WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота

Держава в політичній системі суспільства - Дипломна робота

загальність їх кінцевої мети і завдань, єдність принципів побудови і функціонування, виникнення всіх державних і недержавних об'єднань тощо.
Укріплення і розвиток загальності і єдності всіх державних і суспільних організацій - свідчення подальшого розвитку демократії, яка забезпечує активну участь всіх членів суспільства в управлінні як державними, так і суспільними справами.
Взаємовідносини між ними будуються по-різному в залежності від місця і ролі тих чи інших суспільних формувань, від характеру їх діяльності, від поставлених перед ними цілей і завдань. Це - співпраця, взаємодопомога, координація, управління зі сторони держави діяльністю деяких суспільних організацій, визначення загального напрямку їх діяльності, нагляд і т.д. При цьому зберігається внутрішня самостійність суспільних організацій, їх відносна незалежність у вирішенні питань на основі принципів самоуправління і самодіяльності.
Правове закріплення різних аспектів діяльності суспільних організацій і їх взаємовідносин з державою сприяє їх укріпленню, розкриттю всіх закладених в них потенціальних можливостей [20; с.246-247].
Відповідно до ст. 8 ЗУ "Про об'єднання громадян" держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об'єднань громадян, легалізованих у порядку передбаченому цим законом.
Втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян, так само, як і
Втручання об'єднань громадян у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до цього ж закону ст. 14 говорить, що легалізація об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомленні про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які не легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною.
У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи.
Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів [3; с.300].
Об'єднання громадян тією чи іншою мірою беруть участь у політичному житті суспільства, у політичних відносинах із державою, і відтак взаємодіють (співпрацюють або конфліктують) із нею.
Взаємовідносини держави і об'єднань громадян мають правовий характер.
Об'єднання громадян - це добровільне громадське формування людей, створене на основі спільності інтересів для реалізації своїх прав і свобод.
Об'єднання громадян не є об'єктами управління з боку державних структур. Їх діяльність визначається статусом (положенням), цілями і завданнями їх створення, що не виходять за рамки закону. Беручи участь у соціально-політичному і культурному житті суспільства і держави, громадські організації та їх об'єднання реалізують права, передбачені статутами (положеннями).
До громадських об'єднань можна віднести політичні партії, соціально-економічні і соціально-культурні об'єднання, масові громадські рухи, асоціації, релігійні організації тощо. Основними з них є політичні партії і громадські організації.
Політична партія - добровільне об'єднання людей, що виражають волю певних соціальних груп, які прагнуть домогтися або утримати державну владу, впливають на політику держави відповідно до програми і статуту своєї діяльності [387; с.65].
Основний зміст діяльності будь-якої політичної партії - здобути політичну владу в державі та реалізовувати свої програмні цілі - економічні, політичні, ідейно-теоретичні, моральні за допомогою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Свої програмні цілі політичні партії проводять у життя через ідейно-політичну, організаційну, пропагандистську, державну (коли оволодівають державною владою) діяльність, виробляючи стратегію і тактику своєї поведінки на різних історичних етапах розвитку і за різних політичних умов.
Політичні партії забезпечують необхідний зв'язок між народом і представницьким механізмом правління. Саме через партії уряд можепрактично звернутися до мас за підтримкою, а маси через партії можуть критикувати керівництво і висувати вимоги до нього. Партії виступають динамічною силою розвитку політичної системи. І не тільки. Цивілізоване людство поки що не придумало нічого розумнішого та оперативнішого, ніж політична гра партій, у перебігу якої виробляються досяжні орієнтири суспільного розвитку і реалізуються національні інтереси держав.
У сучасних суспільствах, політичні партії виконують важливі соціально-значущі функції:
- виявлення, формування та обґрунтування інтересів суспільних груп;
- активізація та об'єднання суспільних груп;
- формування ідеології та політичних доктрин;
- участь у формуванні політичних систем, їхніх спільних принципів, компонентів;
- участь у боротьбі за владу в державі;
- участь у здійсненні державної влади;
- формування громадської думки;
- підготовка й висунення кадрів для апарату держави, професійних спілок [29; с.197-198].
В Україні членами політичних партій можуть бути лише її громадяни.
Громадська організація - добровільне об'єднання людей, створене ними для досягнення особистих і громадських цілей, що діє на засадах самоорганізації, самоврядування, самооплати (спілки, товариства, групи, об'єднання, не засновані урядом або міждержавною угодою). Наприклад, профспілки - громадські організації, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Профспілки створюються без безпосереднього дозволу на засадах вільного вибору їх членів.
В Україні громадська організація реєструється Міністерством юстиції, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.
Усі громадські об'єднання рівні перед законом [38; с.65-66].
На думку деяких вчених останнім часом значно активізувався процес утворення масових організацій і рухів, пожвавилась і їх діяльність. Причини активності зумовлені такими обставинами:
- наростанням явищ і процесів у різних сферах людського життя;
- загрозою війни із застосуванням зброї масового знищення;
- дедалі більшими руйнуваннями життєвого середовища людини - виникненням екологічної катастрофи;
- реакцією-відповіддю на наступ консервативних сил у різних країнах сучасного світу, які намагаються ущемити права, свободи людини, життєвий рівень людей;
- актуалізацією гуманістичних цінностей цінностей та ідеалів у суспільній свідомості й боротьбою за їхнє практичне втілення в життя;
- зростаючим культурним рівнем широких мас населення;
- стрімким розвитком усіх видів комунікацій, які полегшують спілкування людей та сприяють їхньому об'єднанню.
Громадські організації та рухи виникають із природної потреби сучасної людини бути співучасником у справах суспільства.
Вони звільняють людину від необхідності бути постійним учасником суспільно-політичного життя, самостійно вирішувати безліч проблем. Коли виникає потреба, організація може вимагати підпорядкування власних інтересів громадським; здійснення діяльності, в діяльності якої окремий член організації не

 
 

Цікаве

Загрузка...