сфері суспільного життя.
Завершуючи розгляд цього питання, зазначимо, що в цивілізованих країнах створені та діють багато громадських організацій. Серед них важливе місце належить профспілкам, кооперативним організаціям, спілкам творчих працівників і добровільним товариствам, їх діяльність базується на підставі міжнародних актів. Зокрема, у відповідності з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право утворювати профспілки та вступати в них для захисту своїх інтересів (ст. 22). Цим пактом проголошено, що "користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачені законом і які необхідні в демократичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моралі населення чи захисту прав і свобод інших осіб". [5]
Розділ 4. Політична система України та її особливості
Політичну систему України як і будь-якого іншого суспільства становить сукупність організацій і установ, які виражають інтереси наявних у суспільстві класів і націй; система державних і недержавних організацій, які здійснюють регулювання соціально-політичних відносин у країні, взаємопов'язана сукупність партій, держави і громадських організацій, ком-плекс політизованих організацій, які здійснюють управління справами суспільства, механізм здійснення народовладдя і управління справами суспільства і держави, складний комплекс взаємопов'язаних і взаємодіючих засобів організації і функціонування політичної влади, здійснення політичного керівництва, система всіх політичних явищ.
Незалежна Україна обрала демократичний тип політичної системи суспільства, що й визначено у Конституції (Основному Законі) України. На сучасному етапі розвитку України відбувається активний процес формування нової політичної системи в нашій країні. Складовими елементами цього процесу є:
1. утвердження принципів демократії та парламентаризму, політичного плюралізму;
2. забезпечення прав та свобод громадян;
3. поділ політичної влади на законодавчу, виконавчу та судову;
4. запровадження інституту президентської влади;
5. визнання засобів масової інформації важливим елементом політичної системи;
6. формування системи самоврядування тощо. [4]
Специфіка або системні якості лежать в основі різних типів політичних систем, особливості системи політичних інститутів сучасної України визначаються в межах різних типів. По-перше, відносна стабільність (на поверхні) системи, здатна легко трансформуватися в нестабільність через поглиблення конфліктів між основними політичними блоками, в тому числі і всередині державного механізму, а також між різними регіонами. По-друге, система з відносно низьким темпом соціальних процесів і недостатньою с прийнятністю соціальних новин.
Самостійна політична система сучасної України молода, фактично не має досить ефективних традицій і досвіду самостійного функціонування. Історичні традиції державної суверенності України практично не зв'язані з процесом реалізації сучасних проблем суспільства. По-третє, політичній системі України властиві централізованість з деякими елементами регіоналізації та децентралізації. Система не здійснює повністю комплекс функцій, необхідних для забезпечення нормального функціонування сучасного цивілізованого суспільства. По-четверте, сучасна політична система України - перехід від не правового до правового типу політичної системи, в якій методи нормативного правового регулювання переважають над методами використання безпосередньо вольових актів органів політичної влади. Для більшості населення політична система легітимна. Політична система сучасної України діє в умовах надзвичайної, а не нормальної ситуації - політичної та соціальної. Причому надзвичайність обставин склалась в усіх сферах суспільства: а) в природному (фізичному та біоло-гічному) середовищі, де поглиблюється екологічна криза, що зберігає панування нерозумних моделей природокористування (в промисловості та сільському господарстві), загальний генофонд народу зазнає значних втрат; б) в господарюванні прогресуючою виступає тенденція деградації найважливіших структур життєдіяльності соціуму; в) в сфері культури (зокрема в сфері освіти) не забезпечується повне відтворення загальної культури відповідно передовим, прогресивним стандартам та потребам прискореного соціального розвитку, спостерігається дальша ерозія масової "практичної моралі", значна частина населення все ще перебуває під впливом "культурного шоку", зв'язаного з швидкими змінами панівних офіційних міфів і відсутністю чіткої національної ідеї; г) не сформована система ефективних відносин України з іншими державами і міжнародним співтовариством.
Особливістю політичної системи сучасної України є перехід до

 
 

Цікаве

Загрузка...