WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота

обговоренні і вирішенні державних і суспільних справ.
"В недавньому минулому, тепер, здається уже безповоротному, на такому корпоративно-державному принципі була побудована по суті справи вся радянськадержавно-громадська система. В ній кожне підприємство, установа, організація, інститут являлися певного роду корпорацією і через неї індивід не тільки шукав і знаходив себе як особистість, здобував суспільно-значущу професію і характерні цінності, але й долучався до загальнодержавних справ" [12; с.122].
Трудовий колектив, виступаючи основною ланкою політичної системи, об'єднує різних людей. Саме в ньому на початках співпраці і взаємодопомоги формуються і закріплюються суспільні відносини, створюються матеріальні і духовні багатства, забезпечується єдність і взаємо обумовленість особистих і суспільних інтересів. Тут, в трудовому колективі здійснюється активна участь особистості в управлінні державними і суспільними справами, людина формується як особистість. Ріст політичної свідомості трудящих, їх культурного і професіонального рівня, вдосконалення управління і господарювання в свою чергу створюють передумови для розширення прав трудових колективів і посилення їх відповідальності перед суспільством.
Таким чином, взаємодія, взаємозв'язок і єдність частин, які складають політичну систему суспільства, втілюється безпосередньо особистістю, її творчою діяльністю, що відповідає завданням широкої, постійної, неухильної і ефективної участі кожного громадянина в управлінні державними і суспільними справами [7; с.250].
Отже, трудовий колектив - суб'єкт політичної системи, первинна ланка суспільства, специфічне об'єднання людей, метою якого є виробництво матеріальних і духовних благ та забезпечення виробничого самоврядування на базі різних видів власності. Трудові колективи беруть участь у всіх питаннях управління виробничою і соціально-культурною побудовою, в політичному житті суспільства.
Важливим напрямком діяльності трудових колективів є закріплення дисципліни і законності.
Конституція України та інше законодавство встановлюють принципи і форми їх взаємодії з державою і громадськими організаціями на основі врахування інтересів держави, колективу та особистості, виходячи з пріоритету загальнодержавних інтересів. Трудові колективи є базою для формування органів держави і громадських організацій.
Держава створює трудовим колективам всі необхідні умови для виконання покладених на них завдань і втілення ними своїх повноважень.
В боротьбі з правопорушеннями трудові колективи тісно взаємодіють з органами внутрішніх справ, особливо при проведенні правовиховної і профілактичної роботи по попередженню правопорушень [29; с.154].
Важливе значення у політичній системі України на сучасному етапі посідають органи місцевого самоврядування. Під місцевим самоврядуванням розуміється право місцевих територіальних громад - жителів села чи добровільного об'єднання у спільну громаду жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення.
Місцеве самоврядування в нашій країні має прояв у наданні територіальним громадам та їхнім органам - радам, владно-управлінських повноважень. Місцеве самоврядування є формою залучення громадян України до участі в управлінні своїми справами, а тому має розглядатися як здійснення демократії та політичної самосвідомості на місцевому рівні [19; с.44].
Правові форми взаємодії держави і комерційної крпорації.
Корпорація - це добровільне (на основі договору) об'єднання людей з метою виконання якої-небудь соціально-корисної діяльності, воля якого визначається груповими інтересами індивідів, що входять до його складу, і яке організаційно і у майновому відношенні діє зовні як єдине ціле від свого імені. Це визначення є загальним для об'єднань громадян - комерційних і некомерційних.
Поділити організації на комерційні і некомерційні можна за критерієм - чи мають вони на меті отримання прибутку або ні. Ця відмінність має принципове значення і у податковому відношенні: некомерційні організації одержують певні пільги, або зовсім звільняються від податків, або одержують дотації і кошти від держави.
Комерційні корпорації створюються для виконання діяльності, яка приносить прибуток, тобто підприємницької діяльності. Це об'єднання не лише людей, але й капіталів (майна). У сучасному законодавстві інших країн досить докладно регламентуються різні сторони бізнесу, включаючи активність багатоманітних громадянських асоціацій підприємців (спілок підприємців, торгово-промислових палат, спілок роботодавців, лобістських асоціацій та ін.). Чинні конституції світу набагато частіше говорять про спілки підприємців (безвідносно до їх видів), ніж про окремі види підприємницьких організацій.
Колективне утворення стає корпорацією, якщо набуває статусу юридичної особи. Статус юридичної особи суб'єкт підприємницької діяльності в Україні одержує після державної реєстрації або у виконавчих комітетах міських, районних (у місті) Рад народних депутатів, або в органах державної адміністрації, а також після присвоєння йому в органах державної статистики ідентифікаційного коду і включення до Єдиного Державного Реєстру Підприємців і Організацій України.
Комерційні корпорації займаються бізнесом, який може мати для суспільства як позитивні, так і негативні наслідки. У силу цього держава змушена впливати на бізнес. Ринок у сучасному світі давно вже не є механічним породження приватної власності. Правила для суб'єктів ринку, керуючись об'єктивними законами економіки, встановлює держава. Визначення правил гри на ринку, забезпечення досягнення суспільних результатів (економічний ріст, зниження інфляції, безробіття) - складові економічної функції держави.
Необхідність управління бізнесом, його планування - головне завдання держави. Існує система державних засобів управління, що підтримують усю систему бізнесу, систему комерційних корпорацій. В Україні розроблена Програма державної підтримки підприємців (1993р.). Відповідно до ст.42 Конституції України держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускає зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції.
Корпорації зобов'язані діяти з врахуванням певних правових рамок, встановлених державою для комерційного регулювання.
Щодо співвідношення релігії та політики, то це є однією з найскладніших проблем сучасності. Її актуальність політична, правова, економічна, світоглядна безсумнівна. Порушуються інтереси суспільства, класів, політичних партій і організацій, держав, окремих особистостей, індивідів. Вирішується ця проблема неоднозначно.
Взаємодія політики і релігії на різних етапах історії зумовлена спільністю багатьох сторін їх існування та функціонування. Політика і релігія мають справу з великими масами людей, спрямовані на все суспільство, всі соціальні спільноти. Політика і релігія неминуче

 
 

Цікаве

Загрузка...