WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота

держави в діяльність громадських організацій, суспільні організації як суб'єкти прав і обов'язків тощо.
Зокрема дається характеристика механізму взаємодії держави з політичними партіями, профспілками, трудовими колективами, молодіжними організаціями, різними суспільними рухами тощо.
Слід сказати, що виникаючі в українській діяльності суспільні організації і рухи враховують у своїй політичній діяльності фундаментальні людські цінності. Поряд з політичними партіями вони слугують додатковими каналами вираження інтересів і поглядів, формування потреб в адрес правлячої верхівки.
Сучасні держави демократичного типу створюють всім учасникам політичної системи всі необхідні умови для виконання покладених на них завдань і втілення ними своїх повноважень.
З ухваленням Конституції в нашій країні починається новий етап побудови правової держави. Спільними зусиллями нам необхідно створити громадянське суспільство, в якому людина, її життя і здоров'я, честь і гідність стали б найважливішою соціальною цінністю, а забезпечення прав і свобод людини визначали б діяльність держави і були б її головними обов'язками. Не людина для держави, а держава для людини - під таким гаслом повинні створюватися політична, правова і соціальна система нашої держави. Елементом такої системи є діяльність громадських організацій, що створюється для здійснення і захисту прав і свобод людини. Конституційні гарантії діяльності громадських організацій дають підстави для активізації діяльності громадських утворень, покликаних сприяти своїми діями, утвердженню демократичних принципів у житті суспільства.
Люди об'єднуються для того, щоб опанувати державну владу повністю або частково на різних рівнях і потім, через своїх представників втілювати в життя цю суспільну концепцію, яку вони для себе уявляють.
Список використаних джерел
1. Конституція України від 28 червня 1996р.
2. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 червня 1991р., ВВР №25, 1991р.
3. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992р., ВВР, 1992р., №34.
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р.
5. Закон України "Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999р. Із змінами і доповненнями від 07.12.2000р.
6. Андреев С.С. Политическая система и политическая организация общества // Социально-политические науки. 1992, №1.
7. Андрусяк Т. Теорія держави і права. -Львів, 1997.
8. Бобик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. -Київ: А.Л.Д., 1996.
9. Белов Г.А. Политология. Учебное пособие. -М.: Наука, 1994.
10. Гавриленко І. Політична система суспільства // Політологічні читання, 1993, №1.
11. Гелів С., Рутар С.Політологія. -Київ: Знання, 1999.
12. Дергачов О. Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні. // Політична думка. 2002, №1.
13. Жовніренко П. Діяльність громадських організацій: корисні поради // Соціальна політика і соціальна робота. 2000, №3/4.
14. Журавський В. Політичні об'єднання громадян України як суб'єкти політичного процесу // Нова політика. 1996, №1.
15. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. -М: Зерцало, 1998.
16. Копейчиков В.В. Теорія держави і права. -Київ: Юрінком Інтер, 2002.
17. Кравчук М.В. Теорія держави і права. -Тернопіль: Економічна думка, 1999.
18. Кулик В. Профспілковий рух України: проблеми та перспективи // Нова політика, 1996, №6.
19. Манов Г.Н. Теория государства и права. -М: Издательство БЕК, 1996.
20. Марченко М.М. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Том 1. М.: Зерцало, 1998.
21. Млынарон З. Трудовой колектив как субъект политической системы. // Коммунист, 1990, №18.
22. Молодь. Громадські організації. Громадянське суспільство. Матеріали міжнародної наукової конференції 27-28 вересня 2001р, -К.: Міленіум, 2001.
23. Нерсесян В.С. Юриспруденция: введение в курс общей теории права и государтва, -М.: Норма -ИНФРА, 1998.
24. Основи держави і права України. Під ред. Й.Г.Богдан, Н.Б.Болотіна., -Львів, 1993.
25. Основы государства и права. Под ред. В.А. Ржевского и В.Т.Гайкова. -Ростов на Дону: Феникс, 1995.
26. Основи держави і права. За ред. А.М.Колодія, А.Ю.Олійника. -Київ: Либідь, 1997.
27. Основы государства и права Под ред. О.Е. Кутафина. -М.: Юристь, 1998.
28. Поздняков Э.А. Философия государства и права. -М., 1995.
29. Політологія. За ред. Бабкіної О.В., Горбатенька В.П., -К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
30. Політологія: наука про політику. За заг. ред. В.Г. Кремень, М.І.Горлач. -Київ-Харків: Єдінорог, 2001.
31. Проблемы теории государства и права. Под ред. Алексеева С.С., ---М.: Юридическая литература, 1985.
32. Проблемы теории государства и права. Под ред. Алексеев С.С., -М.: Юридическая литература, 1987.
33. Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій: Матеріали конференції. -К.: Міленіум, 2002.
34. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Городянка, 1993.
35. Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи // Розбудова держави, 1993, №7.
36. Світовий конгрес українських юристів. Міжнародна фундація виборчих систем. Семінар - розвиток недержавних організацій через правові реформи. Київ 28-29 серпня, 1996р.
37. Сидоренко О. Сучасний стан і перспективи громадських організацій. // Соціальна політика і соціальна робота, 1999, №2.
38. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. -Харків: Консул, 2001.
39. Сунгуров О. Організації - посередники в структурі громадянського суспільства. // Політична думка, 1999, №4.
40. Сурилов А.В. Теория государства и права. -Киев-Одесса: Выща школа, 1989.
41. Теория государства и права. Под ред. В.М.Курицин, З.Д.Иванова. -М.: Юридическая литература, 1986.
42. Теория государства и права / А.А.Кененов, Э.А.Кузьмин. Под ред. М.Н.Марченко. -М.: Издательство МГУ, 1987.
43. Теория государства и права. Под ред. В.А.Козлов, К.Е.Ливанцев. Издательство Ленинградского университета, 1987.
44. Теория государства и права. Курс лекцій. Под ред. Н.И.Мотузова, А.В.Малько, -Москва: Юристь, 2000.
45. Участь профспілок у політичному житті України / Ред. С.Коропчук. -К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2002.
46. Фарукшин М.Х. Политическая система общества // Социально политические науки, 1991, №5.
47. Фатхулин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. -Казань: Издательство Казанського Университета, 1987.
48. Філософія. Під ред. І.Ф. Надольного. Київ: Вікар, 1997.
49. Хропанюк В.Н. Теория государства и права, 1996.
50. Чиркин В.Е. Легализация и легитимизация государственной власти // Государство и право, 1995, №8.
51. Шабров о.Ф. Политическая система: демократия и управление обществом // Государство и право,. 1994, №5.
52. Якушин В.М. Політична система і політичний режим / Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка, 1993, №1.
-

 
 

Цікаве

Загрузка...