WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Бюджетні відносини в Україні у складі Австрії та Австро-Угорщини - Реферат

Бюджетні відносини в Україні у складі Австрії та Австро-Угорщини - Реферат

витрачено на цю частину імперії лише 30 млн., у тому числі на українську частину Галичини припадало прибутків 26,6 млн. золотих ринських, а витрачено лише 19,3 млн.
Грошово-кредитна система. Головним банком імперії Габсбургів був емісійний Австро-Угорський банк, капітал якого в 1900 р. становив 210 млн. крон. У Галичині й на Буковині банк мав 12 філій, які здійснювали операції з іпотечними позиками, обліком векселів, приймали вклади на депозит, фінансували землевласників. Наприкінці XIX ст. майже 50 % усіх іпотечних операцій Австро-Угорського банку припадало на галицькі відділення. У 1909 р. банк видав 744 іпотечні позики на суму 59,7 млн. крон, з якої на Галичину припадало 27,7 млн. крон.
Буковинський Крайовийбанк видавав позики під зерно, земельне забезпечення, соло-векселі (прості векселі) та здійснював інші операції.
У 1903 р. усі справи цього банку перейшли до Буковинського земельного банку в Чернівцях. У 1890 р. земельні магната при сприянні Австро-Угорського та місцевих банків заснували Львівський парцеляційний банк, який мав на меті продаж землі великих землевласників за завищеними цінами. Так, у 1900 р. банк продавав морг землі за 1100 корон, а в 1905 р. - за 1800 корон, тоді як на Познанщині, де земля давала у 2 рази більше прибутку, морг землі продавався за 462 корони.
У 1868 р. у Галичині виник Селянський банк, або, як його називали, банк русти кальний, що фінансував буковинських селян. Банк надавав позики під 12 %річних під заставу нерухомого майна (землі).
За 11 років він надав 62 972 позики. У 1909 р. виник Український акціонерний земельний іпотечний банк з капіталом в 1 млн. корон. Акціонерами банку стали землевласники, торговці, промисловці. Банк випускав векселі, організовував інвестиції у торговельно-промислові підприємства. Банк провів у 1910 р. 310 операцій вартістю понад 400 корон на загальну суму 1,54 млн. корон, у 1911 р. - на суму 1,88 млн. корон.
Значну роль почав відігравати на початку XX ст. Промисловий банк у Львові з акціонерним капіталом у 10 млн. корон.
Перед Першою світовою війною всю банківську систему Західної України контролювали австро-угорські та німецькі банки.
Кредитні ресурси могли надавати також і кредитні спілки, які виникали із зародженням кооперативного руху. Ще до появи закону 1873 р. в Галичині діяли кооперативи, засновані поляками. У 1874 р. у Львові польськими кооператорами було створено Союз заробіткових і господарських товариств, до якого входив 51 кредитний і сім промислово-торговельних кооперативів, які налічували 17 175 членів.
До перших українізованих кооперативів належить кредитна спілка "Віра", яка була створена в 1878 р. у містечку Тисмениця Тлумацького повіту. Ідеї української кооперації в цей час пропагувались на сторінках газети "Діло".
У 1910 р. українські підприємці організували перші національні спілки для збуту худоби. У 1911 р. таких спілок було 62, і для керівництва ними був створений Крайовий союз купівлі та збуту худоби.
Кредитні спілки надавали кредит під менші процента, ніж розвинене тоді лихварство.
У 1898 р. було створено Крайовий союз кредитний (КСК) - перший західноукраїнський союз, який об'єднав і підпорядкував значну частину кредитних кооперативів. Союз надавав їм допомогу в роботі, видавав друковану продукцію. У 1913 р. КСК налічував 906 членів, у тому числі 427 кооперативів. Його фонд за вкладами становив 1,7 млн. корон, а загальний оборот - 106 млн. корон. Усього ж на Галичині в 1913 р. налічувалось 1011 українських кредитних спілок.
Розглянемо грошову систему, що діяла в цей час на західноукраїнських землях. Австрія з німецькими державами в 1857 р. підписали конвенцію, згідно з якою карбувалися нові гульдени: австрійський, що дорівнював 2/3 таляра, або 20 срібних грошів, і південно-німецький - 4/7 таляра, або 17 і 1/7 гроша. Австрійський гульден (флорин) важив майже 12,34 г (11,1 г чистого срібла) і становив 100 крейцарів. 3 1870 р. випускали також золоті австрійські монети вартістю 4 і 8 гульденів, що важили відповідно 3,2 і 6,5 г. 3 1892 р. грошовою одиницею Австро-Угорщини стала корона. 3 того часу гульден не карбували, але він залишався в обігу до 1899 р. (1 гульден - = 2 коронам). Карбувались також золоті монети вартістю 20 і 10 корон (10 корон = 3,049 г золота) і срібні вартістю 1, 2 та 5 корон. Випускались також паперові гроші вартістю 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000, 10 000 корон. Австро-Угорська корона була в обігу до 1918 р.
?
Висновки
1. За період з кінця XVIII до початку XIX ст. на українських землях сформувався товарний тип господарювання, що обумовив появу нових верств суспільства - капіталістів та найманих робітників.
2. Економіка українських земель, що перебували під владою інших держав, хоч і набула певного розвитку, здебільшого слугувала інтересам цих держав.
3. Унаслідок військових дій, в яких брали участь держави, до складу яких входили українські землі, людські, матеріальні та фінансові ресурси цих земель зазнали відчутних втрат.
4. Перебування під владою інших держав негативно позначилося не лише на економіці обох частин України, а й на національній, освітній, культурній, релігійній сферах суспільного життя.
5. Перебуваючи під владою інших держав, український народ підтвердив, що справа національного відродження притаманна йому генетично, і за найменших сприятливих умов це проявляється.
6. На арену боротьби за спільні інтереси наприкінці XIX ст. виступили політичні партії, які надалі почали відігравати провідну роль у суспільстві при вирішенні основних питань розвитку. Зародження і становления українських політичних партій продемонструвало наявність внутрішніх суперечностей, що призводило до роз'єднання і об'єднання з іншими трупами. Проводячи паралель із кінцем XX - початком XXI ст. можна відзначити, що ці процеси віддзеркалюють ментальність українського народу.
7. Перебування під владою інших держав не сприяє утриманню інтелектуального фонду нації, і відбуваються процеси його міграції до центру.
8. Запровадження правових норм інших держав на території України не сприяє суспільному прогресу, оскільки не може враховувати історичних традицій корінного населення.
Використана література:
1. Пасічник Ю.В Бюджетна система: Навч. посібник - Черкаси: Відлуння, 1999.- с.376
2. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я Бюджетна система - К.:КНЕУ, 2000, - 208 с.
3. Субтельний О. Україна: Історія /пер. з англ. Ю.І. Шевчука.- 3-є вид. - К.:Либідь, 1993,- 720с.
4. Деркач Н.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні. - Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - 257с.
5. Пасічник Ю.В., Бюджетна система України та зарубіжних країн:Навч.посіб.,К.:2003 - 523с.

 
 

Цікаве

Загрузка...