WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні - Дипломна робота

Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні - Дипломна робота

прокуратури, у тому числі, загального нагляду.
14. В краіні числяться більше 40 різних контролюючих органів. Але багаточисленні податкові адміністраціі, цінові інспекціі, регіональні управління Національного банку і Фонду державного майна, Контрольно-ревізійноі сліжби та інші, покладенний на них нагляд за дотриманням закону, м'яко кажучи невідповідає Конституціі.
Навряд чи можна досягти цього,відмовившись від прокурорського нагляду, мета якого - забезпечення верховенства Закону, зміцнення законності, захист прав і свобод громадян1.
1.Котелець А. Особливості правозастосовчоі діяльності органів прокуратури у сфері екологіі.//Право Украіни.-1998.-С.67.
Список
використаних першоджерел та літератури
І
Документальні та оповідальні джерела
Виступ Президента України Л.Кучми на розширеній колегії Генеральної прокуратури України 9 липня 1996 року "Роль і завдання органів прокуратури в реалізації положень нової Конституції України". // Урядовий кур'єр.- 1996.- №129.- 130.- 13 липня.
Закон України "Про Антимонопольний комітет України". // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- №50.- С.472
Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- №13.- С.111.
Закон України "Про державну податкову службу". // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №5- С.84.
Закони України.- К,1996.- Т.1-3.
Конституція України. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- С.141.
Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Схвалена постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997р. // Відомості Верховної Ради України.- К,1997.- №10.- С.85.
Стратегія і досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом. // Матеріали міжнародної наукової конференції.- К,1995.- С.43-47.
ІІ
Література
Абрамов Н. О прокуратуре : общий надзор и предъявление исков в судах.// Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- №4.- С.3-5.
Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України. // Право України.- 1998.
Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період. //Право України.- 1998.- №2.- С.7.
Грошевой Ю.М. Прокурорский надзор в Украине. Учеб.пособие.- К., 1993.- С.96.
Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України: пропозиції до законодавства. // Право України.- 1997.- №6.- С.43-46.
Жогин Н.В., Фактулин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М.,- 1965.- С.30-77.
Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права. К.:Юрінком,- 1997.- С.482.
Корж В. Актуальні питання подальшого реформування органів прокуратури. // Право України.- 1998.- №5.- С.37-38.
Корж В. Незалежність прокурора: деякі проблеми законодавства та практики. // Право України.- 1998.- №11.- С.74.
Корж В. Проблеми вдосконалення повноважень прокурора, судді у кримінальному судочинстві. // Право України.- 1997.- №10.- С.93-95.
Корнієнко М. Стан та деякі проблеми боротьби з організованою злочинністю в столиці України. // Право України.- 1998.- №11.- С.17-18.
Котелевець А. Особливості правозастосовчої діяльності органів прокуратури у сфері екології. // Право України.- 1998.- №11.- С.65-67.
Красноокий О. Ще раз про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду. // Право України.- 1998.- №3.- С.88-89.
Кривенко Л. Тріада влади. Перша серед рівних. // Віче.- 1994.- №7.- С.32.
Курило М. Вдосконалити прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі. // Право України.- 1998.- №11.- С.59-60.
Курило М. Прокурорський нагляд за додержанням економічних прав засудженних до позбавлення волі. // Право України.- 1997.- №7.- С.10-11.
Кулаков В. Проблеми вдосконалення організаційних структур апарату обласної прокуратури, що здійснюють нагляд за досудовим слідством, дізнанням та ОРД. // Вісник Академії Правових наук.- 1998.- №1.- С.126.
Лошовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения. Ростов-на-Дону. 1987.- С.120.
Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. // Право України.- 1998.- №4.- С.5-9
Мінюков П., Мінюков А. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчими. // Право України.- 1999.- №1.- С.111-115.
Михайлов А.И. Прокурорский надзор на стадии предварительного следствия. // Вопросы совершенствования предварительного следствия.- М.- 1983.- С.113.
Основы государства и права. /Под ред. П.И.Орлова. Харьков.: Основа.- 1997. -С.248.
Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері повадження з відіодами. // Право України.- 1999.- №1.- С.54-57.
Руденко Н. Становление прокуратуры в Украине. Аспекты прошлого и настоящего. // Віче.- 1998.- №4.- С.56-61.
Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. // Право України.- 1997.- №11.- С.59-63.
Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М., 1959.- С.180.
Середа Г. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в сфере хозяйствования и предпринимательства; законность и обоснованность заявлений и сообщений о преступлениях. // Підприємство, господарювання та право.- 1998.- №3.- С.11-14.
Суботін С., Черв'якова О. Представницька функція прокурора. // Право України.- 1997.- №11.- С.63-64.
Сухонос В. Проблеми атестації прокурорських працівників. // Право України.- 1998.- №1.- С.62-63.
Трубин Н.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами дознания. М.,- 1982.- С.129.
Фурса С. Теоритичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві. // Право України.- 1998.- №2.- С.67.
Черв'якова О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування. // Право України.- 1999.- №1.- С.50-54.
Цвік М. Взаємодія законодавчої і виконавчої гілок влади та референдуму всистемі народовладдя. // Вісник Академії Правових наук України.- 1995.- №3.- С.27-35.
Шаповал В. Росподіл влади: міфи і реальність. // Урядовий кур'єр.- 1996.- 16 травня.
Шумський П.В. Прокуратура України. К.: Вентурі.- 1997.- С.334.
Шумський П.В. Прокуратура. Гарантія свободи - гарантія проти сваволі. // Віче.- 1997.- №2.- С.48.
Шумський П.В. Прокуратура - її місце та роль в державі. // Право України.- 1997.- №8.- С.40-43.
Ясинский Г. Прокурорский надзор в сфере экономики. // Юридический вестник.- 1997.- №3.- С.81.
ІІІ
Енциклопедичні видання та довідники
Ожогов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык. 1986.- С.386.
Словарь Русского языка. Академия Наук СССР Институт Русского языка. М.:Русский язык. 1986. Т.2.
Юридичний енциклопедичний словник.- М.,1987.- С.365.

 
 

Цікаве

Загрузка...