WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава у політичній системі суспільства - Дипломна робота

ініціативи широких мас людей [28; с.143].
Важливою формою взаємодії держави та громадських організацій є їх участь у здійсненні функцій державних органів. Вонавідбувається або шляхом передачі деяких з цих функцій громадським організаціям (наприклад, профспілкам передані питання організації відпочинку працюючих), або шляхом спільного виконання цих функцій (наприклад, добровільні народні дружини разом із органами внутрішніх справ охороняють суспільний порядок).
Ще однією формою взаємодії держави з громадськими організаціями є співпраця при формуванні як органів держави (висунення кандидатів в депутати), так і управлінських органів суспільних організацій (вибрання в їх склад керівників державних органів і т.д.).
Співпраця громадських організацій і держави проявляється також у формі взаємоконтролю. Громадські організації здійснюють контроль за діяльністю органів держави (наприклад, контроль профспілок за дотриманням адміністрацією підприємств і установ норм трудового законодавства). В свою чергу державні органи слідкують за законністю утворення і діяльності громадських організацій (наприклад, нагляд прокуратури).
Взаємодія органів держави і громадських організацій широко проявляється при реалізації законів. Наприклад, питання звільнення працівника, як правило, вирішується спільно профспілкою і адміністрацією підприємства.
Важливе значення має координація діяльності - державних і громадських організацій (наприклад, при складанні і реалізації планів соціально-економічного і культурного розвитку, при організації політичного і правового виховання населення, а також в боротьбі з правопорушеннями [29, с.152-153].
Отже держава (в особі державних органів і посадових осіб):
- встановлює юридичні норми, які визначають порядок їх офіційного визнання (легалізація шляхом реєстрації);
- реєструє об'єднання громадян і встановлює їх ідентифікаційний код;
- забезпечує дотримання прав і законних інтересів об'єднань громадян;
- здійснює контроль і нагляд за відповідністю діяльності об'єднань громадян зареєстрованому статуту; нагляд за виконанням і дотриманням законності здійснюють органи прокуратури; контроль над джерелами і розмірами надходжень і сплатою податків здійснюють фінансові органи і органи державної податкової адміністрації;
- передбачає відповідальність уповноважених осіб громадських об'єднань за порушення законодавства;
- не втручається у діяльність громадських організацій, тому, що вони не є об'єктами державного управління;
- створює режим найбільшого сприяння для їх функціонування; наділяє певними пільгами або зовсім звільняє від податків, або надає дотації і кошти;
Громадські об'єднання можуть:
- допомагати державі вирішувати завдання економічного, соціального, культурного будівництва шляхом прийняття спільних політичних рішень із державними органами. Наприклад, "Спілка лідерів місцевої і регіональної влади України" (громадська організація, створена в 1999р.) підписала разом із Президентом "Декларацію про державну регіональну політику", спрямовану на реформування устрою країни;
- брати участь у різних видах політичної діяльності шляхом створення спільних комісій із державними органами;
- брати участь у формуванні (висувати кандидатуру, провадити передвиборчу агітацію тощо) корпусу депутатів представницьких органів державної влади, тобто бути суб'єктом фундаторської діяльності держави;
- бути з ряду питань суб'єктами правотворчої діяльності держави (наприклад укладення колективного договору;
- вносити пропозиції до органів державної влади (наприклад, ініціативні законопроекти через народних депутатів до Верховної Ради);
- бути з ряду питань суб'єктами правозастосовчої (складання протоколу про адміністративні правопорушення) і контрольно-наглядової (робота громадських інспекторів охорони природи) діяльності держави;
- проводити масові заходи (демонстрації, мітинги тощо);
- захищати права членів організації в державних органах та ін.
Громадські об'єднання не можуть:
- втручатися в діяльність одне одного;
- втручатися в діяльність державних організацій та посадових осіб. Так, організаційні структури політичних партій не можуть створюватися і діяти в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах та організаціях (ст.37 Конституції України);
- мати воєнізовані формування (ст.37 Конституції України);
- підмінювати діяльність комерційних (господарських) організацій, ставити перед собою мету одержання прибутку або створюватися з цією метою.
Однак для виконання статутних завдань і цілей зареєстровані суспільні об'єднання (особливо благодійні організації) можуть здійснювати необхідну комерційну діяльність, бути співзасновниками комерційних організацій, створювати госпрозрахункові установи і організації зі статутом, юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством (в інтересах захисту прав споживачів, екології, охорони культурних цінностей, розвитку наукових, правових та інших експертиз).
Політичні партії, створені ними установи й організації не мають права займатися комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою та ін.
Релігійні організації мають право для виконання статутних завдань засновувати свої видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні та інші підприємства, а також благодійні установи, що мають право юридичної особи.
Забороняються:
громадські організації і партії програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення (ст.37 Конституції України).
Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.
Громадські організації діють у рамках правового режиму, встановленого державою.
Якщо держава - це суверенна політична організація всього народу, то партії, інші громадські організації - лише учасники здійснення політичної влади. Вони виражають волю своїх членів, груп людей, певних верств суспільства, діють у рамках закону і не мають державно-владних повноважень [27; с.66-67].
Слід зазначити, що держава, як головна владна і організуюча сила покликана забезпечувати нормальну діяльність всіх недержавних організацій в рамках їх поставлених завдань, сприяти їх розвиткові і вдосконаленню.
Співпраця і взаємодія державних і громадських організацій, трудових колективів, сприяє стабільності суспільного життя встановленню в суспільстві режиму

 
 

Цікаве

Загрузка...