WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Теорія розподілу влад - Курсова робота

Теорія розподілу влад - Курсова робота

вище командування Збройних Сил України, вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності держави;
9) очолює Раду Національної безпеки України та затверджує її персональний склад;
10) подає на розгляд Верховної Ради України проект Державного бюджету України та звіт про його виконання;
11) спільно з Головою Верховної Ради України подає кандидатуру для призначення Верховною Радою України Голови Конституційного Суду;
призначає половину складу суддів Конституційного Суду України;
12) подає кандидатури для призначення Верховною Радою України на посади Голови Верховного Суду України, Голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України, Голови Правління Національного банку України, а також для призначення суддів Верховного Суду України
і Вищого арбітражного суду України;
13) призначає за поданням Міністерства юстиції України, погодженим з Верховним Судом України та Вищим арбітражним судом України, суддів загальних та арбітражних судів;
14) здійснює зовнішню політику України, веде переговори і підписує міжнародні договори України;
призначає і відкликає дипломатичних представників України в іноземних державах та при міжнародних організаціях;
приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав;
15) подає на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо персонального складу Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України та Президента України;
16) приймає рішення про визнання іноземних держав;
17) нагороджує державними нагородами України, присвоює почесні звання України;
засновує президентські відзнаки і нагороджує ними;
18) присвоює вищі військові звання, дипломатичні ранги, інші спеціальні звання і класні чини та військові звання суддям військових судів;
19) вирішує питання прийняття до громадянства і виходу з громадянства України, надання притулку іноземним громадянам та особам без громадянства;
вживає заходів щодо захисту інтересів громадян України поза її межами;
20) здійснює помилування осіб, засуджених судами України;
видає укази про амністію;
21) приймає рішення про оголошення стану війни, запровадження воєнного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях у разі воєнного нападу або загрози воєнного нападу на Україну, рішення про їх припинення або скасування, укладення миру і невідкладно вносить ці питання на розгляд Верховної Ради України, а також оголошує загальну або часткову мобілізацію на території України у разі оголошення стану війни;
22) оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха;
23) оголошує на всій території України або в окремих її місцевостях надзвичайний стан відповідно до Закону України "Про надзвичайний стані( 2501- );
24) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам та органам.
Більш демократичніше викладені повноваження обох гілок влади в проекті нової Конституції України. За цим проектом законодавча влада розподіляється на дві палати: Сенат і Палату депутатів, що дещо розмиває монопольну владу соціал-комуністичних блоків у парламенті. Це є дуже доцільний крок у вирішенні питання взаємодії Президента і парламенту. Так за проектом повноваження законодавчого органу розмежовані між палатами, а щодо загальних Hаціональних Зборів встановлені окремі їх повноваження:
За статтею 84 до повноважень Національних Зборів належать:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом ХIII Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 69 Конституції;
3) прийняття Державного бюджету, контроль виконання Державного бюджету, затвердження звіту про виконання Державного бюджету;
4) прийняття законів;
5) призначення чи обрання на посади та увільнення з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією;
6) здійснення парламентського контролю у формах і межах, визначених Конституцією;
7) ратифікація і денонсація міжнародних договорів України;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) усунення Президента України з поста в порядку, визначеному статтею 109 Конституції;
10) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;
11) оголошення за поданням Президента України війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.
Питання, передбачені пунктами 7, 8, 10, 11 цієї статті, розглядаються і вирішуються на спільних засіданнях Палат Національних Зборів.
Національні Збори здійснюють також інші повноваження, які відповідно до Конституції віднесені до відання Палати депутатів і Сенату.
Кожна Палата може брати до свого розгляду будь-які питання, віднесені до повноважень Національних Зборів, крім тих, що належать до повноважень іншої Палати.
За статтею 85 до повноважень Палати депутатів належать:
1) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;
2) розгляд і прийняття рішення щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції;
4) затвердження найважливіших загальнодержавних програмекономічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
5) схвалення рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та про одержання Україною позик від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, а також здійснення контролю за їх використанням;
6) затвердження загальної структури, чисельності Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства;
7) призначення на посаду і звільнення з посади Голови Рахункової палати та половини її членів;
8) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Національних Зборів України у правах людини;
заслуховування його щорічних доповідей про стан захисту прав і свобод людини в Україні;
9) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Правління Національного банку України.
За статтею 87 до повноважень Сенату належать:
1) призначення половини складу Конституційного Суду України;
2) призначення на посади та звільнення з посад за поданням Президента України суддів Верховного Суду України;
3) надання згоди на призначення Президентом України глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;
4) призначення на посаду та звільнення з посади заступника Голови Рахункової палати і половини її членів;
5) надання згоди на призначення Президентом України Генерального прокурора;
6) надання згоди на призначення Президентом України Голови Антимонопольного комітету;
7) призначення за поданням Президента України складу Центральної виборчої комісії з виборів Національних Зборів України

 
 

Цікаве

Загрузка...