WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Становлення правової держави в Україні - Курсова робота

Становлення правової держави в Україні - Курсова робота

і те й інше є ознаки не правової, а поліцейської держави. Суть держави правової - саме в характері законів, їхній відповідності правовій природі речей, спрямованості на забезпечення суверенітету особистості. Ще Гегель підкреслював, що гарні закони ведуть до процвітання держави, а вільна власність є основною умовою блиску його. 5
У найбільш розвинутому буржуазно-демократичному виді концепція правової держави є соціальною цінністю всього людства, вдалим сполученням загальнолюдських і класових інтересів. У основі правової держави, по-перше, повинна лежати правова економіка, а не командно-казармена, приречена на деградацію через відсутність внутрішніх стимулів до праці. А, по-друге, основою правового ладу служить розвинуте цивільне суспільство. Цивільне суспільство - система економічних, духовних, культурних, моральних, релігійних і інших відношень індивідів, вільно й добровільно об'єднаних в спілки, асоціації, корпорації для задоволення своїх духовних і матеріальних потреб і інтересів. Воно будується на принципі самоврядності, захищено
4 Конституція України. - Ст. 1.
5 Т. А. Гуменюк - О едином правовом пространстве как условии формирования правового государства. А. 1994. С. 32
традиціями, звичаями, моральними нормами і правом втручання держави. Держава - лише форма суспільства. У антиправовій (тоталітарній, моновладній) державі особистість, суспільство і народ протипоставлені державі як політичному апарату влади, відчужені від нього. Там немає громадян, є піддані. Цивільне суспільство припускає наявність численних незалежних спілок, інститутів і організацій, що служать бар'єром проти монополізму і зазіхань державних органів. Поняття цивільного суспільства має на увазі не тільки "цівільність", відомий ступінь політичної свободи, але і "буржуазність", тобто економічну незалежність людини, можливість одержати прибуток не з рук держави.
Розгортання всього комплексу інститутів держави в демократичному суспільстві усуває домінування політичної влади, усуває або різко обмежує прояви її негативних сторін. Серед великого комплексу інститутів, характерних для розвинутої держави в умовах демократії, необхідно зазначити, зокрема, на такі: мандат народу на здійснення влади, насамперед шляхом формування представницьких органів, що виконують законодавчі і контрольні функції; наявність муніципального самоврядування; підпорядкованість усіх підрозділів влади закону; незалежне і сильне правосуддя; наявність державної влади в окремих блоках, включаючи виконавчу владу. 6
В основі правової економіки лежить принцип "від кожного по спроможностях - кожному по праці. Це соціально-правовий масштаб міри регулювання праці і споживання. Щоб відновити правові принципи в економіці, варто відродити ряд свобод: 1) відчинити простір усім видам власності; 2) замінити адміністративні накази договорами, заснованими на рівності сторін, 3) зробити чільний принцип "дозволене усе, що не заборонено", 4) забезпечити еквівалентний характер обміну, 5) затвердити рівноправність і сумлінність у виборі партнера, 6) не обмежувати ініціативу і підприємливість. Правова економіка і цивільне суспільство - перехід від розподільного суспільства до ринкового - це глибинні, сутнісні передумови формування правової держави. 7
Правова держава - це держава, що обслуговує потреби
6 Фаткуллин Ф. Н. Основные учения о праве и государстве: Учебное пособие. - Казань: Изд. КФЭИ, 1997.С.45
7 ХропанкжВ. Н. Теория государства и права.: Учебное пособие для высших учебных заведений . M. I995.С.78
цивільного суспільства і правової економіки, призначення якого -забезпечити свободу і добробут. Вона подконтрольна цивільному суспільству і будується на еквівалентності обмінюванних благ, на фактичному співвідношенні суспільного попиту і пропозиції, відповідальна за правопорядок, що гарантує людині свободу і безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав людини.
Правова держава - це демократична держава, де забезпечується панування права, верховенство закону, рівність усіх перед законом і незалежним судом, де признаються і гарантуються права і свободи людини і де в основу організації державної влади покладений принцип поділів законодавчої, виконавчої і судової влади.
Сучасна правова держава - це демократична держава, у якій забезпечуються права і свободи, участь народу в здійсненні влади (безпосередньо або через представників)8 . Це припускає високий рівень правової і політичної культури, розвинуте цивільне суспільство. У правовій державі забезпечується можливість у рамках закону відстоювати і пропагувати свої погляди і переконання, що знаходить своє вираження, зокрема у формуванні і функціонуванні політичних партій, суспільних об'єднань, у політичному плюралізмі, у свободі преси і т.п.
Отже, кажучи простими словами, правова держава - це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечується максимальне здійснення, охорона і захист основних прав людини. Саме така держава є одним з найвизначніших загально-людських політико-юридичних ідеалів.
8 Спиридонов Л.И. Теория государства и права. СПб., 1995.С.89
1.2 Ознаки правової держави.
1. Верховенство закону у всіх сферах життя суспільства
2. Діяльність органів правової держави базується на
принципі поділу влади на законодавчу, виконавчу і
судову.
3. Взаємна відповідальність особистості і держави.
4. Реальність прав і свобод громадянина, їх правова і
соціальна захищеність.
5. Політичний і ідеологічний плюралізм, що полягає у
вільному функціонуванні різноманітних партій,
організацій, об'єднань, що діють у рамках конституції,
наявності різноманітних ідеологічних концепцій, течій,
поглядів.
6. Стабільність законності і правопорядку в суспільстві.
До числа додаткових чинників і умов становлення правової
держави, певне, можна віднести такі:
o подолання правового нігілізму в масовій свідомості;
o виробітка високої політико-правової грамотності;
o поява діючої спроможності протистояти сваволі;
o розмежування партійних і державних функцій;
o встановлення парламентської системи керування
державою;
o торжество політико-правового плюралізму;
o виробітка нового правового мислення і правових традицій, у
тому числі:
а) подолання вузьконормативного сприйняття правової
дійсності, трактування права як продукту владно-примусової
нормотворчості;
б) відмова від догматичного коментування й апології
сформованого законодавства;
в) подолання декоративності юридичних норм; г)
вихід юридичної науки із самоізоляції і використання загальнолюдського досвіду. Суверенна правова влада
повинна бути протипоставлена будь-яким проявамодержавлення. Відторгнення правової державності можливо по двох каналах: державно-владному і законодавчому. До політичних важелів можуть рватися різноманітні переродженські антиправові структури, свого роду політичні аномалії (авторитарна тиранія,

 
 

Цікаве

Загрузка...