WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота

як окремі факти мають вагу лише в рамках загальних моделей, які сприяють чіткішому уявленню функціонування політичних систем.
Політична система на думку Д. Істона, - цілісна множина багатьох елементів, кожний з яких складається з простіших явищ і процесів. У дослідженнях політичної системи, з погляду вченого необхідно застосувати два підходи: соціально-психологічний, спрямований на вивчення поведінки особи і мотивації учасників, та ситуаційний, який дозволяє організувати активність груп під впливом навколишнього середовища. Політичне життя, за Д. Істоном, є нерівноважною системою, у якій весь час відбувається порушення та встановлення рівноваги. Тому системи бувають стійкими і нестійкими.
Не менш цікаві ідеї про політичну систему висловив і американський вчений Г. Алмонд. Політична система розглядалася ним як набір ролей що взаємодіють, або рольова структура. Важливе значення мають його нововведення принципи: будь-яка політична система має свою структуру; всі політичні системи здійснюють ті самі функції; кожна політична система багатофункціональна; всі політичні системи змішані в культурному значенні. Моделі функціонування політичної системи були також розроблені Т. Парсонсом, Г. Спіро, К. Кулчаром, А. Лопаткою та ін. [10, с. 48]
Існують різні підходи у дослідженні політичної системи, однак не дивлячись на їх багатоманітність, можна уявити, що вона виступає складовим комплексом відносин між класами націями і іншими соціальними групами і організаціями, особистостями і їх політичними інститутами. Розглянемо деякі з них.
Інституціональних підхід полягає не тільки у виділенні і визначенні формуючих політичну систему (організацію) суспільства інститутів, але і в організації елементно-структурних, суб'єктивно-інституціональних і в деякій мірі формально-юридичних сторін.
Функціональний підхід пов'язаний з розглядом політичної системи з точки зору напрямків її діяльності, особливостей політичного процесу і реалізації політичного режиму як системою в цілому так і її окремими інститутами чи групами інститутів.
Регулятивний підхід відображає особливість функціонування політичної системи суспільства на основі політичних норм всієї системи нормативного регулювання (звичаїв, традицій, принципів, поглядів, норм права, моралі, корпоративних норм і т. д.). ідеологічний підхід відображає особливість поглядів, ідей, уявлень тих чи інших дослідників на проблему буття політичної системи суспільства, направлений на формування конкретної політичної теорії.
Комунікативний підхід являє собою аналіз політичної системи з позицій системоутворюючих зв'язків і відносин між різними її інститутами.
В якості самостійного слід виділити особистий підхід при дослідженні політичної системи, тим більше, що у філософському розумінні первинним елементом системи вважається людина, сутність якої є сукупністю всіх суспільних відносин. Особистість в політичній системі виступає в різному політико-правовому становищі.
Функціонування любої системи (економічної, політичної, соціальної, правової і т. д. ) в кінцевому результаті визначається людиною. Люди формують політичну систему і беруть участь в реалізації її можливостей, вони складають і те громадське суспільство, якому дія цієї політичної системи призначена, тому на її характері, типі, формах вияву завжди лежить відбиток культури, традиції, психології людей.
Мислителі минулого виходили із політичності людей, визначали їх велику роль як суб'єктів політики. Ще Аристотель писав, що людина по своїй природі - істота політична. Слід зазначити, що в сучасному цивілізованому суспільстві політика здійснюється для людей і через людей. [20, с. 243]
Ознакою життєздатності і нормального функціонування політичної системи являється її стійкість, досягнення якої пов'язано з наявністю відповідних можливостей. Можливості політичної системи визначаються її взаємодією з громадським суспільством, втіленням прямих і зворотних можливостей. Перша з них забезпечує регулюючу можливість, друга - екстракціонну можливість.
Екстраціонна можливість політичної системи пов'язана з її здатністю вилучати з громадського суспільства природні і людські, інтелектуальні і фізичні ресурси. Це - політичне рекрутування (шляхом вибору в органи влади, залучення на державну військову службу, в партійний апарат і інших способів залучення людей у сферу політики), експертно-аналітичне обслуговування політичних структур, оподаткування, спонсорська підтримка та інші механізми поповнення бюджету інститутів політичної системи. Тому можна сказати, що політична системи існує доти, поки громадське суспільство постачає її своїми ресурсами.
Чим ефективніше і ширше використовуються екстракціонна, можливість тим більша залежність політичної системи від громадянського суспільства. Але збільшується регулююча можливість - здатність політичної системи управляти, регулювати, координувати поведінку індивідів, груп, впливати на громадянське суспільство. Втілюється вона як мірами прямого примусу - через закони, розпорядження, накази, так і через опосередковані механізми - регулювання цін і заробітної плати, обробку суспільних поглядів, встановлення розміру процентних ставок на кредити та оподаткування.
Різним політичним режимам і типам політичних систем властиві різні співвідношення екстракціонної і регулятивної можливості і способи їх реалізацій. При демократичному режимі вирішальне значення надається екстракціонній можливості, яка реалізується перш за все на основі вільного волевиявлення громадян. Авторитарний режим віддає пріоритет регулюючій можливості. Диктатура пов'язана з використанням методів примусу, тоталітаризм - з гальмуванням суспільних інтересів, контролем, широкою сферою суспільного і особистого життя громадян.
Екстракціонна і регулююча можливості політичної системи залежать від того, наскільки те чи інше суспільство їй довіряє, від тієї підтримки, якою влада користується серед населення. Цим виділяється значення символізуючої можливості, пов'язаної із здатністю політичної системи звертатися до суспільства з популярними лозунгами, створювати привабливі символи і потрібні стереотипи мислення - іншими словами формувати для себе сприятливий політичний імідж. Від наявності такої можливості, і вмілого її використання багато в чому залежить легітимність влади.
Інтегральною можливістю політичних, як і будь-яких інших систем, яка складається із названих та інших можливостей, являється реагуюча можливість систем. Адже здатність адекватно реагувати на зміни зовнішніх умов і внутрішньогостановища, швидко адаптуватися до них - робить систему стійкою, здатною до саморозвитку.
Реальний зміст політичної системи виявляється перш за все політичною поведінкою і рівнем політичної культури більшості членів суспільства. Масова політична культура здатна ставити свої межі демократичним перетворенням і розвитку самоуправлінням. Від неї залежить екстракціонна можливість політичної системи і спроби вилучити із громадянського суспільства те, чого там немає.
Але в кінцевому результаті все залежить від самої людини як суб'єкта і об'єкта влади, як головного носія можливостей суспільства. Перспектива за такою політичної системою, яка відповідає

 
 

Цікаве

Загрузка...