WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття, ознаки та види правомірної поведінки - Реферат

Поняття, ознаки та види правомірної поведінки - Реферат

балансування поведінки на межі між правомірноюі неправомірною.
2. Соціальні - соціальна напруженість як результат ослаблення соціальної відповідальності держави і неврівноваженості соціальної політики. Нерегулярною оплатою праці, підвищенням плати за комунальні послуги, низьким рівнем соціального забезпечення (за наявності інфляції) держава вільно або мимоволі провокує (незалежно від соціально-психологічної нестійкості особи) нестабільність правомірної поведінки.
3. Політичні - розпад СРСР, скасування однопартійної системи, утвердження ідеологічного і політичного плюралізму, труднощі формування політичної системи українського суспільства виявили непідготовленість демократичних громадських сил до швидких історичних перетворень, відсутність прагматичної демократичної ідеології і політики для перехідного періоду. Це привело до політичної хиткості суспільства, яка спричинила й нестабільність правомірної поведінки громадян.
4. Ідеологічні - падіння колишніх ідеалів, низький рівень правосвідомості як наслідок руйнування системи правового виховання, що існувала раніше, і лише започатковане формування нової. Правосвідомість громадянина виявилася непідготовленою до зняття криміналу з багатьох діянь, що вважалися раніше злочинними (спекуляція товарами, приватнопідприємницька діяльність, комерційне посередництво та ін.), і одночасного вступу в дію принципу "дозволено все, що не заборонено законом". Свободу вибору громадянин сприйняв як вседозволеність. Межа між правомірною і неправомірною поведінкою була стерта.
5. Юридичні:
а) в галузі правотворчості - відсутність послідовності, логічності в прийнятих законах і підзаконних актах, їх суперечливість підривають віру в якість законів, служать підставою для правового нігілізму (наприклад, нормативні акти про податки є неконкретними, неповними, казуїстичними);
б) в галузі правоохоронної діяльності - слабке розкриття злочинності, корумпованість створюють умови для можливості обійти закон, породжують хиткість правомірної поведінки.
Щоб правомірна поведінка перетворилася на норму життя для переважної більшості населення, необхідні розвинута економіка, достатня для задоволення життєвих запитів громадян, стабільний демократичний політичний режим, додержання законності всіма посадовими особами і громадянами, високий рівень правової культури .
2. Склад і види правомірної поведінки
Склад правомірної поведінки - це система ознак поведінки, яка відповідає розпорядженням права.
Таблиця 1
Склад правомірної поведінки
Суб'єкт Суб'єктивна сторона Об'єкт Об'єктивна сторона
- суб'єкти права: фізичні та юридичні особи, які визнані дієздатними і деліктоздатними, тобто здатними здійснювати свої права і обов'язки та нести юридичну відповідальність - внутрішнє ставлення (зацікавленість, байдужість) суб'єкта права до своєї діяльності та її результатів, визначення якості вчинків з яких складається поведінка, їх оцінка - явища навколишнього середовища, на які спрямовані правомірні вчинки: матеріальні та нематеріальні блага, суспільні відносини - зовнішня форма вираження правомірних вчин
ків: дія чи бездіяльність; їх корисні результати; причинний зв'язок між діяннями та їх наслідками
Залежно від характеру правових розпоряджень розрізняють такі види правомірної поведінки:
Належна (соціальні) необхідна) Можлива
(соціальна допустима):
(захист батьківщини, виконання трудових обов'язків, додержання правил дорожнього руху та ін.)
- Закріплюється в імперативних нормах як обов 'язки та за-безпечується, крім як в інші способи, державним примусом. - бажана (участь у виборах, оскарження неправомірних дій посадових осіб, вступ до шлюбу); - небажана (розлучення, страйк та ін.). - Закріплюється, як правило, у диспозитивних нормах як права суб'єкта, а не як його обов'язки, реалізується відповідно до його волі (інтересу) і забезпечується державою.
За об'єктивною стороною правомірна поведінка виражається в:
- дії;
- бездіяльності (наприклад, відмова обвинуваченого від дачі показань).
За особливостями суб'єктивної сторони розрізняють такі види правомірної (законослухняної) поведінки: активну; звичайну (звичну); пасивну (конформістську - її різновид); маргінальну.
Активна правомірна поведінка - це вид правомірної поведінки, який полягає в цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб, пов'язаній з реалізацією своїх прав, обов'язків, компетенції в рамках правових норм і пов'язаний з додатковими витратами часу, енергії, а іноді й матеріальних коштів.
Звичайна (звична) правомірна поведінка - це вид законослухняної поведінки, що являє собою повсякденну службову, побутову та іншу діяльність людини, яка відповідає розпорядженням правових норм, стала звичкою і не потребує додаткових витрат і зусиль. Необхідність здійснення поведінки лише правомірним чином стала для такої людини звичною, навіть неусвідомленою в усіх аспектах. Пасивна правомірна поведінка - це вид правомірної поведінки, який виявляється в бездіяльності, умисному невикористанні суб'єктом належних йому прав і обов'язків: неучасті у виборах тощо. Пасивна позиція призводить до конформістської поведінки, тобто пасивно-пристосовницької, яка не відрізняється від поведінки інших (принцип: "роби так, як роблять інші") - до підпорядкування суб'єкта груповим стандартам і вимогам .
Маргінальна поведінка - це вид поведінки, який характеризується "проміжним" (прикордонним) між правомірним і протиправним станом особи. Маргінальна поведінка особи виражається в готовності до протиправних дій у разі зменшення нагляду за її поведінкою, але не стає антисуспільною, не призводить до правопорушення через страх юридичної відповідальності (на-приклад, пасажир оплатив проїзд в автобусі лише тому, що в нього зайшов контролер).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / За редакцією В.В.Копєйчикова. - К.: Юрінком, 2002.
2. Кутафіє О.Е. Основи держави і права: Навчальний посібник для поступаючих у вузи. - М.: Юрист, 1996.
3. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. - М., 1999.
4. Основи теорії права: Навчальний посібник / А.А.Нечитайленко - Харків, 2000.
5. Основи загальної теорії держави і права: Навчальний посібник / П.М.Рабінович. - К.: ШСДО,1995.
6. Павлюк М.І. Правознавство. Підручник. - К., 2002.
7. Скакун О.Ф.Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
8. Словник-довідник юриста. - Харків, 2001.
9. Теорія держави: Навч. посібник/ М.С.Кельман -Тернопіль, 2002.
10. Теория государства и права: Підручник / під ред. В.М.Корельского і В.Д.Перевалова - М., 2001.
11. Теория права: Підручник / С.С.Алексєєв - видавництво БЕК, Харьков, 2001.
12. Шульженко Ф. П. Держава і право в суспільно-політичній думці України: основні етапи розвитку. - К., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...