WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Джерела та основні риси римського права. Джерела права періоду імперії - Реферат

Джерела та основні риси римського права. Джерела права періоду імперії - Реферат

Дванадцять таблиць були основним джерелом римського права, як публічного, так і приватного (foils omnis public! privatique juris) [II. 7; 30]". Вони встановлюють обов'язковість судоговорення.
Справжній і повний текст Законів XII Таблиць невідомий, у традиції римського права існує декілька переконливих спроб їхньої реконструкції і систематизації на підставі цитат з інших римських юридичних джерел класичної епохи. Значення справжніх визнане за приблизно 140 положеннями, які систематизовані по розділах: Про виклик до суду (Табл. I), Про вирішення позовів (Табл. II), Про боргове рабство (Табл. Ш), Про порядок манципації при угодах (Табл. IV), Про заповіт і сімейні справи (Табл. V), Про користування земельною ділянкою (Табл. VI), Про злодійство (Табл. VII), Про особисту образу (Табл. VIII), Про карні покарання (Табл. IX), Про порядок похорону і церемоній (Табл. X), Про публічні справи в місті (Табл. XI), Про заборону привілеїв (Табл. XII).
Багато з положень древніх законів були малозрозумілі вже в століття Ціцерона, але у всякому разі вони охопили всі найважливіші сфери юридичної практики. За словами того ж Ціцерона, "для всякого, хто шукає основ і джерел права, одна невелика книга законів Дванадцяти таблиць вагою свого авторитету й обсягом користі воістину перевершує всі бібліотеки філософів".
Однак законам Дванадцяти таблиць присущі багато недоліків древнього права: казуістичність (виклад розпоряджень не в загальному виді, а стосовно до конкретних випадків), неповнота (багато положень закону малися на увазі, не обговорювалися і не вимагали запису), недостатня систематизованість (норми приватної і публічної вдачі, процесуальні норми могли бути викладені підряд), формалізм (вимога проголошення деяких фраз, запинка в який тягнула поразку справи в суді, недійсність договору і т.п.).
Закони XII Таблиць заснували розвиток того, що стало узагальнено називатися римським загальногромадянським правом і складалося з двох основних форм - понтифікального тлумачення і наступного законодавства - jus civile.
Право власності. Важливою рисою римського права власності був поділ речей на два типи - res mancipi і res nec mancipi. До першого типу відносилася земля (спочатку біля Риму, а потім уся земля в Італії взагалі), робоча худоба, раби, будинки і спорудження, тобто об'єкти традиційно общинної власності.
До другого типу відносилися всі інші речі, володіння якими могло бути індивідуалізоване.
Для відчуження речей першого категорії-продажу, міни, дарування й ін. - було потрібно дотримання формальностей, що носили назву манципації. Слово це відбулося від "manus" - рука й укладає в собі образне уявлення про перехід власності при накладенні руки на придбану річ. Наклавши руку, потрібно було ще сказати: "я затверджую, що ця річ належить мені по праву квірітів..." (тобто нащадків обожненого Ромула-Квіріна).
Манципація повідомляла набувачу незаперечне право власності на річ. Сплати грошей без манципації було ще недостатньо, як бачимо, для виникнення права власності.
Варто ще сказати, що передача манціпованої речі відбувалася в урочистій формі, у присутності 5 свідків і ваготримача з вагами і міддю. Останнє вказує на те, що обряд манципації виник до появи карбованої монети - аса, але мідь у визначеній сторонами вазі уже фігурувала як загальний еквівалент. Формальності ж служили запам'ятовуванню угоди, якщо коли-небудь, у майбутньому часі, виникне зв'язана з нею суперечка про власність.
Всі інші речі, навіть і дорогоцінні, переходили за допомогою простої традиції, тобто безформальної передачі на умовах, установлених договором закупівлі-продажу, міни, дарування й ін.
Старий раб, як і старий кінь, вимагали - при переході з рук у руки - манципації. Дорогоцінна ваза - традиції. Перші дві речі відносилися до розряду знарядь і засобів виробництва; по своєму походженню вони тяжіють до верховної колективної власності римської громади, тоді як ваза, прикраса, як і всяка інша повсякденна річ були як споконвічно, так і в наступному часі предметами індивідуальної власності. І в цьому вся справа!
Вже в найдавніший період складається порядок, відповідно до якого, право власності на річ могло виникнути внаслідок тривалого володіння річчю. (VI,3: Давнина володіння у відношенні земельної ділянки (установлювалася) у два роки, у відношенні всіх інших речей - в один рік. ).
Особливим видом речового права, зафіксованим у Законах XII таблиць є сервітути, норми права, що обмежують права власників на приналежне їм майно а також наділяє суб'єкта поруч прав на майно йому не приналежне.
У Законах XII таблиць власнику прямо пропонувалося:
" Залишати незабудоване місце навколо будинку (VII.1.);
" Відступати від границь ділянки на визначену відстань (VII.2.);
" Обрізати дерева на висоті 15 футів, щоб не заподіювати шкода сусідній ділянці (VII. 9а);
Крім цього надавалося право проходу по чужій землі "Нехай (власники пришляхових ділянок) огороджують дорогу, якщо вони не мостять її каменем, нехай їде на в'ючній тварині, де побажає" . Власники ділянок мали право при визначених обставинах користатися продуктами принесеними чужою власністю: "VII.9б. Законом XII таблиць дозволялося збирати жолуді, що падають із сусідньої ділянки" , а також звертатися з позовом до власника власності, що наносить збиток "VII.10. Якщо дерево із сусідньої ділянки схилилося вітром на твою ділянку, ти на підставі Закону XII таблиць можеш пред'явити позов про збирання його".
Згідно ХІІ таблиць викликаний повинен з'явитися в суд. Закони Дванадцяти таблиць починалися словами: "Якщо викликають на суд, нехай йде" (Si in jus vocat, ito). Влада, однак, не приймає заходів до виклику відповідача; позивач повинен привести його сам. Суд являє собою передусім змагання, державні органи регулюють судовий процес і виступають як би в ролі третейського судді. Однак закони Дванадцяти таблиць передбачають обов'язкове виконання рішень, винесених судовою владою. Закони Дванадцяти таблиць свідчать про успіх світського права (jus), але разом з тим судоговорення обставлено рядом формул і обрядів, недотримання яких може привести до втрати позову.
Закони Дванадцяти таблиць в своїх встановленнях відображають розвиток обміну. Нам відомий один з основних способів придбання власності манціпація.
Це був особливий обряд, який передбачав обов'язкову присутність придбавача речі і колишнього власника (відчуждателя). Крім того, повинні були бути присутніми п'ять повнолітніх громадян як свідки і шостий, що тримав мідну вагу. Придбавач, торкаючись рукою предмета, що передається, ударяв шматочком міді (що символізував плату за річ) об вагу, передавав його відчуждателю і вимовляв певну формулу.
Законам Дванадцяти таблиць відоме розділення всіх речей на дві категорії: речі, відчужувані шляхом манципації (res mancipi), і речі, які не можна було передавати шляхом манципації (res пес mancipi). Визначення цих понять відоме нам з творів юристів імператорського періоду. Вони відносили до першої категорії (res

 
 

Цікаве

Загрузка...