WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правовідносини. Юридичні факти. Поняття та ознаки правовідносин - Реферат

Правовідносини. Юридичні факти. Поняття та ознаки правовідносин - Реферат

виникати на основі договору між сторонами
- виникають із фактів неправомірної поведінки суб'єкта, тобто такої поведінки, яка вимагає певної реакції держави (кримінальні, адміністративні правовідносини) . Вони пов'язані з виникненням і здійсненням юридичної відповідальності, передбаченої в санкції охоронної норми
Види правовідносин за характером обов'язку:
активного типу
пасивного типу
обов'язок здійснити певні дії на користь іншої сторони
обов'язок утриматися від небажаних для іншої сторони дій
Складніправовідносини можуть бути змішаними: тут поєднуються правовідносини пасивного і активного типу, відносні і абсолютні.
Види правовідносин за ступенем визначеності суб'єктів:
абсолютні
відносні
визначена лише одна сторона - носій суб'єктивного права, а всі інші зобов'язані утримуватися від порушення її законних прав та інтересів (відносини власності: точно визначений власник, а всі інші зобов'язані не заважати йому здійснювати свої права; відносини, пов'язані з реалізацією політичних свобод /свобода слова, зборів, друку/: недопущення державою перешкод їх законному здійсненню; відносини авторства та ін.)
точно визначені права і обов'язки всіх учасників, як таких, що наділені правом (правомочних), так і право-зобов'язаних (покупець і продавець, юрист і клієнт, викладач і студент; будь-яке цивільно-правове зобов'язання, що виникає із договорів, із заподіяння шкоди)
Види правовідносин за галузями права:
- конституційно-правові (відносини громадянства);
- адміністративно-правові (відносини, пов'язані зі стягненням і сплатою податків);
- цивільно-правові (відносини купівлі-продажу речі або цінних паперів);
- трудові (відносини за трудовим договором) та ін.
Види правовідносин за субординацією в правовому регулюванні:
матеріально-правові
процесуально-правові
- виникають на основі норм матеріального права: адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові та ін.
- виникають на основі норм процесуального права і похідні від норм матеріального права: адміністративно-процесуальні, цивільні процесуальні, кримінально-процесуальні та ін.
Процесуально-регулятивні (процес укладання договору)
Процесуально-охоронні (кримінальне провадження) - типові правовідносини, пов'язані з реалізацією юридичної відповідальності
Види правовідносин за суб'єктами:
o між суб'єктами федерації (у федеративній державі);
o між громадянами держави;
o між громадянином і державою;
o між юридичною особою - суб'єктом приватного права і державним органом;
o між державними органами;
o між органом держави і службовими особами, у рамках яких вони зобов'язані виконувати розпорядження керівника даного органу, та ін.
Види правовідносин за кількістю суб'єктів:
o прості - не поділені на складові частини (як правило, між двома суб'єктами);
o складні - містять у собі систему самостійних правовідносин (як правило, між трьома і більше суб'єктами).
Види правовідносин за розподілом прав і обов'язків між суб'єктами:
o односторонні - кожна із сторін має або права, або обов'язки (договір дарування, договір позики);
o двосторонні - кожна із сторін має як права, так і обов'язки (договір купівлі-продажу).
Види правовідносин за волевиявленням сторін:
o договірні - виявляється воля як правомочної, так і зобов'язаної сторін. Мають місце головним чином у сфері приватного права (горизонтальні правовідносини);
o управлінські - досить виявлення волі лише правомочної сторони. Мають місце головним чином у сфері публічного права (вертикальні правовідносини).
Останнім часом стали відрізняти комплексні правовідносини-у підприємницькому праві, в яких поєднуються засади публічного і приватного права (горизонтально-вертикальні правовідносини).
Види правовідносин за строком дії:
o короткочасні;
o довгочасні.
Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад
Юридичний факт - це життєва обставина, з якою норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин.
За наявності норм права без юридичного факту правовідносини неможливі.
Юридичний факт - передумова правовідносин. Наприклад, наявність норм права, які регулюють порядок спадкування, не означає, що індивід вступив у спадкоємні правовідносини і одержав спадщину. Необхідне настання певних обставин, що фіксуються в гіпотезах норм права.
Функції юридичних фактів:
o функція залучення суб'єкта права до правовідносин;
o функція породження правосуб'єктності, її набуття або виникнення (наприклад, з народженням дитини виникає громадянство; для створення підприємства необхідна реєстрація).
Отже, юридичні факти не тільки служать підставою для виникнення, зміни і припинення конкретних правовідносин, а й цілеспрямований рух останніх є головним наслідком юридичних фактів.
Юридичні факти класифікуються за різними підставами.
Види юридичних фактів за юридичними наслідками:
правоутворюючі
правозмінюючі
правоприпиняючі
- юридичні факти, з якими норми права пов'язує виникнення правовідносин (наприклад, наказ ректора про зачислення абітурієнта К. до вузу)
- юридичні факти, з якими норми права пов'язує зміна правовідносин (наприклад, наказ ректора про переведення студента К. з очної на заочну форму навчання)
- юридичні факти, з якими норми права пов'язує припинення правовідносин (наприклад, наказ ректора про видачу студенту К. диплома про закінчення вузу)
Слід зважити на те, що один і той самий юридичний факт може бути правоутворюючим, правозмінюючим, правоприпи-няючим для суб'єктів, які є сторонами у правовідносинах. Так, факт смерті громадянина - обставина, що припиняє правовідносини між померлим і його дружиною, дітьми. Одночасно це є і правоутворюючим фактом, тому що після закінчення певного строку з дня смерті громадянина виникають правовідносини, пов'язані з реалізацією права дружини, дітей на спадщину.
Види юридичних фактів за вольовою ознакою:
дії
події
- вольова поведінка суб'єктів права, з якою пов'язані виникнення, зміна та припинення правовідносин (наприклад, угода, постанова слідчого, рішення суду)
- юридичні факти, що виникають, змінюються і припиняються поза волею людей (наприклад, природне стихійне явище, смерть) обставини - складні юридичні факти, які охоплюють своїм змістом дії та події (наприклад, безвісна" відсутність, місце проживання, недієздатність), їх використання об'єктивно необхідне в трудовому, сімейному, кримінальному праві та ін.
Дії
правомірні
неправомірні
- відповідають вимогам норм права (договір)
- не відповідають вимогам норм права (правопорушення)
Правомірні дії
юридичні акти
юридичні вчинки
- дії, пов'язані зі вступом особи в конкретні правовідносини з

 
 

Цікаве

Загрузка...