WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Вчення про державу і право Німеччини - Реферат

Вчення про державу і право Німеччини - Реферат

ферейнами розуміються союзи облич, з якими вхідні в їхній склад обличчя зв'язані членськими правами й обов'язками. Ці союзи можуть бути або господарськими (такими, котрі переслідують мети витягу прибутку), або негосподарськими (такими, котрі переслідують культурні, наукові цілі).
Сімейне право
ГГУ визнало єдиною законною формою шлюбу цивільний шлюб.
Шлюбний вік для жінок - 16 років, для чоловіків - 21 рік. Перешкодами для дійсності шлюбу можуть служити факт близького чи споріднення властивості; не дозволялося вступати в новий шлюб жінці протягом 300 днів із дня припинення попереднього. Характерним тільки для німецького законодавства є заборона "одружуватися розведеному по перелюбству чоловіку з обличчям, з яким він зробив це перелюбство" (параграф 1312 ГГУ).
Висновку шлюбу передує заручення - договір, з якого випливає обопільний обов'язок стримати своє слово й одружитися. Порушення цього договору зобов'язує винного до відшкодування витрат, зроблених іншою стороною через майбутній шлюбу, і відшкодування морального збитку.
Підставами для розводу ГГУ визнає:
" перелюбство і деякі інші "противні моральності" провини (параграф 1565);
" зазіхання на життя іншого чоловіка (параграф 1566);
" зловмисне залишення (параграф 1567);
" грубе порушення шлюбних чи обов'язків "безчесне поводження, що глибоко розхитало подружні відносини" (параграф 1568);
" "важку і безнадійну хворобу" (параграф 1569).
Особисті взаємини чоловіків випливають з параграфа 1354, що закріплює чільне положення в родині. Однак ГГУ не проголошує влади чоловіка над особистістю дружини: дружина може не коритися, якщо чоловік зловживає подружнім правом. Замужня жінка дієздатна, хоча її дієздатність обмежена. Їй належить право мати професійні чи заняття займатися промислом, вести господарське підприємство, однак, на це потрібно згода чоловіка. Майнові відносини чоловіків визначаються шлюбним договором.
Взаємини між дітьми і батьками будуються на принципі здійснення батьківської влади батьком. До матері батьківська влада переходить лише післясмерті чи батька позбавлення його батьківських прав. Але і тоді до матері може бути призначений радник, що контролює її дії. Позашлюбні діти стосовно матері і її родичів займають юридичне положення законних дітей (параграф 1705 ГГУ). Незаконна дитина і його батько не визнавалися такими що відбулися в спорідненні (параграф 1589 ГГУ). Правда, позашлюбна дитина могла жадати від батька надання змісту відповідно суспільному становищу матері до досягнення 16-літнього віку (параграф 1708). Однак такий обов'язок батька відпадав, якщо мати в період зачаття знаходилася в близькості з іншим чоловіком.
Зі створенням єдиної Німеччини в 1871 р. на всій її території було введено в дію Карний кодекс Північно-Німецького союзу 1870 р. Воно складалося з трьох частин. У першій містилися положення про розмежуванні злочинних діянь на злочини, провини і поліцейські порушення; про відповідальність німецьких громадян у випадку здійснення правопорушень за кордоном і деякі інші вступні постанови. В другій частині викладалися загальні питання карного права: про стадії злочину, про співучасть, про зм'якшуючі й обтяжуючих обставинах. Третя частина містила в собі норми, що стосуються окремих видів злочинів, тобто являла собою особливу частину кодексу.
Серед злочинів на першому місці стояли державні: образа імператора і місцевих государів, підробка грошей, заклики до непокори державній владі і т.п.
Кодекс називає також злочину проти суспільного порядку: підстава таємних організацій, участь у союзі, метою якого була незаконна протидія застосуванню чи законів заходів органів керування. Спеціальна глава присвячена злочинам проти релігії. Значна увага кодекс приділяє злочинам проти власності й особистості.
Карний кодекс містив особливий відділ, присвячений питанню про торгову неспроможність. Тут мова йшла про банкрутів, що заподіяли шкоду своїм кредиторам, що порушують порядок ведення справ.
Висновок
Історію розвитку Німецької держави можна представити як синусоїду: Крива історія те неухильно рухається нагору, досягаючи вищої крапки, але потім випливає період кризи і різкого спаду. Цей процес можна простежити на етапах боротьби за об'єднання Німеччини. Вищою крапкою тут була революція 1848р., що мала на меті об'єднання держави "знизу" шляхом створення демократичної республіки. Але революція зазнає поразки і хвиля демократичного підйому змінюється феодальною реакцією. Однак феодальні елементи, зв'язані з капіталістичним способом виробництва, пішли на угоду з буржуазією. При цьому монархічний лад держави і багато інших феодальних інститутів залишилися недоторканими. Об'єднання Німеччини насильницьким шляхом "зверху" і створенні імперії дало могутній поштовх розвитку капіталістичних відносин. Німеччина різко виривається вперед у порівнянні з іншими країнами.
Поразка в I-ій світовій війні нанесло важку втрату німецькій економіці. Внутрішньополітична нестабільність, важка економічна криза 1929 р. стали причиною недовговічності Веймарської республіки. Теорії "соціального партнерства" і "народного капіталізму" не могли бути реалізовані в даній ситуації. Мобілізаційною антикризовою структурою влади стала фашистська диктатура.
Період після II-ої світової війни для Західної Німеччини - це період відродження демократичних інститутів державної влади, створення постійно діючих антикризових механізмів, державного регулювання економіки і соціальних відносин. Це період створення гуманного суспільства, капіталізму "з людським обличчям". Усвідомлення переваг цього ладу привело до добровільного приєднання Східної Німеччини до ФРН. Це остаточне возз'єднання Німецької держави стало найвищою точкою в історії його розвитку.
Список використаної літератури
1. История государства и права зарубежных стран / Под ред.О.А.Жидкова и И.А.Крашенинниковой. - Ч. 1, 2. - М., 1988.
2. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. - К., 2001.
3. Сборник документов по всеобщей истории государства и права / Сост. К.Е.Ливанцева. - Л., 1987.
4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред.З.М.Черниловского. - М., 1984.
5. Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К., 2003.
6. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Практикум. - Вид. 2-е. - К., 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...