WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Вступ до навчального курсу - Реферат

Вступ до навчального курсу - Реферат


Реферат
на тему:
Вступ до навчального курсу
"Історія держави і права"
1. Значення навчального курсу
"Історія держави і права України"
24 серпня 1991 p. Верховна Рада нашої республіки проголосила утворення самостійної незалежної держави - України. Цей історичний акт продовжив багатовікову традицію державності в Україні. Він поставив перед народом України творчі завдання величезної ваги - побудову демократичної, правової держави. Кожний громадянин і перш за все молодь української держави мають визначити свою роль і місце у її розбудові.
Природно, що у незалежній Україні велика увага має приділятися підготовці висококваліфікованих спеціалістів, здатних продовжувати традиції української державності, основні моменти якої висвітлюються у курсі історії держави і права України. Опора на історичний досвід має допомогти юристу зайняти тверду громадянську позицію у складностях сучасного життя.
В той же час не може не хвилювати, що у суспільно-політичній свідомості народу України відбувається протистояння в ставленні до історичною минулого нашого народу, нашої держави, до її визвольних шляхів. Іноді це протистояння, на жаль, тягне за собою відхід від історичної правди. Суспільно-політичне примирення громадян нашої Вітчизни було б важливим кроком до консолідації всіх політичних сил країни, до правди і справедливості в оцінці нашої історії. Сподіваємося, що вивчення історії держави і права України в юридичних закладах республіки сприятиме просуванню до цієї правди і справедливості.
2. Предмет науки історії держави і права України
Предметом науки історії держави і права України є вивчення виникнення, розвитку і зміни типів та форм держави і права, а також державних органів і правових інститутів народів, то населяли і населяють територію України. Наш підручник пропонує студентам історію боротьби українською народу за утвердження в Україні державності, мрія про яку зародилася ще в сивій давнині.
Як наука історія держави і права України є частиною людства, тісно пов'язаною з історією народного господарства, культури, науки та інших галузей людської діяльності. В той же час вона зберігає відносну самостійність і має чітко виражений об'єкт дослідження Тому історія держави і права України є також наукою юридичною, однією з фундаментальних державно-правових дисциплін. Саме з цих позицій вона охоплює розвиток усіх аспектів еволюції держави на території України - її державний механізм, форму державної єдності, право.
Виникненню тих чи інших державних або правових інститутів передують відповідні ідеї. Проте наука історії держави і права України спеціально не займається вивченням таких ідей, враховуючи, що вони глибоко висвітлюються в самостійному навчальному курсі історії вчень про державу і право. Тому в даному підручнику про ці ідеї згадується лише у загальній формі.
Існує певна схожість історії держави і права з теорією держави і права. Але принципова відмінність між ними в тому, то теорія держави і права вивчає переважно загальні закономірності розвитку держави і права різних народів і суспільно-економічних формацій, а історія держави і права займається конкретними державно-правовими системами, їхніми особливостями та характерними рисами. Історія держави і права використовує узагальнення та понятійний апарат, розроблені теорією держави і права, і в той же час дає конкретний державно-правовий матеріал для таких узагальнень.
Слід мати на увазі, що історія держави і права вивчає політичні та правові інститути аж до сьогодення, тому вона стикується з чинним правом, допомагаючи певною мірою зрозуміти його сутність, негативні та позитивні сторони. Історико-правова наука, вивчаючи та узагальнюючи досвід минулого, сприяє пізнанню і використанню закономірностей суспільного розвитку, уникненню повторення помилок. Проте це можливе лише за умови правдивості історико-правового матеріалу. Користуватися недостовірними даними про минуле - виходить робити недостовірний прогноз і на майбутнє.
3. Періодизація історії держави і права України
Курс "Історії держави і права України" хронологічно можна поділити на дві великі частини.
У першій з них можна виділити перший етап історії держави і права України: від часу появи перших державних утворень на території України у Північному Причорномор'ї і Приазов'ї (те до нової ери) і закінчується часом, який передував Лютневій демократичній революції.
В межах цього першого етапу історії держави і права України досить чітко виділяються такі періоди 1) перші державні утворення і право на території Північного Причорномор'я і Приазов'я (середина І тис. до н.е. - V ст. н.е.); 2) становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VI - початок XII ст.); 3) держава і право феодально-роздробленої Русі (XII-XIV ст.); 4) суспільно-політичний лад і право в українських землях під владою іноземних загарбників (кінець XIV - перша половина XVII ст.); 5) формування Української національної держави та її розвиток у період народно-визвольної війни 1648-1654 pp., автономія України у складі Росії у другій половині XVII ст.; 6) суспільно-політичний лад і право України в період обмеження її автономії царатом (перша половина XVIII ст.); 7) кінцева ліквідація царатом автономного устрою України (друга половина XV111 ст.);
8) суспільно-політичний лад і право України у складі Російської імперії (перша половина XIX ст.); 9) суспільно-політичний лад і право України в період проведення в Росії буржуазних реформ (друга половина XIX ст.); 10) суспільно-політичний лад і право України на початку XX ст. (до лютого

 
 

Цікаве

Загрузка...