WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Основні риси законодавства (середина 1960-х — середина 1980-х pp.) - Реферат

Основні риси законодавства (середина 1960-х — середина 1980-х pp.) - Реферат

Основні риси законодавства (середина 1960-х - середина 1980-х pp.)
Право, як відомо, відображає і закріплює особливі риси суспільного ладу того чи іншого державного утворення, певного періоду його розвитку. Закони та інші нормативні акти тою чи іншою мірою висвітлюють відповідні процеси, що відбуваються в економічній, політичній і суспільній сферах СРСР і УРСР протягом періоду, що розглядається. У них явно простежуються суперечливі процеси в розвитку радянського суспільства, керівна роль КПРС, жорсткий централізм, адміністративно-командний стиль управління суспільством.
Законодавство ґрунтувалося на принципах пріоритету всього державного над особистістю, суть яких: держава - усе, особистість ніщо. Безправ'я громадянина, його правова беззахисність - найхарактерніші особливості радянського законодавства.
Не дивлячись на те, що Законом СРСР "Про віднесення до відання союзних республік законодавства про устрій судів союзних республік, прийняття цивільного, кримінального і процесуального кодексів", прийнятим Верховною Радою СРСР 11 лютого 1957 p., були чітко визначені повноваження Союзу РСР у законодавчій сфері, в подальшому законодавство УРСР та інших союзних республік розвивалось, в основному, під безпосереднім впливом загальносоюзних нормативних актів. Причому при прийнятті загальносоюзних законів законодавцям союзних республік прямо наказувалось вносити відповідні зміни і доповнення у відповідне законодавство республіки. Це свідчить про переважання нейтралістських установок в законотворчості, які суттєво обмежували права союзних республік в законотворчій сфері. А якщо до цього додати, що на території республік безпосередньо діяли численні загальносоюзні закони та інші нормативні акти в усіх галузях права, то від прав союзних республік в законотворчій діяльності майже нічого не залишалося.
У період, що розглядається, тривала розпочата ще наприкінці 50-х років кодифікація радянського законодавства на союзному і республіканському рівнях у цілому ряді галузей права. При загальному упорядкуванні радянського законодавства були розроблені та видані: Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік, республіканські кодекси відповідно до загальносоюзного законодавства, хронологічні зібрання законодавства; систематичні зібрання чинного законодавства республік.
Результатом удосконалення законодавства в країні стало видання Зводу законів СРСР і зводів законів радянських республік.
В Україні видання Зводу законів УРСР здійснювалось на підставі постанови ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів УРСР від 28 вересня 1976 р. "Про підготовку та видання Зводу законів Української РСР", від 4 серпня 1978 p. "Питання Зводу законів Української РСР" та постанови Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів УРСР від 5 вересня 1983 p. "Про план підготовки законодавчих актів Української РСР і постанов Уряду Української РСР на 1983-1985 роки". Поставлені в зазначених документах завдання по удосконаленню законодавства, того кодифікації, створенню укрупнених актів і актів, які б заповнювали прогалини в чинному законодавстві УРСР, по визначенню кола нормативних актів, вміщених до Зводу, строків і послідовності підготовки та видання його розділів були головними орієнтирами при створенні Зводу законів УРСР. Звід законів УРСР був виданий як офіційне видання Президії Верховної Ради УРСР. Це означало, що він є таким же джерелом офіційного опублікування законодавства, як, наприклад, "Відомості Верховної Ради УРСР" і "Зібрання постанов уряду УРСР", і що на нього можна посилатися при вирішенні справ у державних органах. Звід законів УРСР будувався як зібрання актів. Проте він значно відрізнявся від інших зібрань і збірників чинного законодавства, в тому числі й від систематичного і хронологічного зібрань, виданих Міністерством юстиції УРСР Згадані збірники були результатом суто систематизаційної роботи, інкорпорації законодавства. Але їх видання, яке, по суті, відіграло роль "інвентаризації" нормативних актів, стало важливим кроком до вищої стадії систематизації законодавства - підготовки і видання Зводу законів УРСР.
Адміністративне законодавство регулювало суспільні відносини в галузі державного управління. В період, що розглядається, здійс-нювалось видання законів та інших нормативних актів з окремих галузей і сфер управлінських відносин, а також актів, які визначали структуру і управлінську діяльність окремих категорій органів державного управління. Серед цих актів слід назвати Загальне положення про міністерства Союзу РСР (1967 p.) і Положення про окремі міністерства та відомства, де містились адміністративно-правові норми. Такі ж норми містилися і в новому законодавстві про місцеві Ради, що визначено організацію виконавчих і розпорядчих органів Рад. Досить багато норм адміністративного права містили законодавства про охорону здоров'я, народну освіту, земельний, лісний, водний кодекси УРСР, а також Статут залізниць СРСР від 6 квітня 1964 p.. Ветеринарний статут СРСР від 22 грудня 1967 p., Повітряний кодекс СРСР від 26 грудня 1961 p., Митний кодекс СРСР від 5 травня 1964 p., Кодекс торгового мореплавства СРСР від 17 вересня 1968 p. Норми адміністративного права складали основний зміст перелічених актів, навколо яких об'єдналися норми цивільного, трудового, фінансового та інших галузей права
Адміністративне законодавство передбачало адміністративну відповідальність за порушення законодавства про охорону грунту, надр, водних ресурсів, рибних запасів; лісів і лісонасаджень, тваринного світу, рослин, пам'яток природи, курортних місцевостей, атмосферного повітря. Адміністративну відповідальність було встановлено також за порушення законодавства про працю, правил про охорону праці та техніку безпеки, за ухилення від суспільне корисної праці та антисуспільний паразитичний спосіб життя, за марнотратне витрачання електричної та теплової енергії, за потраву посівів у колгоспах і радгоспах, за порушення законодавства про боротьбу з бур'янами, за порушення правил користування засобами транспорту (автомобільного, водного), за незаконне виготовлення і використання радіопередавального обладнання, за порушення правил охорони кабельних і повітряних ліній далекого зв'язку та радіорелейних споруд, за порушення правил торгівлі, за дрібну спекуляцію, за порушення правил забудови, зберігання і тримання в неналежному стані житлового фонду, будинків і споруд, за порушення санітарних правил, за крадіжку і псування бібліотечних книжок, за дрібне хуліганство, за злісну непокору законним розпорядженням або вимогам працівників міліції та народних дружинників при виконанні ними своїх обов'язків по охороні громадського порядку, за порушення правил пожежної безпеки, правил військового обліку, за порушення громадського порядку та ін. З метою упорядкування законодавства про адміністративну відповідальність ІЗ жовтня 1980 p. вперше в історії радянського права були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення, які сталибазою

 
 

Цікаве

Загрузка...