WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава і громадянське суспільство - Курсова робота

Держава і громадянське суспільство - Курсова робота

находилися впливові сили, заінтересовані в ліберальних мірах і не бажаючі демократичних перетворень. Відповідно їх інтерес в ідеї правової держави пропадав по мірі рішення змінних проблем минулого.
Беручи з історичної практики корисні уроки потрібно мати на увазі, що для придання ідеї формування правової держави стійкого і конструктивного характеру не достатньо заснувати її на соціальнім негативізмі, на бажанні визнати негативні якості. Потрібна ще і сила затвердження, впевненість в необхідності створення нового правопорядку з чіткими, опреділеними принципами, пріоритетами, ціллю, а також впевненістю і заінтересованістю в доведенні початкового діла до кінця.
Ідея правової держави практично сумісна з різними політичними режимами. Так, в історії Німеччини XIX-XX ст. не було ні одного політичного руху, який не присвоював статус "правової держави". Такими об'являла себе і німецька держава часів Бісмарка, і веймарська республіка, і фашистський режим Гітлера. Сьогодні в Основному законі Німеччини (ст.28 ч.1) підтверджена відповідність основним принципам соціально-правової держави.
В сучасних умовах ідеї створення правової держави били актуальними в країнах минулого "соціалістичного табору". І теж, як реакція на тоталітаризм, адміністративно-командні методи влади, порушення прав людини. Радянська практика тут найбільше показана.
Щоб уникнути помилок і відступів від доктрини правової держави, потрібно бачити, що ми маємо з цієї концепції, чого ніколи не було, або чого було не достатньо, а також що необхідно прийняти для його створення.
Потрібно відмітити, що у нас постійно декларувався принцип: "Все для людей, все для їх блага". Разом з тим приходиться константувати, що нам завжди чогось не хватало для впровадження його в життя.
В офіційній ідеології проголошувалось будівництво всенародної держави. Правда, і це в більшості залишилось на рівні декларації. Проте, правові інструменти для боротьби за встановлення держави народу і для народу були створені.
Однією з основних перспектив формування правової держави в Україні є створення умов для неухильного здійснення право застосовної діяльності, яка є навід'ємним важелем, елементом системи формування правової держави.
Висновок
Досліджуючи дану тему я дійшов до таких висновків:
Громадянське суспільство - це сукупність громадських інститутів, які сформовані на добровільних засадах, діють на самоврядних засадах у межах Конституції та законів, за посередництвом яких індивіди вільно реалізують свої основні природні права і свободи;
суспільство як складна соціальна система не може перебувати в хаотичному стані, соціальні взаємини людей повинні так чи інакше бути впорядкованими, однак державні ісамоврядні засади в їх організації та регулюванні можуть мати неоднакову питому вагу;
громадянське суспільство формується історично, відображає певні якісні характеристики суспільства, набуті лише на певному етапі його розвитку. Бачення особливостей громадянського суспільства як відносно відокремленого від суспільства явища, що має власний зміст і структуру;
проблематику громадянського суспільства можна звести до визначення певної межі одержавлення (неодержавлення) життєдіяльності суспільства, яка б задовольняла і суспільство і державу, що неможливо здійснити без врахування як певних "природних" прерогатив громадянського суспільства;
проблематику громадянського суспільства можна звести до визначення певної межі одержавлення (неодержавлення) життєдіяльності суспільства, яка б задовольняла і суспільство і державу, що неможливо здійснити без врахування як певних "природних" прерогатив громадянського суспільства;
становлення громадянського суспільства в Україні відбувається за умов творення національної державності, що так чи інакше передбачає зміцнення державницьких засад в організації суспільної життєдіяльності, утворення нових державних органів влади та управління;
громадянське суспільство відображає встановлення елементарного соціального зв'язку між індивідами;
громадянське суспільство опредмечується у відповідних громадських інститутах, має власний устрій, зовнішню форму свого існування у вигляді різноманітних за своїм конкретним спрямуванням об'єднань індивідів.
серед інститутів громадянського суспільства слід виокремити політичні партії та рухи, оскільки вони виступають своєрідною "перехідною ланкою" від потреб і інтересів громадянського суспільства, які від того набувають значення політичних пріоритетів, до власне організації і здійснення державної влади;
Список використаної літератури:
1. Конституція України - К., 1996.
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. (ООН, 1966) //Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. К., 1994.
3. Декларація прав національностей України: Прийнята Верховною Радою України 1 листопада 1991//Відомості Верховної Ради РСР. - 1991.- №53.
4. Закон України "Про громадянство України". //Відомості Верховної Ради України- 1997. №49.
5. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник.- СПб., 2001.
6. Євдокимов В.О. Право як феномен соціального регулювання та його вплив на розвиток суспільства до демократії. // право України - № 7, 1997.
7. Білий П. Правова держава і правова культура: взаємозв'язок та результативність// Право України №12., 1997.
8. Бич Л. Загальна наука права. / курс лекцій - Регенсбург-Франкфурт: Українська господарська академія., 1947
9. Олійник А.Ю. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ К., Юрінком Інтер, 2001
10. Загальна теорія держави і права/За редакцією М.В.Цвіка, Х.,- Право. 2002.
11. Кравчук М.В. Теорія держави і права/ Навчальний посібник. К., Атіка.- 2003.
12. Кравчук М.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ - Тернопіль, 1999.
13. Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева, М., "Юрист", 1994.
14. Теория государства и права/ Под ред. Н. Марченко, М., 2000.
15. Братанюк М., Довгунь Т. Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України.- Тернопіль. 1999.
16. Гегель Г. Гражданское общество// Философия права. - М., 1990.
17. Поленко А. Методології правової думки і правозастосовчої практики.
18. Гавриленко Д. А. Правовое государство и дисципліна.- Минск, 1991.
19. Гегель Г. Гражданское общество// Философия права, М., 1990.
20. Дмитров Ю. Правова держава: перспектива чи сьогоднішній день?// Права України. №5, 6. - 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...